Трябва да излезем от аквариума

laitman_2009-05-27_8216_wВъпрос: Защо във висшия свят трябва да изследвам всичко относно себе си, а в този свят не?

Отговор: Това е така, защото в новата реалност съществуваш в нова форма. В нашия свят получаваш всичко в тялото си, усещаш всичко в органите си на възприятие и затова виждаш тази стая, стените, прозорците, масата и мен.

Как знаеш, че всичко това съществува? То се обрисува във възприятията ти.

Възприятието на истинската реалност се разкрива само във висшия свят. В нашия свят си ограничен и живееш в аквариум, скъпи мой! Заключен си вътре в себе си, твърдейки, че не се нуждаеш от други сетива, освен тези, които имаш в рибеното си тяло. Те са достатъчни, за да чувстваш този материален живот, не се нуждаеш от нищо повече.

Не вярваш, че зад стените на аквариума има един различен свят и не се опитваш да изследваш зад тях. Но аз вече имам желание, което е началото на едно по-висше ниво на желания. Това са същите пет вида възприятие, но се намират на следващото ниво. Възприемаш всичко на своето ниво в желанието за получаване, а аз развивам възприятията си в желанието за отдаване.

Реплика: Но аз използвам обективни прибори за измерване, без да внасям субективните си усещания.

Отговор: Така си мислиш, но бъркаш.

Реплика: Но намирайки се вътре в аквариума, не мога да разбера своята ограниченост и своето влияние на картината, която ми се представя?

Отговор: Можеш. Съвременната наука говори за това, защото е достигнала до ограниченията на този свят. Айнщайн първи е говорил за относителното възприятие на нашия свят, а след това физикът Хю Еверет и други учени.

В момента, в който разберем, че всичко е относително, вече имаме проблем. Всичко да е относително означава, че по никакъв начин не можем да измерим каквото и да било по правилен обективен начин. Всеки път трябва да добавяме изречението, че наблюдаваното е по отношение на наблюдателя, който се намира в определена отправна рамка и при определени условия. В този случай нищо не е абсолютно и няма никакви обективни факти.

Въпрос: Как ни помага теорията на относителността да разкрием нови хоризонти?

Отговор: Въпреки че теорията на Айнщайн е била революционна, тя си остава ограничена, тъй като се отнася само до ограниченията на нашите сетива и нищо повече. Невъзможно е да излезем от границите на материалното възприятие с помощта на някакъв материален научен подход.

Айнщайн е успял да достигне до тези граници, но не е успял да ги премине, въпреки че се е опитал. Виждаме, че неговото отношение към Твореца е било като към висш разум, висша сила и висше желание и мисъл. Той е вярвал, че това е било много важно, тъй като за него е било ясно, че има нещо отвъд ограниченията на материалната реалност, която усещаме.

Но единственият начин да влезем в тази висша реалност е чрез определено развитие на изначалното желание на точката, намираща се вътре в рибата, която го дърпа отвъд границите на аквариума. Има определена техника на развитие на тази точка и когато тя стане истинско желание, човек започва да работи с нея, привличайки нови сили, които съществуват извън аквариума.

Той притегля тези сили към себе си, използвайки всичко, което има, за да ги разкрие и почувства, да достигне  двустранен контакт и общо обединение с тях. Така той постига нов живот.

Хората, които вече са постигнали в течение на историята висшето възприятие, помагат на човек да не блуждае в тъмното. Те са ни оставили своите писания и впечатления, на които се основава науката кабала. Изучавайки кабалистичните източници, ние се пробуждаме към правилната посока и също така постигаме разкриването на новото възприятие и усещане на новия свят.

Това е истинският свят, тъй като е независим от ограниченото ни материално възприятие. Трябва да излезем от аквариума!

От програмата „Среща на световете“, 12.05.2014

[151175]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed