Entries in the '' Category

Опасения за дефицит в производството на хранителни продукти

ozadachili_100_wpСъобщение: От резултатите на проведените изследвания експертите са открили, че производството на продоволствия се снижава на фона на ръста на населението на планетата. Аналитиците констатират , че днешната цивилизация трябва да признае факта за пределното използване на възобновяемите източници за производство на продукти за хранене.

Хранителната дажба на хората се удовлетворява едва от десет вида растения и тези ресурси в недалечно бъдеще ще достигнат до своя предел. Изследванията показват, че пикът на нарастване на растениевъдството и животновъдството ще настъпи след по-малко от 35 години, а броят на хората към този момент ще надвиши 9 милиарда.

За нуждите на населението през 2050 година ще се наложи обемът на производство да превиши 2 пъти днешните показатели. В заключение експертите правят извод за необходимостта от изменения в отношението ни към използването на храната.

РепликаКогато в света има свръхпроизводство на хранителни продукти и проблемът е само в тяхното правилно разпространение, природата ще ни тласка към поправяне на егоизма ни чрез всички възможни въздействия: глад, климатични, военни, обществени, терористични, семейни и прочее проблеми. Възникват дори такива проблеми, които предварително не са предизвиквали никакви предположения  за  съществуването си.

[154309]

Силата на Книгата Зоар. Да вземеш назаем от Твореца (клип)

Казано е: „Вземете на заем от Мен, а после ще върнете“. Творецът иска да ни даде знания, сили, възможности, при едно условие: да Му се доверим, като малките деца, да Го хванем за ръката и да тръгнем след Него към Великата цел…

[153730]

Няма да позволят на младите да безделничат

laitman_20_wpАнотацияПравителството не предлага работа и свободни места, а продължава стимулирането на безработните чрез предприемането на административни мерки.

В Англия консерваторите предлагат план за снижаване на безработицата сред младото население.

В проекта се предвижда да се изплатят помощи на младежите, които се занимават с обществено-полезен труд, които не работят и не учат в продължение на половин година.

Според схемата  младите хора се задължават да отработват не по-малко от 30 часа на седмица за общо благо, от които 10 часа те ще ползват за търсене на свободни места за работа. Помощта не е предвидена за студенти и за тези, за които обществената работа и търсенето на свободни места няма да отговаря на установените изисквания.

Правителствените мерки засягат повече от 50 000 човека на възраст от 18 до 21 години. Тази категория граждани няма да получава помощ за безработица. Вместо това програмата предвижда помощ за младежите, като размерът на сумите няма да се различава от сумите, изплащани за безработни.

РепликаНо ако няма работа или няма желание за работа, човек ще може да съществува – така че повечето ще останат без работа. Решението е само в организация за всички, не само за безработните и младите, задължително интегрално възпитание – само методиката на кабала може да даде на хората следващата степен на развитие на човечеството.

[154187]