Entries in the '' Category

Съзнанието създава реалността

dumy_100_wpМнение: Съзнанието е това, как ние възприемаме нашия свят, нашите мисли, същността на знанията, нашите намерения. Но търсенето на съзнание в мозъка прилича на търсенето на диктора в радиоприемника.

Съзнанието е основата. А материята е производна на съзнанието. Ние не можем да излезем зад пределите на съзнанието.

Твърдението, че „съзнанието създава реалността“ може да означава, че можем да формираме и да създаваме всяка реалност, която искаме. Как става това?

Новата физика признава, че наблюдателят създава реалността. Като наблюдатели лично участваме в създаването на нашата собствена реалност.

Принудени сме да признаем, че Вселената е „ментална“ конструкция. Знанието ни насочва към немеханичната реалност. Вселената започва да изглежда като Велика мисъл, а не като огромна машина.

Разумът повече не ни изглежда като „случаен злосторник“ в областта на материята. По-скоро трябва да го приветстваме като създател и управник на царството на материята. Приемете неоспоримите изводи: Вселената е нематериална, ментална и духовна.

Реплика: До тези изводи достигат изследователите на природата. Днес вече не се страхуват да преминат от изследване на материята към изследване на силите на желанията, мислите, намеренията.

А материята да отхвърлим, като съществуваща само в нашата субективна представа. После да признаем всичко (силите), като съществуващо само в нашето субективно усещане.

Продължава в „Учението за Десетте Сфирот“ т.1. „Вътрешно съзерцание“.

 [160876]

Печаливша игра

laitman_2012-11-07_gruzia_9369Въпрос: Целият ни живот е театър. Има ли някакъв план за това, което става с нас, закономерност? Този спектакъл има ли режисьор?

Отговор: Изследвайки природата, виждаме, че в нея всичко функционира по точните закони на физиката, химията, биологията, зоологията.

Очевидно е, че и човешкият живот също е задължен да протича по определени закони. В човечеството се съединяват всички частни закони на природата и ни управляват.

Ние се намираме в силово поле, което ни движи към такова състояние, когато ще започнем да питаме: каква е тази игра, къде ни води, за какво живеем, заради каква цел?

Религиозните хора решават този проблем много лесно. Те вярват, че има висша сила, която ни управлява и не трябва да се замисляме за това, какво ще стане с нас. Кабала казва, че решението е в това да се разкрие тази висша сила, да се отворят очите и да се види цялото мироздание – този свят и висшият, духовен свят.

Тогава ще започнем да живеем във всички светове и с достигнатата от нас висота, ще стане видимо как се управлява всичко и защо е необходимо да се постъпва именно така, а не иначе.

Всъщност се приближаваме до това, защото висшата сила ни отвежда толкова далече в тази игра, че за нас става ясно: ако не опознаем условията на тази игра, ако не станем нейни осъзнати участници и партньори на висшата сила, то нашият живот е в опасност.

Въпрос: Какво означава да спечеля в тази игра на живота?

Отговор: Да спечелиш в тази игра можеш едва тогава, когато откриеш, че това наистина е игра и разбереш къде води тя, каква е програмата на режисьора на висшата сила и как да станеш неин активен изпълнител. Кабала ни учи как да направим това.

Когато разкриваме тази игра, то виждаме, че е най-възвишена и прекрасна. Тя преминава по точни закони, които е невъзможно да се нарушат и ни водят до чудесна, висока цел. Цялата тази игра е предназначена да ни обърка и да предизвика в нас остра потребност да разкрием тайната на играта на живота.

Целта на играта е да направи цялото човечество подобно на Твореца, да ни доведе до абсолютно добро състояние, до вечен, съвършен живот. Накрая ще получим безкрайно напълване, но по пътя към това, сме задължени да открием своята пълна загуба, незнание, неразбиране, кризата, която преживяваме днес. И всичко това е, за да разрешим загадката на тази игра.

От програмата на радиостанция 103FM, 31.05.2015

[160518]