Връзката между съдбата и звездите

Въпрос: Има ли връзка между съдбата на човека и разположението на звездите и Слънцето?

Отговор: Разбира се. Намираме се във взаимосвързана система, в която действат строги закони. Част от тях изучаваме във физиката и астрономията. Но недостатъчно познаваме тези закони, нямаме знания за цялата система.

Преди всичко, ни е известно само малко късче от тази част на мирозданието, която се нарича Вселена, която представлява една мъничка черна точка в огромното, безкрайно пространство, което изобщо не усещаме. Тоест, безкрайното пространство на нашата Вселена, което усещаме, е едва мъничка точка.

Затова е без знание за цялата система, намираща се зад пределите на нашата Вселена, не можем нито да придвижим напред, нито да обсъждаме, нито да разбираме всички тези неща. Даже ако знаем на 100% всички закони, съществуващи в нашата Вселена, ще познаваме едва само нищожна част от устройството на света.

И затова не сме способни да създадем наука от наблюдения на звездите, на движението на планетите с някакви признаци на успех – нямаме достатъчно данни в тази област.

В продължение на хилядолетия много изследователи и учени са изучавали планетите и звездите, записвали са своите наблюдения, искайки да свържат поведението на всяка от тях с въртенето на другите звезди и планети, а също със ставащото на Земното кълбо – с времето, със затоплянето и захлаждането, с ветровете, с изригването на вулканите, със земетресенията и с ураганите, с положителното или отрицателното въздействие на растенията и на животните, а също на различните типове хора.

Много ни се иска да знаем какво ни подготвя този или друг фактор, доколко влияе на нашето близко и далечно бъдеще. Хората са се опитвали да го изучат и както се вижда от астрологията, старали са се да свържат това с живота на човека, с неговата природа, с характера, със съдбата, с направлението на живота, как хората се съчетават помежду си, в зависимост от знаците на зодиака.

Много искаме да знаем бъдещето. Ако бяхме знаели бъдещето си, ако в родилния дом нашите родители получаваха подробна карта на целия ни живот, никой дори не би започнал да гледа звездите, признаците на успеха и да слуша астролозите.

От всичките си изследвания на природата сме натрупали много данни, на които не можем на 100% да се доверяваме, но поне можем да видим различните зависимости. И на практика е вярно, тъй като произлиза от това, че наблюдаваме природните явления и виждаме, че в продължение на десетки и даже хиляди поколения едни явления са свързани с други.

В астрологията има таблици на такива взаимовръзки, по които може примерно, да се каже какво ще се случи при определен процент на съвпадение на външните условия. При това, има няколко варианта за развитие на събитията.

Така, както наблюдаваме явленията в природата, събираме данни и после на тяхна основа създаваме наука, така е и в астрологията. Само астрологията не трябва да се нарича наука, защото цялата тази област ни е напълно неподвластна.

Следва продължение…

От 494-та беседа за нов живот, 08.01.2015

[152241]

2 Коментари

  1. […] Началото е в поста Връзката между съдбата и звездите […]

  2. […] Началото е в постинга: Връзката между съдбата и звездите […]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: