Власт над своята съдба

Въпрос: Астрологията се опитва само да предскаже очакващата ни съдбата. Но главното е да променим съдбата си, а не само да разберем каква ще бъде тя. Има ли такава възможност?

Отговор: Искате от своя страна да повлияете на своите звезди на късмета и да ги обърнете? Да, възможно е. Тъй като това е интегрална система, в която всичко е взаимосвързано, и разбира се, ние можем да влияем на своите звезди.

Защото човекът е най-мощната сила в природата, която е способна да проникне във всяка нейна част, разпростирайки се във всички направления, изучавайки, познавайки, свързвайки ги едното с другото, изяснявайки всички закономерности. По такъв начин ние сме способни да си представим характера на връзките и да разберем как да се включим в тях и да им повлияем.

На това е способен само човекът и никой друг. Във всички времена хората са се опитвали да въздействат на съдбата си с помощта на религията, всякакви мистики, астрологии и гадания, а също и с науката кабала. Свободни сме да изберем посредством какво да изменим съдбата си. Реално, всичките три направления са способни да й повлияят.

Въпрос: Как можем да повлияем на съдбата си с помощта на астрологията? Можем ли да въздействаме на звездите?

Отговор: Звездите само показват въздействието на висшите сили върху нас. Разбира се, самата звезда на нищо не влияе. Звездите са проявление на влиянието свише и можем да ги изменим, тоест, да направим висшето въздействие по-благоприятно. Това е възможно или с помощта на религията, или на мистиката, или с науката кабала – и с трите метода.

Религиозните хора се молят, обединяват се на обща молитва, искат заедно да повлияят на събития, молят помощ свише. С тези действия извършват промени в природата, защото самите те са част от нея. Невъзможно е човек да се отдели от света.

Способни сме да влияем на случващото се, тъй като тялото ни е част от природата. Човекът е най-влиятелната сила в природата. Затова, ако хиляди хора се събират и се молят заедно за нещо, то техните желания влияят на действителността. Нали те се намират вътре в системата на природата.

Затова всички подходи са способни да влияят на текущите събития: религията, мистиката, кабала. Разликата между тях е в това как влияят. Религията е способна да окаже силно влияние, защото е организирана сила, съществуваща вече години, в продължение на много поколения.

Проблемът е в това, че тя е много егоистична. В нея всеки мисли за своята полза, максимум – за ползата на своя народ, но в ущърб на другите. Един народ се моли за това, да победи друг народ.

Мистиката е по-малко егоистична, защото се опитва в мистична форма да се свърже със своите звезди на късмета. Човек е принуден малко да отстъпи от егоизма си. Мистичната форма изисква от него да стане малко по-фин, да намали егоистичните си желания.

Науката кабала е най-алтруистичната методика, изискваща любов към ближния, както към самия себе си. В такава форма може да се въздейства на цялата природа по най-ясния, пряк и мощен път. Ако се въоръжим с правилната техника, позволяваща правилно да влияем на света и с тези добри промени да го подобрим, както и своето собствено състояние, то ще достигнем подобие с висшата сила. Тогава нашите възможности ще станат съвършено неограничени.

С помощта на науката кабала придобиваме същите тези способности, както във висшата сила – общата сила на природата, управляваща цялата нежива материя, растенията, животните и хората. Това е единствената сила в реалността, наречена „Творец“ и ние можем да се съединим с нея: да разберем замисъла ѝ и заедно с нея да управляваме цялата система на природата, да станем нейни партньори.

Въпрос: Какви са най-ефективните средства, за да променя съдбата си?

Отговор: Най-ефективното средство за промяна на съдбата е да влезем в група, която се стреми да постигне подобие с висшите сили, тоест да достигнем любов към ближния, да изградим такава връзка помежду си, в която да се разкрие висшата сила. Защото тогава можеш да бъдеш сигурен, че ти оказваш най-положителното влияние на цялата своя по-нататъшна съдба в неограниченото бъдеще и на съдбата на целия свят.

От 489- та беседа за новия живот, 01.01.2015

[151865]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed