Науката се убеждава в съществуването на Бог

Мнение: Самата наука е предоставила прогресивни доводи в полза на съществуването на Бог (на висша управляваща сила). Значението на четирите фундаментални взаимодействия на природата: гравитационно, електромагнитно, силно и слабо ядрено взаимодействие – са били установени във време по-малко от милионна част от секундата след „големия взрив“.

Ако се измени даже едно единствено значение в тези явления – и вселената няма да може да съществува. Вселената е велико чудо. Това чудо насочва към съществуването на Висш Разум – някой друг, освен самата вселена.

Реплика: Има много статии на тази тема. Достигнахме до логичния извод за необходимостта да се обоснове съществуването на извън природен разум (замисъл). Но науката спира до тук – опира се в невидима стена. Тъй като да проникнем зад нея с нашите данни – е невъзможно, а да изменим собствената си природа – ние не сме в състояние.

Науката кабала ни обяснява как можем да направим това – да придобием свойствата на света „от другата страна“, и благодарение на тези нови свойства да проникнем „там“.

[152771]

 

 

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: