Entries in the '' Category

Война за щастие

Цялата вселена, цялата природа е произлязла от една сила, от една енергия, от Големия взрив. Ако човечеството също се стреми към една система, една мисъл, едно намерение, към голямо единство, връзка, взаимна поддръжка и поръчителство  то става по-силно и здраво във всички аспекти на своя живот.

Човечеството е излязло от това съединение, в което е съществувало хиляди години. В първобитното общество единството е било естествена форма на съществуване на хората, живеещи като едно семейство. С нарастването на егоизма сме започнали да се отдалечаваме един от друг.

В началото на епохата на Възраждането, някъде около 16-ти век, човекът е започнал да се грижи за поддържане на връзките в обществото. Този стремеж да бъдем свързани, а не изолирани ни е стимулирал при откриването на нови земи и континенти, изграждането на културни и обществени връзки между различните народи и главно в развитието на международната търговията.

Европейските страни Англия, Франция, Испания, Португалия, Холандия са започнали да усвояват нови земи и да създават колонии. Всичко това е било предизвикано от егоистични намерения, но вътре в него е бил скрит неосъзнат стремеж към свързване.

Интересен е фактът, че в записките на Александър Македонски е написано, че неговият стремеж за завладяване на целия свят бил свързан с желанието да свърже вскички хора и да ги обедини с една идея, за да бъде човечеството единно.

От същият скрит вътрешен стремеж са били водени хората  при Кръстоносните походи. На външен вид изглежда, че са се случили жестоки събития, но те в продължение на векове са създавали връзки в човечеството.

Започвайки в епохата на Възраждането и по-нататък, развитието на науката е било насочено към развитието на връзките: книгопечатане, телеграф, телефон, локомотив, радио. Човекът се стреми именно към това. От една страна, защитава своя егоизъм и иска да стои в своя дом, а от друга иска да е свързан с целия свят.

Получава се противоречие и все пак има стремеж за свързване, за разбиране, за усещане за обединение с останалите, за усещане на тяхната подкрепа, но само да не ме закачат. Възниква особено, дуалистично, противоречиво отношение.

В днешно време започваме все повече да изясняваме това противоречие и по този  начин откриваме, че реализирането на стремежа да бъдем щастливи, да достигнем щастлив живот е възможно само във връзка един с друг. В края на краищата, именно в тази връзка получаваме силата, която управлява нашия живот.

Колкото  повече тази сила се разпръсква в различни посоки  поради липсата на комуникация между нас, толкова повече страдаме. Да я съединим можем само във връзка с хората, между които тя се проявява. Разкриването на тази единна сила ни носи щастие, радост, здраве, успех, удовлетворение от живота.

От 242-та беседа за новия живот, 17.10.2013

[154568]

 

Какво се случва с душата след смъртта на тялото?

Въпрос: Какво се случва с душата на човек след неговата смърт?

Отговор: Душата не е свързана със смъртта на физическото тяло. Човекът получава душа когато формира в себе си особено желание за постигане на духовния свят. Ако той построи в себе си такова желание – придобива душа, която усеща висшия свят, а ако не построи – не придобива. И това усещане продължава независимо от това живее ли той в този свят или вече се е лишил от материалните усещания, понеже неговите материални органи на чувствата са умрели.

Въпрос: Какво ще се случи с мен или с другите хора, когато те си отидат от този свят?

Отговор: Нищо няма да се случи. Ако човекът не е получил душа, той ще остане със същия информационен ген (решимо) и е длъжен отново да се върне в този свят към познатия ни живот.

Въпрос: Значи след смъртта този ген застива във вакум в състояние на очакване?

Отговор: Това не е физически ген, а информация. Около тази информация след това се образува тяло. Самата информация е потенциална сила, задължаваща материята да започе да формира около нея нов огранизъм.

Въпрос: Тази информация не се ли променя между кръгооборотите на живота?

Отговор: Тази информация не се променя. Но намирайки се в материалния свят ние получаваме възможност да построим на основа на тази информация пълната духовна структура, наречена душа.

Въпрос: А материалът променя ли се?

Отговор: Материалното тяло не зависи от душата, то само осигурява началното съществуване, при условията на което може да се развие душа.

От програмата на радиостанция 103FM, 01.02.2015

[154589]

Ако радостта на всички е една

Съществува особен феномен във влиянието на обществото върху човека. Ако аз имам проблем, то чрез голямо общество, той се разделя между всички, и не се чувствам сам с него. Ако се разболея от някаква рядка и тежка болест, би ми било страшно да го преживея. Но ако е епидемия и всички около мен са болни, то тогава това не е толкова страшно.

Проблемът незабавно се разделя на цялото общество, където аз съм един от всички. Затова моят страх не е така силен, а разделен на всички останали е една милионна. Така се случва независимо от моето желание, тъй като съм свързан с другите в една система. Затова моята относителна част в общата беда е една милионна.

Това не означава, че с мен не се случва беда – случва се. Но чувството на страх се споделя в усещането на всички хора. Затова, в тази големина, в която аз съм свързан с другите, толкова по-малко се притеснявам от неприятности.

А ако дойде радост, тя не намалява, когато се раздели на всички. Защото радостта я чувствам заедно с всички. Нещастието усещам вътре в себе си, а радостта обратно, между всички. Добрата сила, която е сътворила целия свят действа на всички и не се дели. Ако идва радост, всички се радват с пълна сила.

И обратно, общата радост увеличава радостта на всеки. Например,  дошла е  новина за победа във война. Тази радост не се дели на милиони, оставяйки за мен една милионна щастие. Напротив, тя се умножава по милион и аз чувствам радостта милион пъти по-голяма. Излизам на улицата, виждам как се радват всички и се препълвам с щастие много повече, отколкото ако съм сам вкъщи.

Силата на единството притежава уникална, чудодейна способност да раздели бедата на всички, а радостта и щастието да умножи по всички. Това произтича от източника на сътворението, от това, че всички сме произлезли от точката на Големия взрив, от една сила.

Затова разкриваме сега, че цялата природа е една система. Колкото по-близо сме до тази сила, толкова повече съответстваме на единната система на природата и толкова повече печелим, и печалбата е огромна: вместо една милионна – един, умножен на милион.

Ако с помощта на интегралното образование се научим правилно да използваме това, ние ще достигнем върха на щастието.

От 242-та беседа за новият живот, 17.10.2013

[154731]

Google и Apple – вместо Хитлер и Сталин

Мнение: Нашето развитие се насочва към установяването на нов тоталитаризъм – тази форма на прикрито, ненасилствено господство, е форма на диктатура, която унищожава всичко тайно скрито и лично. И днес именно този начин за контрол над хората се явява ефективен.

Корпорации от типа на Google неспирно работят над този въпрос и днес държат контрол не просто над глобалната мрежа, а и над нашия живот.

Електронните гиганти ни диктуват норми, определят кое е добро и как въобще човек трябва да изгради живота си. Господството на такива компании обхваща личните интереси и по такъв начин ние сме под заплахата на тоталитаризъм с неопределена форма.

Икономическия модел на компаниите се строи върху натрупването на власт за сметка на информационното влияние. И това е ключовият момент: да знаеш за желанията на хората много повече, отколкото знаят самите те. А да знае предварително желанията на човека – това е основната цел на Google.. Именно чрез това той претендира за господство.

Тайната винаги е била присъщa на хората в обществените формации – всички крият нещо един от друг: децата от родителите, родителите – от децата, мъжете от жените, управляващите от своите подчинени.

Въпросът е само в това – какво крият тези, които подкопават основите на държавите? Разрушаването на личното пространство води до ерозия на публичните и граждански ценности. Влияят ни всички – политици, застрахователи и прочие институции, и свободата – изчезва.

Всяка публикувана в условията на цифрово-икономически отношения идея, подлежи на моментален анализ, който носи потвърждение за възможността да бъде използвана тя за печалба. По такъв начин става промяна на социалния формат и личният живот се комерсиализира.

Дори общество построено на принципите на национал-социализма, не е могло на времето да проникне в някои частни сфери, докато съвременните реалности не позволяват на индивида да скрие предпочитанията си. Един ден ние ще усетим, че сами на нищо не сме способни, че сме изгубили своята автономност, индивидуализъм и независимост.

Реплика: И именно такова разкриване на собствената зависимост от обкръжаващите ще те доведе до мисълта за това, че всички ние сме напълно свързани в единната мрежа на природата и че трябва в нея да придобием своята свобода именно в това – да бъдем всички като едно цяло, във възлюби ближния като себе си, и тогава всички мои желания и мисли ще могат да бъдат разкрити.

Работата е не в съхраняването на личното, а в поправянето на нашите отношения – чак до тяхното пълно разкриване и взаимовръзка.

[155121]

Как да преуспеем в училището на живота?

laitman_2012-11-07_gruzia_9386Въпрос: Аз съм реален и практичен човек, невярващ в нищо и в никаква висша сила. Искам само да знам как да придобия власт над късмета…

Отговор: Можеш да властваш над късмета, ако промениш себе си по подобие на силата на късмета.

Въпрос: А ако съм атеист, ще мога ли да властвам над късмета, съгласно вашата методика?

Отговор: Това няма никакво отношение към вярата. Това е техника. Именно практичните, прагматичните хора, които искат да преуспеят в живота, по- бързо постигат резултати в нея.

Въпрос: Как мога да властвам над късмета?

Отговор: Силата, която те тласка напред по живота, е неизменна. Трябва да се промениш по подобие на нея. Така детето, което не иска да ходи на училище трябва да промени възгледите си, насоката си.

То трябва да види, че ако всеки път променя себе си, за да съответства на класа, а не иска класът да се промени съгласно неговите свойства – ако то седи спокойно и се учи, ако прави домашните си работи, в крайна сметка може да постигне прекрасни цели.

Въпрос: Както разбирам целта на това училище на живота е да ме научи да обичам?

Отговор: Правилно, освен това, няма нищо друго. Казано е: „Възлюби ближния както себе си – е главно правило в Тора“.

Но какво получаваш при това? Постигайки свойството любов, ти се съединяваш с висшата сила, т.е. достигаш същото това състояние, в което пребивава тази сила – вечност и съвършенство, без каквито и да е ограничения.

Въпрос: Коя е висшата сила във вашия пример с училището? Директора?

Отговор: Представи си, че има някой, който е над директора на училището – вечен и съвършен. И Той иска, ти за сметка на вътрешната си промяна, на вътрешната си трансформация да достигнеш до същото това състояние, както и Той – да станеш вечен и съвършен. Кога? – Днес и сега! Тъй като времето не съществува, всичко зависи от твоите усилия, от твоята настойчивост.

Въпрос: Що за Висша сила е това?

Отговор: Висшата сила – това е всеобхватната, единствената сила на природата, извън която няма нищо друго. И всички ние се намираме в нея. Ние съществуваме само защото тази сила е сила на отдаването и любовта и трябва да достигнем до същото това състояние, в което се намира тя.

И ние ще го достигнем, тъй като от тази сила сме получили Тора, така наречената „светлина, възвръщаща към източника“ – методика на кабала, с помощта на която можем с лекота да променим себе си, да се уподобим на силата на отдаването.

Този, който иска да придобие власт над късмета, трябва да дойде в науката кабала и тогава ще узнае как да направи така, че късметът да го съпътства през цялото време.

От 495 беседа за новия живот, 08.01.2015

[154336]

Икономиката на нещастното бъдеще

laitman_2009-02-17_1673Мнение: Как се живее в свят, в който роботите са заменили хората, а доходите отиват изключително в техните собственици? На хората им остава само да оцелеят, изпълнявайки работа на повикване, за ремонт, доставки (което също е под въпрос), други дребни услуги. Светът върви към икономика на съвместното потребление.

Новото програмирано обезпечаване позволява да се раздели човешкия труд на малки задачи, с ниво на разплащане. определящо се от конкуренцията между претендентите.

Работниците се избират в интерактивен режим и се оценят според рейтинга, определен от системата. Основната печалба получават собствениците на програмното обезпечаване. Остатъкът остава за този, който е извършил работата по поръчка.

Например, порталът Mechanical Turk, принадлежащ на корпорацията Amazon, предлага услуги по трудоустрояване, при минимално заплащане за кандидатите на ден и работа на надница. Изплащат се видове работа, които компютърът не е в състояние да извърши.

Към тях се отнасят работите по съставяне на описание на товара, по избор на най-добра фотография, разчитане на ръкописен текст. Amazon като организатор на проекта  с всяка заплатена дейност получава не малък процент за себе си.

Същността на работата на повикване се състои във връщане към работата на парче, която е била разпространена преди повече от сто години. Именно в зората на капитализма работниците не са имали никакво влияние върху работодателите, работили са до късно, не са имали никакви юридически права и са били отговорни за всички рискове.

Порталът по трудоустрояване от Amazon при това заявява, че е предприятие по услуги, което свързва купувачите с продавачите и не е отговорно за порядъка на техните взаимоотношения.

Такива услуги стават привлекателни за хора, търсещи допълнителен доход  и такава възможност им се струва привлекателна, отчитайки, че нивото на заплатите в икономиката не са се изменили през последните 30 години, а всички финансови изгоди се получават изключително от върхушката. Постепенно се връщаме в ХІХ век…

Реплика: Пак се налага да повтарям, че без обединение на хората чрез интегрално възпитание, те безсмислено и безкрайно ще се експлоатират едни от други, докато не се върнат в „каменния век“. Чакат ни страдания, които ще ни покажат изхода от този застой, към който ни тласка егоизмът. Но това е пътят на страданието.

Възможен е и път на светлината – да предизвикаме силата на поправянето на егоизма, чрез нашето обединение посредством интегралното възпитание. Веднага щом започнем да го прилагаме, незабавно ще открием неговите забележителни свойства във всички насоки на нашия живот.

[154735]