Entries in the '' Category

Да отдаваш означава да намираш източника на щастие в себе си

Изследване: За нас е типично да измерваме щастието в капитал. Натрупваме го под вид на предмети – работим, печелим и си правим подарък. Това измеримо щастие може да бъде показано на другите или да го премерим.

Но колкото по-силно се съсредоточаваме над нещата, доставящи ни удоволствие, толкова по-бързо това чувство изчезва и губи своята ценност. Един от най-големите парадокси на науката за щастието е състоянието, когато човек отдава, но при това усеща себе си максимално удовлетворен.

Изследванията показват, че регулярната проява на доброта към хората, изменя погледа ни върху самия източник на чувството за щастие. Ние го откриваме в себе си. Това усещане за сила, способността да влияеш върху обкръжаващия свят и по този начин да го доведеш до добро, ни тласкат да правим добро отново и отново.

Реплика: Това е вярно и просто:  Да отдаваш означава да откриваш източника на щастие в себе си!

[155362]

Методика за разкриване на Твореца

Въпрос: Винаги съм чувствал, че има някаква висша сила, която движи всичко. Но не я усещаме явно и не всички чувстват, че тя съществува. Какво става? Защо не е разкрита? Скрива ли се тя от нас?

Отговор: Написано е: „Творецът се скрива“. Но проблемът е в това, че трябва да съответстваме на разкриването на тази висша сила, на Твореца.

От всички форми на природата, в които живеем, възприемаме една малка част, малък фрагмент от цялото, според това, колко влиза в нашите пет сетивни органа – зрение, слух, вкус, обоняние, осезание.

Разширявайки диапазона на тези сетивни органи с помощта на различни уреди, усещаме доста повече – виждаме на по-далечни разстояния, чуваме в други диапазони на вълните, примерно с радио и т.н.

За да уловим висшата сила, Твореца, е необходимо да разширим нашия съсъд за възприемане, иначе няма да я разпознаем. Около нас има много природни явления, които не можем да разберем.

Затова има методика, наречена „наука кабала“ (кабала от думата „получаване“), която ни помага да разкрием висшата сила. Нарича се и „тайна наука“, защото това, което е било скрито преди нашите занятия с тази методика, се разкрива.

Когато човек се занимава с науката кабала, тя разширява неговите сетивни органи в правилна посока за разкриване на Твореца, висшата сила. Човекът започва да я усеща и тогава всички негови въпроси се разрешават. Той разбира за какво живее, как правилно да живее, какво може да постигне в този живот и животът му започва да става щастлив, защото вече не прилича на нещастен слепец, намиращ се в пълен мрак.

От програмата на радиостанция 103 FM, 18.01.2015

[155754]

Да разкрием източника на живота

Въпрос: Вие казвате, че в наше време всеки човек е длъжен да стане кабалист, както е казано: „Всички ще Ме познаят, от малък до голям и Домът Ми, ще се нарече Дом на Молитва за всички народи“. Какво означава да бъдеш кабалист?

Отговор: Всеки човек трябва да постигне разкриването на Твореца, на висшата сила.

Въпрос: Какво е „висша сила“?

Отговор: Това е общата сила на природата. Сега не я разкриваме, понеже действаме съгласно само един сетивен орган, желанието да се насладим.

Въпрос: Можем ли да разкрием тази сила по научен път?

Отговор: От всички наблюдения в нашите сетивни органи (зрение, слух, вкус, обоняние, осезание), ние създаваме земните науки. Но в науката кабала се крият най-богатите знания, тъй като в нея разкриваме не просто обкръжаващите ни явления, а самият източник на живот.

И тогава ще можем да отговорим на въпроса: от къде, защо и за какво, заради каква цел ни е създала висшата сила, какво сме преминали в живота си от момента на нашето създаване до днес, какво ни предстои. Можем да разкрием целия път, който е сега пред нас и да видим къде е възможно нещо да нарушим и как да го поправим.

Въпрос: Говорейки за източника на живот имате предвид само създаването на света или случващото се в моя всекидневен живот? Какво означава да разкрием източника на живот?

Отговор: Човек, който разкрива, че е свързан с висшата сила вижда доколко висшето управление въздейства на цялото човечество, на цялото обкръжение, на семейството му и на него самия, и в този случай ще може правилно да организира своя живот.

От програмата на радиостанция 103 FM, 18.01.2015

[155824]

Може ли човекът да се превъплъти в котарак?

ruki_pered_licom_100_wpВъпрос: Мога ли, да се превъплътя в котарак в следващия кръгооборот на живота или винаги ще остана човек?

Отговор: Човекът винаги остава човек, мъжът – мъж, жената – жена, а котаракът – котарак. Материалът остава същия материал. Всички представи за преселването на душите в различни животни и даже в растения, са погрешни.

Изобщо, душата никак не се отнася към тялото. Тялото съществува само за това, за да създаде условия за развитието на душата. Но, по степента на развитие на душата тялото започва да получава нови материални свойства, помагащи ни да развиваме душата по-нататък. Вичко се случва само с тази цел.

Въпрос: Непонятно, какво става с човек след като умре?

Отговор: Нима не виждаме какво става с човека след като тялото умре? Тялото се разлага на прах. Ако човекът не е развил в себе си душа, то остава само информационният елемент на душата, задължаващ отново да се създаде тяло.

Въпрос: А какво става, ако съм развил душа?

Отговор: Ако си развил душата до необходимото ниво, тоест, окончателно си я поправил, то не ти е нужно повече да се превъплащаваш в този свят. А душата ще живее вечно.

Въпрос: Самата тази душа, вече ще бъде моето „Аз“?

Отговор: Именно душата, това съм „Аз“. Човекът, това е неговата душа, а тялото е само материал, който го придружава и помага да развие душата.

Въпрос: Защо кабалистите понякога пишат, че човекът се превъплащава в животни, например в свиня?

Отговор: Това е написано на езика на иносказанието. „Да се превъплътиш в свиня“ означава, че до човека идват желания, като при свинята, които той вече е изоставил отдавна.

Подобно на това, както в живота, понякога човек се държи така, че го наричаме свиня. В такъв смисъл кабалистите говорят за превъплъщението в свиня. Тоест, в човек се проявяват такива качества, както при свинята, но на вид си остава човек.

От програмата на радиостанция 103FM, 01.02.2015

[154594]