Всички искат да им е добре

laitman_2011-05-12_3424_wВсички искат да им е добре в този свят. Но е необходимо да разберат, че в този свят по-добре вече няма да е, само ще става по-зле. Скоро земята ще започне да се взривява под краката ни, а върху главите ни ще се сипят атомни бомби.

Заради какво над света са се стоварили всички тези зли сили? Принуждават ни да търсим решение. А решението е едно. Всички тези сили ни притискат, за да се издигнем на друго ниво на съществуване.

Досега сме се развивали на неживо, растително и животинско нива. В нашия свят не съществува нищо друго. Цялото ни съществуване е подобно на животинското, намираме се почти на същото ниво.

Ако искаме да се издигнем на степента на човека, Адам, то трябва да станем подобни на Твореца. Понеже, именно това означава да сме човек, Адам, тоест, „подобен“ (доме). Това е новото ниво на съществуване.

Ние сме се развили на неживо, растително и животинско стъпала и сега ни предстои следващия етап – нужно е да се издигнем на новото стъпало. Затова всички сили на природата се концентрират върху това и се разкрива науката кабала, помагайки ни да излезем на следващото ниво.

Силите на природата в обкръжаващата среда и в човешкото общество ни изтласкват отдолу-нагоре, принуждавайки ни да се издигнем. А науката кабала е дадена за това, че с нейна помощ да се изтеглим нагоре и да се издигнем сами, без удари и неприятни ритници.

Нужно ни е да се възползваме от всички тези средства, за да излезем на човешката степен. Трябва да се научим да използваме силите на природата за подема на следващото ниво на съществуване, а не да се настаняваме по-удобно в този свят, в този вид, както сме сега.

В днешния си вид никога вече няма да живеем по-добре. Предупреждавам за това през всичките последни десет години. По-рано още, започнах да говоря за кризата, когато всички се смееха и никой не ми вярваше. Случи се да разговарям за това с крупни икономически експерти и учени и те само се посмяха, чувайки за кризата.

Всички потвърждаваха тогава, че няма никаква криза. Но днес вече никой не спори, че има криза, а разрешаването ѝ го няма.

Всъщност, от човек не се изисква нищо особено. Нужно е само да се включи в нашата методика за интегрално образование и чрез тази връзка човек получава светлината, връщаща към източника. И тогава неговият живот изведнъж ще се подреди по чудесен начин.

От урок по „Учение за Десетте Сфирот“, 04.02.2015

  [153357]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: