Entries in the '' Category

Недоловим разговор

laitman_2010-03-15_5705_usВъпрос: Защо са необходими различни сили, чрез които една висша сила въздейства на човека под всевъзможни форми?

Отговор: Нужни са за нашето развитие. Трябва да се развиваме, в противен случай няма да можем да опознаем Твореца, тъй като Той се намира в друго измерение: над пространството, времето, над усещанията ни, над цялото възприятие, спектър, навици.

Трябва да се издигнем над тях и вместо тях да придобием съвършено друго възприятие, друго разбиране. Сякаш приемаме нов морал, друго отношение и тогава започваме да разбираме, да постигаме, да виждаме, да различаваме Твореца. Иначе не Го забелязваме.

Въпрос: Очевидно, това е ужасно трудно и сложно?

Отговор: Изобщо не е сложно. Висшата природа, която ни ръководи, е устроена така, че да ни помогне да напредваме. И ако искаме, ще се развиваме постепенно, последователно, без да правим резки движения, докато не започнем да разкриваме Твореца, да Го опознаваме, да чувстваме неговата работа вътре в нас.

Изведнъж започвам да чувствам как Той действа вътре в мен и иска да ми каже нещо, да ми обясни, да привлече вниманието ми към определени неща. Така се пробуждам и се устремявам след Него, за да може Той да извърши още някакви действия с мен. Аз искам да се уча от Него!

Въпрос: На какъв език Творецът разговаря с нас? Изразява ли се това чрез обичайните неща, които ни се случват всеки ден?

Отговор: Творецът разговаря всеки миг с нас. И обикновено Той ни напомня за Себе си в такива моменти, които по-рано изобщо не бихме сметнали като подходящи.

Не винаги осъзнаваме, че Творецът разговаря с нас. Но за да се ускори  развитието на тези взаимоотношения: от нас към Твореца и от Твореца към нас, ние изучаваме Танаха и други книги, които специално ни обясняват как се прави това. Такива книги се наричат кабалистични .

От 508-а беседа за новия живот, 22.01.2015

[153433]

Причина за наркоманията е самотата

Съобщение: Изминали са сто години, откакто наркотиците са били забранени и в продължение на тази дълга война с тях, правителствата създали история за наркоманията, която сме приели за истина. Правдивата истина ще ни задължи да променим себе си.

Експеримент 1: Поставили в самостоятелна клетка плъх, в която има две бутилки: вода и вода с хероин (кокаин). Плъхът, опитал водата с наркотици, ще се връща към нея, докато се самоубие. Това се случва само когато плъхът е сам в клетката.

Експеримент 2: Построили парк за плъхове: със шарени балони, най-добрата храна за тях, тунели, по които да бягат и няколко приятели – всичко, за което плъхът може само да мечтае. Всички опитали вода и от двете бутилки. На плъховете с хубав живот водата с наркотици не се харесала!

Списание Time: сред американските войници, воювали във Виетнам, хероинът бил използван толкова често, колкото и дъвката. По данни на Archives of GeneralPsychiatry, през Втората световна война 20% от немските войници станали хероинови наркомани. Но при 95% от наркозависимите войници се установило, че сменяйки военния живот с приятен, наркотиците станали излишни.

Експеримент3: Плъхове, поставени самостоятелно, на които насилствено са им давани наркотици в продължение на 2 месеца, докато напълно били пристрастени и мозъкът им бил изцяло зависим от химията. След това ги преместили в парка на плъховете. Малко се дърпали, но скоро прекратили употребата на наркотици и се върнали към нормалния живот. Хубавата клетка ги спасила.

Много хора приемат диаморфин (медицинското название на хероина) за облекчаване на болка. Те спират, независимо от използването им месеци наред, когато се връщат към нормалния живот.

Уличните наркомани, както плъховете, са изолирани, самотни, с единствения източник на утешение – наркотика. Пациента от болницата, както плъховете от втората клетка, се връща в къщи, в добро обкръжение.

Противовес на наркоманията е не въздържаността, а връзката с хората. Борбата с наркотиците увеличава броя на наркоманите. След затвора, те ще бъдат признати за нетрудоспособни, което ще им гарантира още по-голяма изолация…

Има алтернатива. Вие можете да построите система, в помощ на наркоманите, за възстановяване на връзката им със света и преодоляване на зависимостта.

Португалия е била на първо място по употреба на наркотици в ЕС – 1% от населението е било хероинозависимо. Опитали война с наркотиците, но проблема само се задълбочил. Тогава отменили престъплението като углавно и насочили пари към социализацията на наркоманите, за да имат цел в живота, заради която да стават сутрин.

Това не се отнася само за наркоманите. Касае всички нас, защото ни заставя да мислим по друг начин за самите себе си. Човешките същества са свързани помежду си животни. На нас ни е нужна връзка и любов. Най-мъдрото изречение на двайсети век звучи така: „само връзката“. Създали сме обкръжаваща обстановка и култура, които ни отрязват от съединение и предлагат само пародия на това под названието „Интернет“.

Ръстът на наркоманията е симптом за начина ни на живот, когато отделяме повече внимание на привлекателни предмети, отколкото на живите хора около нас. Нашият 21-ви век е век на самотата. Всички ние трябва да говорим за социалната реабилитация, да се излекуваме от болестта изолация, в която сме като в гъста мъгла.

Реплика: Възстановяване на добрите връзки между хората, въпреки нашия егоизъм е абсолютната панацея от всичките ни беди. По-нататък, постигането на единство, ни води към висшия свят, към съвършено, вечно съществуване.

[153133]

Всички искат да им е добре

laitman_2011-05-12_3424_wВсички искат да им е добре в този свят. Но е необходимо да разберат, че в този свят по-добре вече няма да е, само ще става по-зле. Скоро земята ще започне да се взривява под краката ни, а върху главите ни ще се сипят атомни бомби.

Заради какво над света са се стоварили всички тези зли сили? Принуждават ни да търсим решение. А решението е едно. Всички тези сили ни притискат, за да се издигнем на друго ниво на съществуване.

Досега сме се развивали на неживо, растително и животинско нива. В нашия свят не съществува нищо друго. Цялото ни съществуване е подобно на животинското, намираме се почти на същото ниво.

Ако искаме да се издигнем на степента на човека, Адам, то трябва да станем подобни на Твореца. Понеже, именно това означава да сме човек, Адам, тоест, „подобен“ (доме). Това е новото ниво на съществуване.

Ние сме се развили на неживо, растително и животинско стъпала и сега ни предстои следващия етап – нужно е да се издигнем на новото стъпало. Затова всички сили на природата се концентрират върху това и се разкрива науката кабала, помагайки ни да излезем на следващото ниво.

Силите на природата в обкръжаващата среда и в човешкото общество ни изтласкват отдолу-нагоре, принуждавайки ни да се издигнем. А науката кабала е дадена за това, че с нейна помощ да се изтеглим нагоре и да се издигнем сами, без удари и неприятни ритници.

Нужно ни е да се възползваме от всички тези средства, за да излезем на човешката степен. Трябва да се научим да използваме силите на природата за подема на следващото ниво на съществуване, а не да се настаняваме по-удобно в този свят, в този вид, както сме сега.

В днешния си вид никога вече няма да живеем по-добре. Предупреждавам за това през всичките последни десет години. По-рано още, започнах да говоря за кризата, когато всички се смееха и никой не ми вярваше. Случи се да разговарям за това с крупни икономически експерти и учени и те само се посмяха, чувайки за кризата.

Всички потвърждаваха тогава, че няма никаква криза. Но днес вече никой не спори, че има криза, а разрешаването ѝ го няма.

Всъщност, от човек не се изисква нищо особено. Нужно е само да се включи в нашата методика за интегрално образование и чрез тази връзка човек получава светлината, връщаща към източника. И тогава неговият живот изведнъж ще се подреди по чудесен начин.

От урок по „Учение за Десетте Сфирот“, 04.02.2015

  [153357]