Програма-проводник

Книгата като средство за разкриване

Въпрос: От къде е дошла Тора? Някои хора считат, че тя е била спусната на Моисей свише.

Отговор: Това не е дори концепция, а липса на концепция.

Реплика: Други предполагат, че Моисей сам я е написал.

Отговор: Преди всичко не я е написал сам. Имало е хора, негови ученици, които са я писали в продължение на 40 години, прекарани в пустинята. Нищо тук не излиза извън рамките на обичайното, на известния за нас свят. С изключение на една добавка – разкриването на висшата сила, която обхваща този свят и управлява цялата природа.
Когато казваме, че Тора е била „дадена”, „предадена” на народа на Израел, става дума за постижение. Нямало е никаква ръка, която да е дала нещо свише. Висшата сила е именно сила, а не „небесна полиграфия“, подхвърляща на Моисей свитъци. Нима можем да си представим подобно нещо?

Не, Тора е била записана по обикновен начин. Висшата сила, както и силите в нашия свят, няма да те докоснат с ръце и няма да ти доставят пергамент или хартия. Хората, които са я постигали се запознавали с нейното въздействие, с предназначението и, с целта и – и по този начин с времето са се превърнали в „народ на Книгата”.

„Книга” в дадения случай – е разкриване, първоизточник, с помощта на който можем да проявим неговия автор: кой е той, защо я е написал, какво е искал от нас, отъждествяваме ли се с него или не. Ако живея в този свят, без да виждам или знам нещо повече от него, то Книгата, Тора, за мен е това, което ми е дадено като висш първоизточник, посредством който мога да позная Висшата сила. Ние нямаме каквато и да е връзка с нея, освен чрез Тора.

Ръководство за всички поколения

Трябва да се помни, че Тора не е пергаментов свитък, нито напечатани страници, а програма, която както е казано, трябва да бъде изпълнена от синовете на Израел. И тя се изпълнява от тях от поколение, на поколение.

Съответно, във всяко поколение, ако човек разкрива за себе си тази Книга, т.е. ако се приобщава правилно към нея, желаейки чрез нея да разкрие Твореца, то той вижда в нея не просто историческо повествование, а история, която се случва сега. Тъй като в Тора, в духовното не съществуват ограничения във времето. Чрез тази история, човек може да се запознае с Висшата сила и тогава книгата за него се превръща в източник за разкриване. В това е нейният истински смисъл.

Хората са я разкрили преди хиляди години и от тогава Книгата е записана в писмен вид. Чрез това първо разкриване, и неговото писмено описание, спазвайки условията, предадени едновременно с Книгата, всяко поколение може да почерпи нейното послание, какво трябва да бъде то, за да разкрие написаното в нея.

Книга, която ни променя

Въпрос: Как може да бъде охарактеризирана Тора? Като цяло, към какъв вид или разряд се отнася тази книга?

Отговор: В училище ние изучаваме определени книги, докато не станем в определена степен зрели, образовани, развити хора.
Така е и с Тора: аз трябва да премина през всички тези форми, които се генерират в мен при нейното изучаване, тъй като подготовката за обучение и самото обучение, т.е. правилното използване на Тора води до това, че аз се променям, развивам се през цялото време и преминавам през описаните в нея етапи.

И в крайна сметка достигам до своето лично окончателно поправяне – ставам напълно подобен на тази Сила, която ми показва целия този „филм” за мирозданието.

От 490-та беседа за новия живот, 04.01.2015

[151578]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: