Entries in the '' Category

Обединението е гаранция за вечен живот

Егоизмът нарасна до такава степен, че напълно ни отчужди. Човекът вече не е способен да бъде в хармония и мир, дори със самия себе си. Затова стават толкова популярни наркотиците и антидепресантите, на всеки му е необходим личен психолог.

Всичко указва на това, че трябва да се върнем към единството, защото то се явява централна точка за нашето здраве.

Всички болести в тялото произлизат от отсъствието на правилната връзка между неговите органи, не позволяваща на системите на организма да работят във взаимна хармония. В миналите векове докторите са лекували болните именно по такъв принцип, с помощта на различни средства, връщайки организма в хармонично състояние.

Но в последните двеста-триста години, с началото на технологичния прогрес, хората са забравили за това, че хармонията на тялото е залог за неговото здраве и са престанали да се грижат за нея.

Съвременна медицина се бори с всяка болест поотделно, използвайки специални химични препарати, вместо да връща тялото към хармонично единство.

И по този въпрос също ще стигнем до осъзнаването на злото, виждайки, че само за сметка на обединението помежду ни можем да излекуваме нашите тела. Методиката на обединението, която предлага науката кабала, ще ни осигури здраве на тялото и душата, ще сплоти семейството, ще ни научи, как да се възпитават децата, как да се построи правилното общество и един добър свят.

А главното е, че ще усетим висшата сила, скрита в природата и ще достигнем до ново стъпало на своето развитие чрез обединението между всички в един човек и съединяването със силата, която ни е създала като едно желание. Към това едно желание и ще се върнем, сливайки се с висшата сила.

Тогава хората ще спрат да умират, защото смъртта, това е силата на отчуждението. Вместо смърт, човек ще усеща подем на следващото ниво на съществуване. А за сметка на нашето съединение с останалите, между нас ще става постоянен обмен на материя, знания, енергия и благодарение на тази циркулация, ние ще достигаме вечен живот.

Всичко това може да постигне всеки – тук, в този живот в нашия свят. Трябва да се радваме, че имаме на свое разположение такава велика и уникална наука, отговаряща на всичките ни искания и водеща ни към съвършенство. Аз съм щастлив да виждам, че в света вече има толкова много хора, вървящи по пътя на разкриването на висшата сила.

От  предварителния урок на конгреса в Гуадалахара, 17.07.2015

[163754]

За кого е предназначена науката кабала?

laitman_2011-06-10_2472_wВъпрос: Може ли да се каже, че Вие разпространявате популярна кабала, тоест кабала за всички?

Отговор: Кабала действително е предназначена за всички, защото в наше време това знание постепенно става необходимо на цялото човечество.

Но популярна се опитваме да я направим само за начинаещите. А след това нашите курсове водят човек до състояние, при което, занимавайки се много години, той постига много високо ниво на своето развитие.

Обучаваме всички само по оригинални кабалистични източници: „Книга на Съзиданието“ на Авраам, „Книгата Зоар“, написана преди 2000 години от раби Шимон, трудовете на великия кабалист от XVI век Ари и последните кабалисти, най-близки по методика на изложението и стил до нас, Баал а-Сулам и Рабаш.

Кабала е разкриване на висшите сили на човека в нашия свят. Всеки от нас може с помощта на правилното изучаване на кабала да разкрие цялото мироздание, включително управляващата го висша сила. Висшата сила или Твореца, по принцип е Природата, само че на нейното най-високо ниво, в което е заложена цялата програма, целият замисъл на творението.

От интервюто по RTN в Ню-Йорк, 21.07.2015

[163966]