Война за щастие

Цялата вселена, цялата природа е произлязла от една сила, от една енергия, от Големия взрив. Ако човечеството също се стреми към една система, една мисъл, едно намерение, към голямо единство, връзка, взаимна поддръжка и поръчителство  то става по-силно и здраво във всички аспекти на своя живот.

Човечеството е излязло от това съединение, в което е съществувало хиляди години. В първобитното общество единството е било естествена форма на съществуване на хората, живеещи като едно семейство. С нарастването на егоизма сме започнали да се отдалечаваме един от друг.

В началото на епохата на Възраждането, някъде около 16-ти век, човекът е започнал да се грижи за поддържане на връзките в обществото. Този стремеж да бъдем свързани, а не изолирани ни е стимулирал при откриването на нови земи и континенти, изграждането на културни и обществени връзки между различните народи и главно в развитието на международната търговията.

Европейските страни Англия, Франция, Испания, Португалия, Холандия са започнали да усвояват нови земи и да създават колонии. Всичко това е било предизвикано от егоистични намерения, но вътре в него е бил скрит неосъзнат стремеж към свързване.

Интересен е фактът, че в записките на Александър Македонски е написано, че неговият стремеж за завладяване на целия свят бил свързан с желанието да свърже вскички хора и да ги обедини с една идея, за да бъде човечеството единно.

От същият скрит вътрешен стремеж са били водени хората  при Кръстоносните походи. На външен вид изглежда, че са се случили жестоки събития, но те в продължение на векове са създавали връзки в човечеството.

Започвайки в епохата на Възраждането и по-нататък, развитието на науката е било насочено към развитието на връзките: книгопечатане, телеграф, телефон, локомотив, радио. Човекът се стреми именно към това. От една страна, защитава своя егоизъм и иска да стои в своя дом, а от друга иска да е свързан с целия свят.

Получава се противоречие и все пак има стремеж за свързване, за разбиране, за усещане за обединение с останалите, за усещане на тяхната подкрепа, но само да не ме закачат. Възниква особено, дуалистично, противоречиво отношение.

В днешно време започваме все повече да изясняваме това противоречие и по този  начин откриваме, че реализирането на стремежа да бъдем щастливи, да достигнем щастлив живот е възможно само във връзка един с друг. В края на краищата, именно в тази връзка получаваме силата, която управлява нашия живот.

Колкото  повече тази сила се разпръсква в различни посоки  поради липсата на комуникация между нас, толкова повече страдаме. Да я съединим можем само във връзка с хората, между които тя се проявява. Разкриването на тази единна сила ни носи щастие, радост, здраве, успех, удовлетворение от живота.

От 242-та беседа за новия живот, 17.10.2013

[154568]

 

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed