Висша воля или закон на природата?

Въпрос: Какъв подход е приет в кабала – светски или религиозен?

Отговор: Кабала е наука, която води човека към разкриване на общата сила на природата, която се нарича „Творец”.

В Тора е написано, че в Твореца има желание, но така само се изразява на нашия човешки език. Все едно да кажем, че сякаш земното кълбо, по свое желание ни привлича към себе си, ако скочим – падаме, обратно на земята.

Желанието е сила. Вътре в човека има някакви желания, сили и вътре е природата. Желанието на природата е висше желание, по отношение на човешките желания. Става дума, за действието на система. Науката кабала ни обучава как правилно да се държим, за да съответстваме на природните системи.

Тук няма никаква вяра, а има разкриване на висшата сила, разкриване на желанието, което се нарича разкриване на Твореца. До такова разкриване е задължен да достигне всеки. Подходът на науката кабала обобщава в себе си всички други подходи: научни, религиозни, от всякаква религия и вярване.

Висша сила управлява целия ни живот, понеже ние се намираме вътре в природата. Кабалистичният подход е най-реалният. Кабала ни разказва за реално действащи върху нас закони, които засега просто не забелязваме.

Но кабалистът, изследващ природата, с помощта на инструментите, получени по кабалистичната методика, открива тези висши закони. Той разкрива системата от действащите върху него закони, които стават поле за неговото изследване. Това се нарича разкриване на Твореца – главната задача на човека в този свят. Казано е: „Опознай своя Творец и работи за Него”.

На нас ни е необходимо да познаваме всички закони на природата и да започнем правилно да се държим в съответствие с тях, за да постигнем добър живот.

Кабалистичният подход включва в себе си всички, съществуващи подходи: научни и религиозни. Кабала правилно обединява и организира всички подходи, почиства ги от всякакъв привнесен „прах“, от всички фантазии, предизвикани от неразбирането на хората за самите себе си и за висшата сила, от познатите стереотипи.

Тъй като науката кабала ясно ни разкрива цялото мироздание, скритата природа, Твореца, то вече не ни е нужно сляпо да вярваме, а е необходимо да знаем. Според това знание, ние ще изпълняваме законите на природата и ще живеем добре и правилно. И тогава няма да има никакво противопоставяне между светски и религиозни, защото ние ще почувстваме себе си, принадлежащи към една и съща сила на природата.

Освен това, вече на пътя за разкриване на висшата сила, кабала ни задължава да постигнем обединението и любовта към ближния както към самия себе си.

От 572-та беседа за нов живот, 21.05.2015 г.

[160092]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: