Google и Apple – вместо Хитлер и Сталин

Мнение: Нашето развитие се насочва към установяването на нов тоталитаризъм – тази форма на прикрито, ненасилствено господство, е форма на диктатура, която унищожава всичко тайно скрито и лично. И днес именно този начин за контрол над хората се явява ефективен.

Корпорации от типа на Google неспирно работят над този въпрос и днес държат контрол не просто над глобалната мрежа, а и над нашия живот.

Електронните гиганти ни диктуват норми, определят кое е добро и как въобще човек трябва да изгради живота си. Господството на такива компании обхваща личните интереси и по такъв начин ние сме под заплахата на тоталитаризъм с неопределена форма.

Икономическия модел на компаниите се строи върху натрупването на власт за сметка на информационното влияние. И това е ключовият момент: да знаеш за желанията на хората много повече, отколкото знаят самите те. А да знае предварително желанията на човека – това е основната цел на Google.. Именно чрез това той претендира за господство.

Тайната винаги е била присъщa на хората в обществените формации – всички крият нещо един от друг: децата от родителите, родителите – от децата, мъжете от жените, управляващите от своите подчинени.

Въпросът е само в това – какво крият тези, които подкопават основите на държавите? Разрушаването на личното пространство води до ерозия на публичните и граждански ценности. Влияят ни всички – политици, застрахователи и прочие институции, и свободата – изчезва.

Всяка публикувана в условията на цифрово-икономически отношения идея, подлежи на моментален анализ, който носи потвърждение за възможността да бъде използвана тя за печалба. По такъв начин става промяна на социалния формат и личният живот се комерсиализира.

Дори общество построено на принципите на национал-социализма, не е могло на времето да проникне в някои частни сфери, докато съвременните реалности не позволяват на индивида да скрие предпочитанията си. Един ден ние ще усетим, че сами на нищо не сме способни, че сме изгубили своята автономност, индивидуализъм и независимост.

Реплика: И именно такова разкриване на собствената зависимост от обкръжаващите ще те доведе до мисълта за това, че всички ние сме напълно свързани в единната мрежа на природата и че трябва в нея да придобием своята свобода именно в това – да бъдем всички като едно цяло, във възлюби ближния като себе си, и тогава всички мои желания и мисли ще могат да бъдат разкрити.

Работата е не в съхраняването на личното, а в поправянето на нашите отношения – чак до тяхното пълно разкриване и взаимовръзка.

[155121]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: