За практическото приложение на висшата сила

laitman_2009-05-28_8354_wКабала е най-практическата методика. В нашия свят няма никакви други средства, способни да повлияят върху съдбата ни, върху нашия живот, върху силите на природата, които се разпореждат с всичко.

Влизайки в новата епоха и получавайки в ръцете си всички средства за управление на своя живот, изведнъж виждаме, че всъщност, над нищо нямаме контрол и не знаем какво ще се случи с нас на следващия ден. Това е осъзнаване на злото, през което предстои да премине цялото човечество.

Но науката кабала ни осигурява връзката, контакта с единствената сила, действаща в реалността. Можем да я пробудим, да я привлечем, и с нейната помощ да постигнем желаните промени, ако нашата програма съвпада с програмата на тази висша сила.

Необходимо ни е да се развием, за да достигнем до такова взаимно сътрудничество в работата, до съюз на творението с Твореца, до сливане на нашите желания с желанията на висшата сила, на обкръжаващата светлина. Пита се: как можем да задействаме тази висша сила?

Това е единственото, което трябва да направим в науката кабала и въобще в реалността. Иначе ще продължаваме да живеем, послушно изпълнявайки заповедите на висшата сила и играейки на тази земя, като децата в пясъчника, които се борят и обсипват едно друго в пясък.

Но ако искаме действително да напреднем, това е възможно, само ако сами привличаме към себе си светлината, възвръщаща към източника. И тогава тя започва да ни развива. Но ако не привличаме светлината, то тя ни разкрива колко страдаме и не сме властни над своето развитие.

Колкото повече се развиваме в технически план, толкова по-малко контрол имаме над своята съдба, над своите състояния. Така постепенно достигаме до разбирането, че науката кабала говори само за практически действия. И действието е много просто: да оказваш влияние върху светлината. А да ѝ повлияеш е възможно само, постигайки подобна на нейната форма, тоест обединявайки се.

От урока по писмо на Баал а-Сулам, 08.01.2015

[151461]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: