Да разкрием източника на живота

Въпрос: Вие казвате, че в наше време всеки човек е длъжен да стане кабалист, както е казано: „Всички ще Ме познаят, от малък до голям и Домът Ми, ще се нарече Дом на Молитва за всички народи“. Какво означава да бъдеш кабалист?

Отговор: Всеки човек трябва да постигне разкриването на Твореца, на висшата сила.

Въпрос: Какво е „висша сила“?

Отговор: Това е общата сила на природата. Сега не я разкриваме, понеже действаме съгласно само един сетивен орган, желанието да се насладим.

Въпрос: Можем ли да разкрием тази сила по научен път?

Отговор: От всички наблюдения в нашите сетивни органи (зрение, слух, вкус, обоняние, осезание), ние създаваме земните науки. Но в науката кабала се крият най-богатите знания, тъй като в нея разкриваме не просто обкръжаващите ни явления, а самият източник на живот.

И тогава ще можем да отговорим на въпроса: от къде, защо и за какво, заради каква цел ни е създала висшата сила, какво сме преминали в живота си от момента на нашето създаване до днес, какво ни предстои. Можем да разкрием целия път, който е сега пред нас и да видим къде е възможно нещо да нарушим и как да го поправим.

Въпрос: Говорейки за източника на живот имате предвид само създаването на света или случващото се в моя всекидневен живот? Какво означава да разкрием източника на живот?

Отговор: Човек, който разкрива, че е свързан с висшата сила вижда доколко висшето управление въздейства на цялото човечество, на цялото обкръжение, на семейството му и на него самия, и в този случай ще може правилно да организира своя живот.

От програмата на радиостанция 103 FM, 18.01.2015

[155824]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed