Издигайки се над ангелите

Лошото око на егоизма

Въпрос: Представлява ли някаква опасност използването на силите, заложени в науката кабала? Може ли чрез тях да се нанесе вреда: например, да се урочаса някого?

Отговор: Не, никога. Те винаги даряват благо. Тъй като искаме да стане по-добре и използваме добрата сила, за да повлияем на системата на светлината. А тя оказва съответното влияние на нашия егоизъм и го поправя.

Ако нашите намерения са лоши, ние не сме способни да въздействаме на системата на светлината, тъй като сме ѝ противоположни. Можем само още по-користно да използваме нашата вродена система. Съответно, ако прилагаме лошите сили на своя егоизъм по отношение на неживата, растителната, животинската природа и към хората, това и се нарича „лошо око”. Моето желание да печеля, да си поживея за сметка на другите или просто да навредя на някого – това е истинското „урочасване“ .

Науката кабала ни обяснява, че има два варианта :

  • или действаме във вреда на другите ;
  • или действаме за добро на другите.

При това първият вариант се задейства „мълчаливо” и силното негативно желание наистина може да нанесе вреда. Искам някой да се почувства зле и с това привеждам в действие лошата връзка между нас, добавяйки още повече енергия по отношение на отрицателните ѝ импулси.

Царството на ангелите

Въпрос: Да допуснем, че един човек ми желае зло, а друг – добро. Какво ще се получи от това?

Отговор: Резултатът зависи от много фактори, но те, безусловно, ти оказват два вида въздействие: лошо и добро. Събитията в живота ни са резултат от противоборството на различните сили на душата на човека, действащи в общата мрежа. Наименованията им са различни, в това число „ангели”, но същността е същата.

Разбира се става дума не за вярването в ангели–пазители и т.н., а за научно изследване на реалните сили. Те действат в природата и науката кабала ги изучава, също както и другите науки изучават атомните взаимодействия, климатичните влияния и пр. Така или иначе, всички научни дисциплини изследват различни видове сили.

„Ангел” в кабала означава „сила”. Например, има „ангел”, който привлича към Земята намиращите се във въздуха предмети, т.е. силата на земното притегляне.

Като цяло, силите на неживата, растителната и животинската природа, както материалните, така и духовните, се наричат „ангели” (малахим), от думата „Малхут”, означаваща особена сила („Царство”). Според функциите си, „ангелите” биват различни видове и степени, и съответно се обозначават с различни термини, включително „бесове” или „духове”. Всичко това са категории на базовите вътрешни свойства.

А над тях, се намират вече силите на човешката душа. По този начин, Човекът (Адам) е по-висш от „ангелите”, той е способен да променя всичко, ако работи над себе си и се развива в издигането над изконните ограничения.

От 503-а беседа за новия живот, 18.01.2015

[152663]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: