Entries in the '' Category

За какво живеем?

Въпрос: Обяснявате, че науката Кабала дава отговор на въпроса: „За какво живее човек?“ Все още не разбирам какъв е отговорът на този въпрос. За какво живеем?

Отговор: Отговаряйки на въпроса „За какво живеем“, ние достигаме целта на живота, неговият смисъл.

Въпрос: Какъв е смисълът на живота?

Отговор: Смисълът на живота е в постигането на корена, на Висшата сила. След като го постигнеш, пред теб се разкрива нов път за развитие. До голяма степен започваш да ставаш подобен на тази сила. Тогава постигаш себе си и заобикалящата реалност по напълно различен начин, в напълно нови сетива. Разкриваш различен, по-висш свят.

Тогава нашият материален свят става за теб само средство. А най-важното е да постигнеш висшия свят в неговата пълнота, за да станеш подобни на него, за да бъдеш също като тази сила. В това е смисъла на живота.

От програмата по радио 103FM, 21.06.2015

[162481]

Стълбата на желанията

Въпрос: Нашите желания през цялото време растат. Как да направим от тях стълба, по която само да се издигаме и да се чувстваме извисяващи се?

Отговор: В мирозданието съществуват две състояния: пълно отдаване и пълно получаване. Разстоянието между тях се нарича „стълба”, на всяко стъпало на която, се намират все по-големи желания и според степента на подема, те получават все по-голямо намерение за отдаване.

Самото желание е желанието за получаване, а стълбата характеризира намерението „заради отдаване”.

В действителност, първоначално сме създадени така, че да мислим само за себе си и да използваме всички желания заради себе си. Бидейки в състояние на невъзможност нищо да отдаваме, ние можем само да получаваме от другите.

С помощта на науката кабала привличаме особена енергия за отдаване, която започва да работи над нашето общо егоистично желание и да го поправя на слоеве, прилепвайки свойството за отдаване към свойството за получаване.

Висшата светлина, въздействайки върху желанието за получаване, го разделя на 125 стъпала на поправяне, от които се образува стълбата, наречена „стълбата на Яаков”. По този начин постепенно се поправяме до пълно отдаване, трансформирайки целия наш огромен егоизъм в свойството за получаване заради отдаване.

Използвайки двете основни свойства на творението – получаване и отдаване – ние достигаме равенството с Твореца. При това не се изгубваме в него, защото желанието ни за получаване се запазва и придобива само външния вид на отдаването.

Но получаването заради отдаване ни прави подобни на Твореца, външно ние се уподобяваме на Него, а вътрешно се състоим от желание за получаване. И в това се заключава цялото поправяне.

От ТВ програматата „Беседи с Михаел Лайтман”, 10.06.2015

[161780]

Предстои ни заедно да построим новия свят

С тъмния шрифт са коментарите на автора на блога

Мнение: (М.Делягин, директор на института по проблемите на глобализацията, доктор на икономическите науки).

В днешно време се разрушават всички приети правила. Глобалната икономическа криза маскира прехода на човечеството в качествено ново състояние. В интегрално свързан, единен свят.

Ако по-рано променяхме обкръжаващия ни свят, сега променяме как възприемаме този свят. Започваме да осъзнаваме, че се намираме в мрежата от закони на природата, които управляват обществото и го водят към ново единно състояние.

Промениха се мотивите на обществото: хората започнаха осъзнато да жертват интересите си в името на емоциите. Човек по същността си се явява „желание да напълни себе си с наслаждения“ и съществува за това.

Държавите са взели подчинена позиция по отношение на глобалния бизнес. Такъв е законът на егоистичното ни развитие: днес парите купуват всичко и диктуват всичко. Но този закон вече се сменя с друг…

Високата производителност на информационните технологии оставя все по-малко количество хора, като нужни за производството на блага. В резултат на технологичното развитие, за обезпечаването на човечеството с всичко необходимо, ще е нужно участието на 2-3% от обществото.

Резултатът е социалната ликвидация на средната класа. И не само средната, а въобще на всички, които не са силни, а след това и силните ще се „погълнат“ един друг …само ако разкриването на закона на природното развитие не ги доведе до осъзнаването, че обществото трябва да бъде променено, именно в съответствие с този закон.

Това унищожава традиционната демокрация, пазарната икономика, пазарните отношения, печалбата престана да служи като замяна на смисъла на живота. Това са признаци на проявата „свише“ (против нашите желания) на новото общество и новия свят.

Затова Западът е намерил временен изход в отърваването от „излишното“ население. Но това решение, поради своята безчовечност, може да бъде само временно. Очевидно се има предвид поощряването на безбрачието, развала на семейството, разпространението на наркотици и прочие.

Предстои ни заедно да построим новият свят, защото старият вече е приключил. Много е важно в началото да разберем, че той трябва да бъде построен не по старите шаблони, а по тези, които ни показва природата. Това е описано още преди хиляди години в науката Кабала и очаква момента да бъде реализирано.

[165599]