Entries in the '' Category

Алгоритъм на истината

Съобщение: Гигантската търсачка Google си присвоява монопола за „истина“ и започва да манипулира реалността. Google създава нов алгоритъм, който ще ви даде това, което се смята за „истина“, а не за „измислица“.

Съдържанието ще се аранжира не по популярност, а според селекцията на собствениците на Google, чрез филтриране на идеите и мислите, които се смятат за „несъответстващи на действителността“. Това означава, че в качеството на „истина“ ще се разглежда само това, което е изгодно на собствениците на СМИ.

Реплика: Всичко води до пълно подчинение на човека. Това е зовът на егоизма. Ако не беше целта на творението, да преведе всички до подобие с Твореца, чрез осъзнаване на нищожността на природата ни, то несъмнено, че планът на Google за ръководство би се сбъднал.

[155734]

Книгата Зоар и методиката на кабала (клип)

Кабалистите, написали книгата Зоар, са я скрили за дълги години. 2000 години тя е изчакала, докато осъзнаем, че живеем в порочен свят, в абсолютна безизходност, разберем, че със свои сили няма да можем да излезем от това състояние. Тогава идва книгата Зоар и указва пътя на спасението…

[155654]

Разгадаване тайната на живота и смъртта

„Любовта към ближния, както към самия себе си е основното правило на Тора”. Проблемът е само в това какво мислим, че ни говорят тези думи: „любов”, „обединение”, „другари”, сякаш сме деца в детска градина, призовавайки ни да не се караме и да бъдем добри деца.

Хората си мислят, че става дума за обикновения живот, който можем да си уредим и без кабала. Но това е абсолютно неправилно. Науката кабала съвсем не говори за това, а за разкритието на висшия свят, както е казано: „Своя свят ще видиш приживе”.

Каква може да бъде връзката между разкриването на света, тайните на вселената и природата, вечния живот, който е над смъртта, с това, че ще се обединим и ще станем добри приятели, както послушните деца, започвайки да се обичаме един друг?

Обединението изглежда толкова просто и тривиално – може ли то да послужи за разкриването на висшите светове, за проявлението на по-рано скритите огромни сили, за проникването в скритите сили на природата, за разкриването на огромните възможности на човека?

Но работата е в това, че по този начин разкриваме интегралната система, свързваща заедно неживата, растителната, животинската природа и човечеството.

Въпрос: Ако бъда доброжелателен в отношенията си към хората, ще разкрия ли всички тайни на природата?

Отговор: Да, но не веднага и с ограничено разбиране за доброто. Опитай се да бъдеш доброжелателен във всяка ситуация, която би се случила – разбира се, при теб това няма да се получи. И тогава ще ти потрябват други хора около теб, които също се стремят към такова обединение и не могат да направят това сами.

Ние ще започнем да се съединяваме помежду си, стараейки се да си помогнем един на друг, както се казва: „Да помогне човекът на ближния си”. В крайна сметка, ще достигнем връзка, която се нарича взаимно поръчителство, когато всеки поддържа другия, за да не му даде да падне и през цялото време се старае да поддържа добри отношения помежду им.

Така ние изграждаме мрежа от 10-15 души, поддържащи се един друг и помагащи си да запазят най-добрите, идеални отношения. Вътре в тази мрежа разкриваме втората, скритата, висшата сила на природата – силата на отдаването, на любовта, на обединението. Това е силата, която помага на всеки да излезе от своя егоизъм и да живее вътре в другите.

Тази природа сега не съществува за нас. Когато в нас се появява такава тенденция, ние разкриваме, че в природата има скрита сила, която се нарича Творец. За сметка на добрата връзка между нас, придобиваме вечност и съвършенство, живот над смъртта. В това и се заключава науката кабала.

Въпрос: Какво значи вечен живот?

Отговор: Това означава да се издигнеш над времето. Ние достигаме такова вътрешно усещане на връзката между всички части на творението, че чувстваме вътре в нея безкрайния живот.

Тъй като животът ни се разкъсва само заради нашия егоизъм. Получаваме, и получаваме, до тогава, докато повече не сме способни да получим, и затова умираме. В това е цялата тайна на биологичния живот и смъртта.

Но ако се издигнем над получаването и присвояването за себе си, тогава ще престанем да живеем вътре в тялото си, а ще излезем от него и ще започнем да живеем извън тялото си, а такова съществуване е вечно.

От програмата на радиостанция 103 FM, 08.03.2015

[155692]

Работа с неживото ниво

Когато говорим за духовна работа, имаме предвид абсолютно осъзнато поведение на човека в реализацията на неговата егоистична природа, за да достигне висшата цел (единство с другите и чрез него – сливане с Твореца).

Към това се отнася всяко ниво на неговите желания, в това число и неживото. Затова, ако се стремя да достигна до целта на творението, да разкрия движението си към Твореца, то, най-напред, трябва да настроя всичките си желания на начално, нулево ниво.

Аз трябва да сметна себе си за нула и през цялото време да се старя да поддържам това ниво. Това означава, че си правя съкращение (цимцум) и така определям началната си позиция.

И тогава Творецът започва да работи над мен. Той постоянно ще променя различни мои параметри, условия и отношения. А аз трябва да удържам тази позиция.

Поддържайки за определен период тези условия, вече мога сам да започна да изменям себе си и да премина на растителното ниво, без да чакам Той да ме хвърля от една на друга страна. Така трябва непрекъснато да държа правилната цел. Сега сам ще мога да видоизменям всевъзможни условия в мен, за да напредвам.

С други думи, ще напредвам не по скорост, а по нейното производно, по ускорение, всеки път превръщайки се в система от по-висш порядък, умножен по десет.

Неживото ниво е ниво, при което съхранявам себе си напълно насочен към целта на творението каквито и външни параметри да въздействат върху мен. По този начин всичко започва, както е казано: „всичко ще израсте от земята“.

Човекът расте от земята. Да допуснем, че повече не искам да бъда егоист във взаимоотношенията си с моето обкръжение – това е неживото ниво, защото аз удържам постоянство на качеството във връзката си с тях. Каквото и да правят с мен, аз държа своята линия.

Например, с приятелите ми непрекъснато поддържаме един с друг непроменливи доброжелателни отношения, въпреки случващите се между нас бури, семейни трагедии или условията на общочовешки изменения в обществото. При това тези изменения могат да бъдат на всяко ниво: неживо, растително, животинско или човешко.

Ние трябва да се държим за това, без да обръщаме внимание на различните външни фактори, отделящи ни един от друг: клевети, сплетни и т.н. Всичките ни проблеми се покриват с любов.

Това е и неживото ниво, в което се проявяват пречки на неживо, растително, животинско и човешко ниво. Но, независимо от всички видове пречки, ние все пак оставаме в постоянна връзка, и именно благодарение на тях, се издигаме и завършваме работата си в света Асия.

Това не е лесно. Човек получава от всички страни огромно влияние, но трябва винаги да работи за издигане величието на целта, иначе няма да се удържи в нея. Всички състояния, през които ще премине, ще го хвърлят от една на друга страна.

Въпрос: Тоест аз поставям всичко под нулата и казвам на Твореца: „Ти няма да ме принудиш да получа повече, отколкото това ниво: аз мога да взема само 20%“.

Отговор: Не, аз нищо не мога да взема. Земята нищо не получава, с изключение, когато трябва да нещо да порасте на нея. Това е вече следващото, растителното ниво, което се отнася към земята.

И тук пред мен възниква дилемата: аз поправям земята, за да може тя да произведе растителното ниво, или искам да работя на растително ниво и затова да използвам земята?

Или се намирам в света Асия и използвам света Ецира за света Асия. Или се намирам в света Ецира и използвам света Асия, за да се изскача по-нагоре. Баал а-Сулам пише за това в „Предисловие към книгата Зоар“.

В това се заключава работата със земята, с неживото ниво.

От Тв програмата „Тайната на вечната книга“, 16.07.2014

[155177]

Анти-животът е победа над смъртта

Днес човек възприема живота само под формата на получаване, поглъщане, потребление, придобиване, така той се суети, докато не се измори от живота, излезе в пенсия, прекара няколко поредни години по опашки в поликлиниките и в крайна сметка умира.

Но има възможност да повдигне себе си на друго ниво на съществуване: да прекарва живота си не в потребление, а в отдаване. И това не е благотворителността, когато ти помагаш с пари на бедните, а живот по-високо от своя егоизъм. Животът извън егоизма дава усещане за анти-живот, анти-материя, анти-свят, както е казано: „Видях обратен свят“.

Съществува друга форма на живот – паралелна на нашия свят. Науката кабала ни учи как да постигнем тази нова форма на живот. Това е обратен живот – не вътре в егоизма, който поглъща всичко в себе си, не в желанието за наслаждение, а в желанието за отдаване, любов.

Това не е тази егоистична любов, която ни е позната в този свят. Любов е когато аз излизам от себе си и се включвам в желанията на другите. И тогава живея в тези желания, без да правя сметка за самия себе си. Такава форма на живот не е ограничена по мощност на наслаждението, което може да се получи в нея.

Тъй като това не е наслаждение вътре в материалното тяло, което не може да яде и пие без мярка. В отдаването с нищо не съм ограничен, тъй като излизам към другите. Не съм ограничен от живота на това биологично тяло, а се намирам извън него и там усещам своя живот.

Моето тяло остава, но то живее около мен, като питомното животно, живеещо край човека. Човек се нарича моята вътрешна част, която е излязла от мен и се е включила в другите. А тази моя част, която е останала – биологичното, животинско тяло, както обикновено, живее отпуснатия му срок, ходи по лекари, докато не го отведат в гробището.

Въпрос: Но човек се бори със земните житейски проблеми и не го интересуват такива високи понятия като живот извън тялото?

Отговор: Всеки човек го вълнуват въпросите за живота и смъртта. Но дори и обикновения живот днес не може да се подреди, без да се включиш в правилната връзка, без да уравновесиш своето получаване и отдаване, без да се съединиш с другите чрез правилните взаимни връзки. Към това ни води науката кабала, за да приведем в ред своя живот.

От програмата по радио 103FM, 08.03.2015

[155720]