Entries in the '' Category

Край на старите митове за кабала

Въпрос: Мои познати казват, че е опасно да се изучава кабала, защото човек можел да полудее. Действително ли това е толкова опасно и от какво трябва да се пазиш докато  изучаваш?

Отговор: В Предисловието към „Учение за Десетте Сфирот“ – главният учебник по кабала е написано, че кабалистите нарочно са разпространили слух за това, че е опасно да се изучава науката кабала, тъй като не искали хората да я изучават. По този начин науката била скрита от времето на разрушаването на Храма и почти до наши дни.

Това било необходимо, защото човечеството трябвало да се развива, а народът на Израел да премине през изгнанието. Изгнанието е също отлъчване от науката кабала, от знанията за системата, потапяне в тъмнина. Ето защо ние две хиляди години сме били в тъмнина, и затова и до днес съществува този мит за кабала.

Но той е бил разпространен от самите кабалисти, за да отдалечи хората от науката кабала за определено време.

Но днес всичко стои по обратния начин – както и целия наш свят е днес преобърнат, така и отношението към науката кабала. Кабалистите пишат, че от наши дни и нататък всички са длъжни да открият науката кабала и да видят, какво дава тя на народа на Израел. Тъй като без нея ние няма да успеем да разрешим своите проблеми и да продължим съществуването си.

Затова няма от какво да се боят хората – могат спокойно да отворят книгите и да учат. Съществуват много книги за начинаещи и за мъже, и за жени.

Въпрос: Излиза, че в последните години, човечеството е достигнало такъв етап, в който кабала трябва да бъде изучавана от всички? Докато по-рано това не е било необходимо, и дори е съществувала забрана за изучаването и, днес, човечеството се намира в такава задънена улица, че единствения изход от нея е – да изучават живота, който съществува зад неговите предели?

Отговор: Това е именно този изход, който се открива за сметка на изучаването на науката кабала, извеждащ ни от задънената улица, в която днес се намираме.

Въпрос: Вие какво подразбирате под „отвъден“ живот?

Отговор: Това е животът извън пределите на нашата непоправеност – живот в поправен свят. Светът продължава да действа по организираните закони, не се променя нищо, освен нашето отношение. Науката кабала ни обяснява как да управляваме силите и мрежата от връзки между нас, така че всички да се съединят по правилния начин.

Свят в който, в нашите отношенията, ние достигаме такава хармония, такова обединение, че успяваме помежду си да разкрием особената сила, която ни помага да се издигнем над този живот в тяло и живот само заради него, и да започнем да усещаме живота на по-високо ниво. По такъв начин, излизаме зад пределите на ограниченията в този свят, този живот.

Въпрос: А нима, за да можем това не трябва да сме велики мъдреци?

Отговор: Това е достъпно за всеки. Във вашия дом вие имате хладилник, микровълнова фурна – нима знаете точно как работят те? Но това не ви пречи да ги използвате!

По същия начин, съществуват и мъдреци-кабалисти, създали методиката, точно както са били създадени тези електро уреди.  А има и обикновени хора, на които е достатъчно само да се научат да ги използват. Всеки в някаква степен трябва да изучи науката кабала, точно както и с микровълновата фурна – трябва да познаваш кое копче да натискаш, и как да променяш нейния режим

Из програмата на радиостанция 103FM, 15. 02. 2015

[155430]

Полупразната чаша се напълва

Въпрос: Ако поправя своето възприемане на реалността, това ще ми помогне ли да постигна успех в живота и да се избавя от болестите?

Отговор: Първо ни помага да разберем причината, поради която нямаме успех. Това е вече важно постижение.

Но е важно, че поправяйки своето възприемане на реалността на правилно, с това ние променяме целия си живот. Именно с това се занимава науката кабала, обучавайки ни, как да разкрием истинската реалност и да открием за себе си новия свят.

Нищо повече не е нужно. Откриваме свят на съвършено отдаване, напълнен със светлина, в която не усещаме никакъв недостиг.

Поправянето не се състои в това да изменим своя материален бит: да започнем повече да печелим, да подобряваме здравето си, да заздравяваме семейството. Ние променяме цялата реалност изобщо. Благодарение на изменението на своите вътрешни свойства, променяме външния свят, понеже видимият от нас свят е отпечатъкът на вътрешните ни свойства.

Въпрос: Прибирам се в къщи и жена ми започва да ми се кара. Какво трябва да променя в себе си, за да не ме ругае, а да ме посреща приветливо?

Отговор: Необходимо е да промениш вътрешните си свойства, няма друго не трябва да се променя. И тогава ще почувстваме, че тези хора, които преди са се отнасяли лошо с нас, изведнъж започват да се отнасят добре. Това е единственото поправяне, нужно е да се даде на светлината да работи.

Въпрос: Как моята жена ще разбере, че съм поправил вътрешните си свойства?

Отговор: Това зависи само от теб, сам определяш как тя, ще се отнася към теб. Всеки човек определя сам, как усеща света. Можем да се почувстваме в света на Безкрайността, в бяла и добра светлина, издигаща се над времето и пространството, както е мечтал Айнщайн. Способни сме на това.

Зависи само от изменението на нашите вътрешни свойства, които могат да се поправят по специална методика, предлагана от науката кабала. Кабала дава възможност да се изменят свойствата на човека и тогава той усеща себе си в света на абсолютното добро.

Въпрос: Означава ли, че се учим да обръщаме внимание само на пълната половина в полупразната чаша?

Отговор: Това не е просто психологическо възприемане, позволяващо ни да обръщаме внимание на положителните неща и да не забелязваме отрицателните. Променяйки своите свойства, наистина променяме света около себе си. Полупразната чаша се напълва!

От програмата на радиостанция 103 FM, 08.02.2015

[155151]