Entries in the '' Category

Правилното отношение към природата

Трябва да сформираме у детето уважително, щадящо отношение към природата, да се научи правилно да взаимодейства с всички в света, особено с тези, които са на по-ниско нивото на развитие, който са по-слаби, и следователно се намират в неговата власт…

[153398]

От какво се определя продължителността на живота?

Въпрос: Какво определя дължината на жизнения път на човека, тоест, продължителността на неговия живот?

Отговор: Продължителността на живота се определя от предназначението на човека по отношение на всички останали, понеже всички сме свързани в една мрежа. Доколкото се старая да напредна и да притегля със себе си към целта тези, които ме обкръжават, с това определям продължителността и ценността на своя живот.

А ако не влагам усилия в това, няма смисъл да ме държат в този свят. От това, доколко човекът е нужен на другите и е готов да им помага, се определя дългият му живот.

Въпрос: Получава се, че ако човек живее много години, то означава, че има добри отношения с другите?

Отговор: Не, тук действа доста по-сложна равносметка. Невъзможно е така просто да се пресметне това. Когато човек вижда своето място в общата система, тогава наистина узнава как правилно да участва в нея и с това удължава своя живот. Но „дълъг“ живот означава, имащ „ценност“.

От програмата на радиостанция 103 FM, 15.02.2015

[155519]

Над звездите и знаците за успех…

laitman_2011-12-06_8039_wВъпрос: Какво трябва да прави човек, за да се издигне над „сляпата си съдба“?

Отговор: Казано е, че „Исраел е над звездите и знаците на успех“. „Исра-Ел“ означава: „устремения направо към Твореца“, към силата на отдаване и любов. Всеки човек, включително индианците в дебрите на Амазонка може да е „Исраел“, ако насочва себе си към отдаване и любов към ближния.

Нали именно това прави от нас силата на успеха, идваща свише. Всеки път тя ни променя, за да се приближим все повече до любовта към ближния, тъй като това е крайната цел на нашето развитие, тоталната любов към ближния над всички егоистични желания.

Това не звучи съвсем привлекателно и затова се изисква от човека работа над себе си. Но тази работа може да се облекчи.

Ако бях сам срещу тази цел, към която ме тласка силата на успеха, то както се казва: „по-добре смърт, отколкото такъв живот“. Нали от мен се иска да стана напълно противоположен на това, което съм сега. Но ако организирам за себе си обкръжение и всички си помагаме един на друг, то можем да напреднем прекрасно и лесно, в радост и взаимна поддръжка.

В това обкръжение, което изграждаме заедно в центъра на нашата група, между нас, можем да създадем такова състояние, каквото е в крайната цел. То ще съществува сега, между нас.

Тогава наистина постигаме такива отношения помежду ни, които се наричат „бъдещ свят“ и започваме да усещаме вечността, съвършенството, отдаването и любовта. Всичко това се разкрива в нас и това сумарно усещане се нарича разкриване на Твореца от творението.

От 495-та беседа за нов живот, 08.01.2015

[154289]

Силата на Книгата Зоар. Вечността и съвършенството са в нас

Променяйки себе си, ние постигаме световете, вечността и съвършенството, намиращи се вътре в нас, в нашата душа. Разкриването на своето „Аз“ е най-естественото занятие на човека, това е връщане в своя корен, в своя „бащин дом“, възвръщане в точката на своето създаване, което се явява най-комфортното състояние.

[154079]