От тъмната точка към светлината на любовта

laitman_2011-12-06_2302_wРеплика: В книгата Зоар е разгърната цяла дискусия, от каква буква ще започне създаването на света. В резултат е било решено, че първа ще бъде буквата „бет“ (Берешит).

Отговор: Първата буква е много важна, защото тя задава смисъла на целия акт на творението.

В главата „Буквите на Амнон Саба“ се описва „сражението“ за това, коя буква да управлява света, за да доведе целия егоизъм, всички противоположни на Твореца свойства до съответствие с Него.

Задължително свойствата трябва да са противоположни едно на друго, защото само от противоположност между положителните и отрицателните сили може да започнем да изучаваме и да разкриваме самия Творец, иначе няма как. Невъзможно е да разкрием нито едно свойство, нито каквото и да е в света, ако нямаме качества, обратни на Твореца.

Но как е възможно да създадем нещо, противоположно на Него? Затова е бил сътворен егоизмът, който постоянно расте в човека, а той трябва да го съпоставя в себе си с положителната сила на контраста: свойството на творението и свойството на Твореца, денем и нощем.

В своите желания човек трябва, редувайки да чувства и това, и другото, а после заедно как тези свойства си противостоят едно на друго. И когато ги съпоставя, то или спуска Твореца до нивото на тъмнината, или повдига тъмнината до Неговото ниво.

Тази работа помага на творението да разкрие Твореца от свойството, обратно на Него, но не както в нашия свят – контрастно, едното на фона на другото. Човекът се издига, взима от Твореца Неговите свойства, прибавя ги към своя егоизъм и прави от това такава фигура, която вътрешно е напълно егоистична, противоположна на Твореца, а наоколо се проявяват всички Негови положителни свойства.

И тогава творението започва да постига двете противоположни свойства в едно действие, в една мисъл, в един акт. При това, като се издига от нашия свят нагоре, започва само да изгражда цялото мироздание.

Затова и се казва, че праведниците строят света. Сякаш Творецът разрушава сътоворения от Него свят (и наистина, това е така), а те го изграждат, пресъздават като детето, на което даваме разглобената играчка, за да се научи да я сглобява.

По такъв начин човек се издига постепенно до нивото на Твореца, при което сам става Творец. Той преминава всички еманации и в цялото свое напълване придобива свойствата на Твореца.

Въпрос: Когато говорите за човека, обединеният образ на хората ли имате предвид?

Отговор: Да, това са всички хора на света, тяхната поправена вътрешна сърцевина, съединена заедно в едно, единно правилно състояние, наречено „Адам“ – подобен на Твореца.

Реплика: В кабала има такава дълбочина и мъдрост, че през цялото време мислиш как да я поемеш.

Отговор: Не е възможно да се направи това по никакъв умозрителен начин. Кабала не е обикновена наука, която може да се изучава отдалече. Това не е спектакъл, който може да изиграем и при това да го почувстваме. Наложително е напълно да се вживеем в този образ, а това е проблем.

Защото тук става абсолютното сливане със стъпалата на извисяване и човекът се трансформира постоянно от тъмната точка до светлия образ на пълно отдаване и любов.

От ТВ програма „Тайната на вечната Книга“, 31.12.2014

[159641]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: