На хоризонта вече се разгаря война между религиите

 

Евреите са длъжни да бъдат свързващо звено между висшата сила на отдаването и любовта – и цялото човечество. Ако изпълняваме тази мисия, то целият свят се успокоява. Именно това всъщност човечеството неосъзнато иска от нас: връзка с висшата сила.

Въпрос: Затова ли е войната между религиите, която се разгаря сега на хоризонта?

Отговор: Да, причината е именно в това. Затова светът обвинява евреите за всички свои нещастия. Тъй като ние като кран закриваме преминаването на светлината, която трябва да се излее от Твореца в света. Тази светлина стои пред нас, а ние не и даваме да премине, защото няма единство между нас.

Веднага щом народът на Израел се обедини, чрез него ще се открие проходимостта на потока светлина – висшата сила ще се излее върху света.

Въпрос: А какво ще стане с останалата част на човечеството, когато евреите започнат да се обединяват и пропускат светлина в света? Какво ще стане с войната между религиите?

Отговор: Няма да има каквото и да е разделение на религиозни и светски хора. Всички ще се обединят в един съюз, както е казано: „Всички ще ме опознаят – от най-нисшия до най-висшия, и Моят дом ще се нарече молитвен дом за всички народи”. Ще се възцари едно пълно единство, слято с висшата светлина, с Твореца.

Евреите са длъжни да доведат света до това състояние. А ако не правим това навреме, то ще предизвикаме върху себе си вълна от ненавист, антисемитизъм, терористични актове, подобни на този, който се случи във Франция. И за съжаление той няма да е последен. Сами сме си виновни за тази ситуация и сме длъжни колкото се може по-бързо да започнем разпространение на това знание, да започнем просвещение на народа.

Въпрос: Това означава ли, че нито французите, нито немците могат да се борят с радикалните ислямисти и терористи? Нито едната, нито другата страна притежават сила, способна да извърши промените, тъй като силата се намира в народа на Израел?

Отговор: Силата за промяна на живота се намира в евреите. И когато гледаме как народите се избиват, то трябва да разберем, че всичко това е заради нас, ние сме виновни за всичко! Ако в света се случва някакво нещастие – то е само по причина на народа на Израел. Затова трябва незабавно да помислим как да поправим ситуацията така, че в света да се възцари спокойствие и съвършенство.

Въпрос: Вярвате ли, че сме способни на това?

Отговор: Просто сме длъжни да го направим. А сега помислете, какви удари в бъдеще още трябва да преживеем, за да достигнем до това решение по пътя на страданието. Не е ли по-добре още сега, осъзнато, с разбиране, целенасочено  да го направим и да достигнем до поправянето по краткия и приятен път.

От 499-а за новия живот, 13.01.2015

[152184]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed