Entries in the '' Category

Компютърът се научи да разбира хората

Съобщение: Компютърът изчислява предпочитанията на потребителя според лайковете. Програма може да определя някои черти от личността на човека според „лайковете“ му във Facebook и в другите социални мрежи. Способността да се съди за особеностите на личността на човека се явява основа на нашия обществен живот.

Програмата практически безпогрешно познава не само възрастта, расата и сексуалната ориентация, но и IQ на потребителите във Facebook. Анализът се основава изключително върху техните „лайкове“. Мошениците могат да използват това за извличане на изгода.

Реплика: В човека всичко е просто, защото той се състои единствено от желание да се наслади (да се напълни). Образът на това желание може да се създаде според няколко (тестови) „лайкове“. След това вече може точно да се предвидят всички възможни действия на човека.

Създавайки такъв образ, вече точно ще знаете каква ще бъде реакцията на човека на всевъзможните ваши обръщения към него. Сега остава само да се състави програма за управление на човека – тъй като пред вас стои напълно управляем робот!

[155948]

Блиц с кабалиста

Въпрос: Има ли живот след смъртта?

Отговор: Да.

Въпрос: Защо използваме само 3% от потенциала на нашия мозък?

Отговор: Защото всички останали 97% са предназначени, за да разкрием духовното.

Въпрос: Мога ли да променя характера си

Отговор: Не. Но с помощта на висшите сили – да.

Въпрос: Защо има толкова зло и несправедливост в нашия свят?

Отговор: Защото ние сами го правим.

Въпрос: Според вас кой е израелтянин?

Отговор: Исраел в превод от иврит означава „Направо към Твореца“, т.е. това е всеки, който насочва себе си с помощта на изучаването на науката кабала направо към висшата сила – добра и творяща добро, към любовта и обединението.

Въпрос: Какво ви дразни повече от всичко?

Отговор: Противоположното от отговора на предишния въпрос.

Въпрос: Кабалистът наслаждава ли се от храна, секс и други наслаждения в живота?

Отговор: Кабалистът се наслаждава от всичко, като обикновен човек. А защо не?

Въпрос: Съблюдавате ли правилата за пътно движение?

Отговор: Да.

Въпрос: Коя единствена книга бихте взели със себе си, ако мислите да се уедините?

Отговор: Книгата на Баал а-Сулам „Шамати“.

От програмата по радио 103FM, 18.01.2015

[156077]

Къде се намира духовният свят?

Въпрос: Къде се намира духовният свят?

Отговор: Духовният свят се намира точно тук, само че ти засега нямаш душа и затова не го виждаш. Ако ти, някога, не си се развил от капка семе, не би усещал и този свят.

Тъй като твоето тяло се е развило от семе, в него ти чувстваш този свят. Същото се случва и с душата. Тя също има баща и майка.

Въпрос: Каква е връзката между душата и роднините ми – майка, баща, братя?

Отговор: В цялата обща система на единната душа има части, които са ми по-близки и по-далечни. От това произлиза нашата близост или отдалеченост в материалния свят. Не случайно, изведнъж, именно тези хора стават мои родители, а не други. Не случайно се женя именно за тази жена и имам именно такива деца.

Всичко това произтича от общата система, която вече е възникнала и не се променя. Предварително е известно какво ще се случи с мен. Аз само разкривам това за себе си, но всички тези събития вече съществуват в потенциал, като потенциални сили.

От програмата на радиостанция 103 FM, 01.02.2015

[154879]

Празник за освобождението от пътя на ненавистта

Не много отдавна ние празнувахме празника Пурим и ето вече наближава празникът Песах. Всички празници на народа на Израел символизират връзката, която трябва да бъде между нас, само се показват различните нейни нива, различната ѝ мощност.

Най-мощната връзка през цялата история на Израел се достига в Пурим. А най-напред постигаме съединение между нас в Песах, празника за освобождението от египетското робство.

Освобождение се нарича избавянето от своя егоизъм, от безпричинната ненавист към другите, отблъскване, от тези недостойни отношения, които се проявяват между нас, когато изгаряме мостовете между нас или на друго място, където се сблъскват интересите ни.

Когато ни се удаде да обуздаем злата си природа и постигнем обединение, благодарение на него ние откриваме, че можем да поправим целия си живот: да снижим цената на квартирата и хранителните продукти, да уредим отношенията в семейството, да направим чисти градовете си, да прекратим насилието в училищата.

И това се нарича изход от Египет, от изгнанието. Потънали сме в егоизма си и повече нищо не искаме да слушаме, и изведнъж разбираме, че е възможно да изградим добри отношения между нас, да се сближим. Това не само е възможно, но просто е необходимо, защото не може да продължава повече така.

Преди последните избори всички партии обещаха да устроят живота ни във всички сфери. Но в действителност, съгласно науката кабала, това на никого няма да се удаде, ако самите ние не се издигнем над всички различия и не се съединим помежду си над тях, „за да покрие любовта всички престъпления”. Когато започнем да се обединяваме, без да обръщаме внимание на личната изгода, тази нова форма на единството започва да влияе на живота ни.

Празникът Песах и разказът за изхода от Египет са метафора, намекваща за изхода от егоистичните отношения между хората и за създаване на отношения на по-високо ниво. Това е освобождението от своя вътрешен фараон, егоизма, властващ над нас. Ако излезем изпод властта му и можем да обичаме ближния си, се нарича освобождение.

А след изхода от Египет и странстването по пустинята, народът на Израел отива в планината Синай и получава Тора. Тях ги питат дали са готови да станат един човек с едно сърце, да живеят във взаимно поръчителство, единство, в любов към ближния като към себе си. И това се нарича спасение, тъй като вътре в обединението си ние разкриваме особена сила, скрита в природата.

Това е истинско чудо и затова изходът от Египет се нарича чудо. Вече в самото начало на нашето обединение внезапно откриваме, че вътре в нашето единство е заключена особена сила, която преди не сме усещали. Тази сила на обединението съществува в природата, но дори не се досещаме за нея.

Разбира се, не сме способни сами да я разкрием в себе си, а само се опитваме да направим това. Но със старанията си призоваваме тази сила да се прояви между нас и да ни съедини, и тогава ще дойде краят на всички наши беди и проблеми. Всички наши нещастия са предизвикани само от това, че се намираме в конфронтация един с друг.

От програмата на радиостанция 103FM. 15.03.2015

[155831]