Entries in the '' Category

Място за крачка напред

Мнение: Светът около нас неизбежно се променя, измененията имат глобален характер. А какво ще дойде да замени съществуващия световен ред ?

Състоянието на световното стопанство свидетелства, че капитализмът е станал глобален, външните пазари не съществуват, защото именно икономическата експанзия е главната сила за неговото развитие.

Но той не е готов да се откаже от властта, в негово разпореждане са държавния апарат, армията, полицията, парите, пресата – всичко необходимо за запазването на властта и печалбите.

Но всички тези механизми не могат да решат проблема, а само да отсрочат неизбежното: капитализмът неизбежно ще бъде променен от социализма, не от типа СССР, а истински, при който средствата за производство ще принадлежат на обществото, а в СССР те са принадлежали на държавата. Самата държава ще бъде премахната поради непригодност, а в СССР държавата ставала все по-силна и обществото било превърнато в неин придатък.

Социализмът е социално строителство, пряко народовластие, съвети, отговорност на всеки член на обществото пред всички. Народът да се възпита така, че инструментите за сътрудничество и взаимопомощ да станат потребност на обществото.

Същността на икономиката е в разпределението на ресурсите. Същността на капитализма е в натрупването, а не в разпределението. Смята се, че за да се построи мащабен обект е достатъчно решението само на един човек, притежаващ достатъчен ресурс.

Но хората изкарват пари (концентрират ресурси) не, за да се използват за обществото (да се строи, да се произвеждат стоки), а за да заработват, да изземат ресурси от обществения оборот в елитното потребление. Особено явно наблюдаваме напоследък обедняването на населението и обогатяването на елита.

Производителите правят всичко, за да стимулират търсенето, т.е. да заставят човека да купи новото. Цялата индустрия на модата съществува, за да застави човека да се избави от „старите” вещи и да купува нови. Бурно развитие са получили технологиите на планираното остаряване – вещите бързо и неизбежно се чупят, ремонтът им е неизгоден – по-изгодно е да си купиш нови.

Плановата икономика се съставя от прогнозата за потребление от всеки потребител до всички страни (по света) по всички групи стоки. Тези данни се въвеждат в единна база. Матрици се съставят и на средствата за производство (на машини, храна, транспорт…). Всички матрици се свеждат в една – така се изчислява потребността от суровини и пр. Пресмята се логистиката и се разпределят поръчките по предприятията.

Въпреки че тази задача е с колосална сложност, днес изчислителните технологии позволяват да се разчете икономиката на всяка страна и света в реално време, с отчитане възможностите за внасяне на корекции в хода на производството.

На 3d-принтери могат да се „напечатат” практически всякакви предмети за потребление (съдове, мебели, облекло и пр.) . Нанотехнологиите позволяват да се произвеждат синтетични материали за тях със зададени свойства. А тяхното широко разпространение прави ненужно масовото производство на най-много стоки за народно потребление.

Реплика: Технически всичко е вярно, освен едно – такова развитие е противно на природата на човека. Да измени природата от егоистична на алтруистична може само методиката за интегралното възпитание и образование (МИВО), основана на науката кабала. А след това вече хората ще могат да разберат технически и технологично как да се реши задачата за усвояване на следващото стъпало за развитие на човечеството.

[154131]

Живот в обятията на добрия облак

Въпрос: Да допуснем, че мога да си представя, че всичко, което се случва с мен идва от Твореца. Но как да се съглася, че всичко изхождащо от Него е добро, защото в основата на живота ми възникват неприятности?

Отговор: Това е доказателство, че ти не си подобен на висшата сила и се отличаваш от нея по свойства. Очевидно онова, което ти изглежда лошо, Творецът счита за добро. Цялото зло, което ти донася, Той смята за добро.

Творецът не може да ти направи нищо лошо, защото Той е изначално добър и дарява добро. Очевидно ти просто не разбираш какво прави Той с теб.

Купувам на сина си цяла библиотека всевъзможни сериозни, класически книги. А той ми казва:”Аз не искам това! Защо не си ми купил компютър? Искам да играя в интернет”: По този начин съм му направил лошо от негова гледна точка.

От моя страна това е хубаво, а от негова – лошо. От него се изисква да се поправи и да види, че за него е хубаво това, което е подарено от баща му. Ето така и ние, ако се променим, ще почувстваме, че животът ни е пълен с добро.

Творецът през цялото време разговаря с мен, обгрижва ме, изпраща ми само добро. Но аз не виждам нито това, че Той устройва всичко, нито това, което е добро. Над тези две точки трябва да работя, за да усетя, че няма никого освен Него, добрия и творящ благо, че съм потънал в добрия облак през целия си живот.

Изобщо няма никого повече: само аз и Творецът, напълващ мен и всичко наоколо – целия свят.

Въпрос: Това самовнушение ли е? Тъй като засега аз се усещам в злия облак.

Отговор: Това не е самовнушение, а формиране на себе си. Необходимо ми е да достигна същите свойства, като у Твореца и тогава ще почувствам Неговото въздействие като добро и благоприятно.

Неговото свойство е отдаване и любов, а моето, обратно – получаване. Ако достигна отдаване и любов извън своя егоизъм и бъда готов да отдам на целия свят каквото мога, означава в крайна сметка, че отдавам на Твореца. Защото вече разбирам, че този свят не съществува, а е само видимата за мен външна обвивка на Твореца.

Ако отдавам на света и се старая да го приведа в същата тази добра форма, с това връщам на Твореца доброто, което Той ми дава. По такъв начин ние с Него сме равни и започваме да се усещаме един друг. Творецът ме е усещал и по-рано, но сега и аз Го усещам.

Започвам да Го забелязвам във всички действия, във всичко, което получавам и чувствам. Виждам, че във всичко действа Той; една сила, една мисъл, която през цялото време работи над мен и постепенно ме приближава към себе си все повече и повече. Така напредвам. В света оставаме аз и Творецът, и няма никого освен нас.

Въпрос: Творецът мисъл ли е?

Отговор: Творецът е мисъл и желание, но само за това, че аз Го разкривам и възприемам в такъв вид според свойствата си. А какво още има в Него освен това, ще поговорим после…

От 516-а беседа за новия живот, 05.02.2015

[154167]

Целият свят говори с гласа на Твореца

laitman_2010-05_ny_70b7fd56e8_bВъпросТворецът говори с мен сякаш на китайски език, а аз се уча как да преведа Неговите думи ли?

ОтговорАко е на китайски език, ние поне чуваме казаното. А Творецът дори не го чуваме. Не ни се струва, че целият свят – това е езикът на Твореца.

Мислим, че светът си се върти от само-себе си, по своите си закони. Някой ни е обидил, развикал ни се е, а друг е направил нещо добро за нас – всичко това не го възприемаме като въздействие на висшата сила, освен която нищо друго не съществува.

Целият свят се занимава с проблемите в политиката като малчугани, които играят в пясъчника и вечно се карат едни с други. Но ако искам да разбера за какво говори Творецът, трябва да си представя, че всичко случващо се в живота ми идва от Твореца. Съществуваме само двамата: аз и Творецът.

Това ще бъде началото на правилното ми възприемане на реалността. Все още не я долавям, но именно така мога да се удържа за края на нишката, водеща към истината. Освен тази точка на единственост на Твореца, за която сега се държа, няма нищо друго – няма никой друг, освен Него.

Това е най-първата точка, от която започвам да Го разбирам: извън мен съществува само Творецът, една сила, една власт, едно желание. А вътре в мен всичко е създадено също от Твореца, освен желанието да Го позная.

А дори и това желание да позная Твореца също е създадено от Него. Но вътре в него Той ми е оставил свобода на избора, която трябва да развия. И тогава ще стана свободен човек, т.е. създание с име Адам, което означава „подобен“ (доме) на Твореца.

Въпрос: Как така – а всички тези хора около мен?

Отговор: Няма никакви хора – всичко това е само Творецът. Това е изходна точка за правилно възприемане на реалността, чрез която мога да видя пътя. А след това ще ми се наложи да превъзмогна различни препятствия и проблеми, фокусирайки погледа си все повече върху Твореца, строейки с Него все по-дълбоки взаимоотношения, за да разбера как Той говори с мен.

Той нарочно ме обърква, за да мога по-дълбоко да проникна в Него и да разбера Неговите свойства, метода Му. Впивам всичко това от Него и по този начин изграждам себе си по подобие на Него.

От 516 беседа за новия живот, 05.02.2015

[154031]

Социалното инженерство е по-важно от ПВО (Противовъздушната отбрана)

laitman_2010-02-02_2054През 60-те години човешкото развитие се е изменило рязко. Усложняването на техниката принудило развитите страни да развиват компютрите за нейното управление.

Осмислянето на комфорта, изчезването на дефицита на необходимите блага насочило енергията от придобиване на насъщния хляб, към развлеченията. Създаването на масовото потребление в обществото станало инструмент за поддържане ръста на икономиката.

Произвеждайки твърде много, развитите страни се сблъскали с кризата на свръхпроизводството и с кризата на свободното време – човекът е трябвало да бъде зает с нещо. СССР загива, несправяйки се с опита си да ангажира човека със саморазвитието му.

Западът намерил спасение в развлеченията (масовият туризъм, социалните мрежи), за да не мисли човек, трябва да е зает с възприемане на хаотично сменящи се едно след друго впечатления.

Представите на Жюл Верн за технологичния прогрес не са се потвърдили. Вместо база на Марс и подарена енергия, човекът получил диетична кола и вход в Интернет. Технологичният прогрес се пренася в новата сфера на социалните отношения. Човекът не само не полетял към звездите, а дори, едва кацнал на Луната.

Компютърните технологии и развлеченията се преплели в технологията на комплексното управление на обществото. Социалните технологии позволили да се отлива личността и обществото на научна основа, във всякакви форми. Западът усвоил важността на управление на обществото.

СССР е разрушен не от Пентагона и Силиконовата долина, а от Битълс, даващ привлекателен образ на Запада и заставяйки номенклатурната младеж да ненавижда своята страна.

Глобалната конкуренция се води в сферата на образи, формиращи масовото съзнание и на новите (социални мрежи, компютърни игри) методи на организация на обществото.

Ние се подиграваме на западните изследвания за хомосексуализма, не виждайки в това търсене на нови методи за управление на човека, за неговото преустройване на психофизиологичната му основа.

Социалното инженерство е по-важно от ПВО, както учи опитът за унищожаване на СССР. Не успявайки да противостои на социалните технологии, просто няма защо да се бомбандира.

Реплика: Идеята е правилна, но недообмислена. Вместо търсения на нови технологии за промяна на човека и обществото, ще се наложи разкриване на технологии и тяхното поправяне от висшата сила на светлината. Човечеството вече усеща къде да постави крак, за да направи правилната крачка напред…

[153932]