Entries in the '' Категория

Резултатите на 70 % от психологическите изследвания не са верни!

laitman_2011-05-27_4297_wИзследване: Група психолози са опитали да повторят 100 изследвания в различни сектори на психологията, публикувани във водещи научни списания. Те са могли да възпроизведат с известна степен на близост до оригиналните изследвания само 39% от работите.

А статистически значими резултати са били получени само при 36% от работите, при това нивото на значимост е било  два пъти по-ниско, отколкото декларираното в статиите.

Проектът е започнал на фона на няколко отчета за мошеничество, прекомерно оптимистични очаквания и грешки в областта на статистическия анализ в статиите по психология. Учените  са направили предположение, че невъзпроизводими могат да бъдат до 80% от всички научни изследвания в областта на психологията, тъй като на проверка са били подложени само избрани статии от най-уважаваните и рецензирани списания.

Реплика: Това е естествено, защото психологията не е наука. Ние не можем да изследваме своя вътрешен свят, защото не можем да бъдем над себе си.

Само издигайки се на следващата степен на развитие, с изучаването на кабала можем да разберем кои сме ние, да изследваме и опознаваме всичко за себе си, защото с изучаването на кабала разкриваме Твореца, силата, която ни е сътворила и ни управлява.

[166113]