Entries in the '' Категория

Светът на прага на нова ера на развитие

Въпрос: Защо напоследък в света се проявява такава ненавист?

Отговор: Защото нашият егоизъм се развива много интензивно, по експонента, която в последно време излиза на невиждана преди висота, рязко устремяваща се към върха.

Всеки момент от времето се отличава кардинално от предишния по своя характер, ускорение, дълбочина на разкритие на егоизма като основно свойство на природата. Няма смисъл да се учудваме доколко това ще се проявява във всичко още по-дълбоко, явно, рязко. Хората, без да се срамуват, ще започнат да изискват своето, ясно знаейки какво искат.

И макар, че ще им бъде ясно, че не могат да се сдобият с нищо, те с всички сили ще отстояват своето. Егоизмът ще принуди човека да бъде жесток и неразумен. Независимо от това, че всички ще започнат да го убеждават в нецелесъобразността на неговите изисквания, той нищо няма да чуе. И така ще е всеки от нас.

Това се проявява именно днес, защото в нашата степен на развитие човечеството е дошло до окончателна реализация на своята земна история. Ние трябва да се повдигнем на следващото ниво на съществуване, където ще можем да се усещаме, не във вид на земни тела, живеещи в обкръжение на неживата, растителна и животинска материя, която се явява наш дом, а във вид на сили, неограничени от физическите тела.

Затова сега трябва да излезем от своето животинско състояние. Егоизмът на нашето тяло, на нашия живот, на нашето съзнание, се проявява, за да ни застави да се заемем със своето развитие извън своите тела, да забравим за тях и да престанем да ги усещаме.

Той ще ни тласка напред към това, че нашите егоистични пориви ще се възприемат от нас като мерзост – не защото ние сме станали идеалисти, а защото ще усетим доколко нашата зла природа ни управлява.

С други думи, ние няма да започнем да бягаме от егоизма, а просто няма да можем да се примирим с него, защото ще видим, че всеки ден от утрото до вечерта ни командва той, ръчка ни, тласка ни напред, хвърля ни на земята, повдига ни. Тоест той ни принуждава да съществуваме съвършено безполезно, влагайки усилия, които носят само страдания, безизходица и разочарование.

Към това ни води Природата, действително, нейният план, според който трябва да започнем духовното издигане именно при пълно разочарование от егоистичната система на управление, и да потърсим нова, различна управляваща система. Но тя ще се появи в нас точно от този егоизъм.

Затова той се нарича „помощ срещу теб“. Точно така е казано за Фараона, символизиращ егоизма, че той е приближил синовете на Израел към Твореца със своите груби, жестоки действия.

Предстоящото страшно егоистично противопоставяне на всички хора, народи, държави, пълното разочарование от всичко, упадъкът на основните на нашия свят – икономиката, която е водила света в продължение на хиляди години, започвайки с натуралната размяна, говори за това, че егоизмът е изживян на всички нива.

Ненавистта ще стигне до предела си, но същевременно ще доведе до безсилие и разочарование. Какъв е смисълът да убия някого, да го изгоря, да го изтребя?! Някога, по времето на Кръстоносните походи това е изглеждало като решение на проблемите, но днес – не! Затова трябва да виждаме целия процес от гледна точка на ползата, получена от всички етапи на развитие.

Из ТВ програмата „Беседи с Михаил Лайтман“, 05.08.2015

[164382]

Да се разбираме без думи

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Възможни ли са такива съвършени семейни отношения, че да чувствам всичко, което партньорът ми преживява, сякаш това се случва в собственото ми тяло?

Отговор: Възможно е, дори повече, ние трябва да достигнем до такова взаимно усещане не само в семейството, но и в цялото човечество, сякаш сме един човек с едно сърце.

Защото от самото начало сме принадлежали на едно тяло, на едно желание. Цялата материя е желание, което се проявява по различен начин на различни нива. Първоначално е било създадено едно желание, но след грехопадението на Адам и разбиването, ние сме загубили способността да усещаме себе си като един човек.

Но сега трябва да се върнем към това, при положение, че нашият егоизъм многократно е умножил всички усещания. Между нас цари пълно разбиване и разрушение.

А когато се съединим в деня на любовта 15-та Ава, след цялото разкриване на тъмнината и взаимната ненавист на 9 – та Ава, ще достигнем до прекрасното единство, 620 пъти по-мощно от предишното.

Въпрос: В съвършеното духовно семейство съпрузите никога ли не се карат помежду си?

Отговор: Ние заедно се  опитваме да разкрием какво несъгласие, неразбиране е останало още между нас. Но всичко това се случва в лъчите на светлината, осветяваща тъмнината, тъй като преимуществото на светлината се постига от състоянието на тъмнина.

Ние разкриваме тъмните области и разбираме защо ни е нужна тази тъмнина, която обостря вкуса на взаимоотношенията ни като пипер или горчица, добавени към някое блюдо.

Въпрос: Каква трябва да бъде първата стъпка към съвършените съпружески отношения, от които днес сме толкова отдалечени, колкото са изтокът от запада?

Отговор: Постарайте се да се възприемате един друг така, сякаш сте едно цяло. Започнете да развивате в себе си такава вътрешна чуствителност, че всеки да започне да чувства другия, като себе си. И тогава ще можете без каквито и да е думи през цялото време да се чувствате заедно.

От 600-а беседа за новия живот, 30.07.2015

[164369]