Бъдещият свят не е това, което сте си мислили…

Въпрос: Вие казвате, че силата на късмета ни води в бъдещия свят. Какъв бъдещ свят имате предвид?

Отговор: Бъдещият свят означава, че „излизам“ от своето тяло, т.е. издигам се над егото си. Егото са всички мои желания, мисли, наклонности, цялото ми егоистично осъзнаване – именно това се нарича мое тяло, а не плътта, която се счита животинска.

Трябва да се издигна над всички тези желания и мисли, т.е. вместо стремежа да погълна всичко в себе си, в мен да има желание да отдавам на ближния.

Това означава, че „душата излиза от тялото“ и аз усещам бъдещия свят, т.е. придобивам нови желания за отдаване, любов, обединение и всичко това се нарича второ тяло, в което влизам и действам, изхождайки от новите желания. Така напредвам все повече и повече, докато не достигна пълното поправяне.

Бъдещ свят означава „свят, който идва“, т.е. това е следващото ми състояние, което достигам в резултат на работа над себе си и отношението ми към другите. Сменям „този свят“ за „бъдещ свят“, т.е. променям от любов към себе си на любов към ближния. Това означава, че от този свят съм достигнал бъдещия свят и съм влязъл в Райската градина.

Въпрос: Защо той се нарича Райска градина?

Отговор: Защото започвам да усещам, че се намирам извън всякакви ограничения, тъй като за отдаването на всички няма никакви граници. Пребивавам в пространство, което изцяло ми принадлежи.

Въпрос: Какво означава да отдавам на всички?

Отговор: Отдаването е да правиш добро на всички, изхождайки от любовта към тях.

Въпрос: Защо, ако човек иска да прави добро на всички, се намира в Райска градина?

Отговор: Защото Райска градина се нарича мястото, в което можеш да правиш всичко, което искаш, без никакви ограничения. Тъй като искаш да отдаваш, а за отдаването няма никакви граници. Тогава чувстваш, че всичко е за благо, всичко е за теб, пълно изобилие.

С други думи, бъдещ свят се нарича „земята на Израел“/„ерец Исра-Ел“, желание напълно насочено към Твореца. Творецът е всеобхващаща сила на отдаване и любов, включваща в себе си цялото мироздание, всички нас. И ти трябва да Го разкриеш, съгласно подобието по свойства с Него. Затова се наричаш „Исра-Ел“, тъй като искаш да достигнеш това състояние, тези ценности, които са в Него.

От 485-та беседа за нов живот, 08.01.2015

[154333]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: