Entries in the '' Category

Как да бъдеш щастлив?

Нужно е да разберем, че ние се намираме не в хаотичен безпорядъчен свят, а в изпълнение на строго определена програма, и нас по възможно най-добър, оптимален начин ни водят към целта. Така Природата разговаря с нас, така че да разберем нейния замисъл, да усетим появяващите се  пречки, като нужни и желателни, водещи до баланс с нея. Така за нас се изгражда място, където ние ще бъдем безкрайно щастливи.

[151325]

Моята съдба – част от съдбата на човечеството

laitman_2008-12-25_8420_wВъпрос: Защо природата скрива от нас информацията за бъдещето?

Отговор: Защото от нея няма никаква необходимост, това касае само животинското тяло. Човек не подозира за приближаващите природни катастрофи – цунами, тайфуни, които животните усещат 2-3 дни предварително.

Животните предчувстват събитията, от които зависи техния живот. Но за човека всичко това е неизвестно, защото той притежава средства да се защити от ударите на природата.

Освен това, той няма разрешение за получаване на такава информация. На него му се струва, че разкрива природата, че все повече научава за нея и се учи да се защитава от нея. Но виждаме, че с целия си ум, не сме способни да предскажем екологичните катастрофи, които сами причиняваме.

И затова никога няма да ни е известно, каква беда ни очаква. Но дори и да знаем за нея от по-рано, това няма да облекчи нашата съдба. С нашето неправилно, егоистично поведение относно обществото, не сме в състояние да се защитим и да избегнем ударите на съдбата.

Затова само хората, занимаващи се с науката Кабала, могат де се издигнат над сляпата, предначертаната ни съдба и да я променят. Дори начинаещия, който нищо не знае и не разбира, започва да променя не само своята съдба, но и съдбата на целия свят. Тъй като всички сме свързани и живеем в интегрален свят, който е като едно „малко село”.

Днес това е очевидно за всички. Светът и преди това е бил такъв, но това не е било забелязвано. Затова изменяйки своята съдба, човек променя съдбата на цялото човечество и дори на цялата Вселена.

И обратното, за да измени своята лична съдба, човекът трябва да измени съдбата на цялото човечество, на целия свят. По друг начин той не може да повлияе на себе си, защото е част от интегралната система.

От 497-та беседа за новия живот, 11.01.2015

[152579]

Как да управляваме късмета си?

laitman_2009-05-xx_ny_4848Началото е в поста Връзката между съдбата и звездите

Въпрос: Определят ли звездите каква ще е моята лична съдба? Какво особено се крие в звездите?

Отговор: Нищо. Просто тези елементи – звездите в небето – са постоянни, ден след ден, година след година, епоха след епоха, в продължение на столетия те извършват едни същи движения.

Именно така ние можем за пресметнем положението на всяка една от тях в различни времена и да ги свържем с раждането ни, деня на сватбата ни и други събития, или да направим изводи дали трябва да водим война или да сключим мир и други подобни неща.

Всъщност, небосводът това е ос на времето, в което ние съществуваме. Ето защо за нас никак не е сложно по движението на звездите да определим къде се намираме. Това са съществуващи, точни и неизменни закони.

И затова, знаейки датата и мястото на нашето раждане, а така също и датата и мястото на раждане на нашите родители, както и разположението на планетите по това време, можем да видим по какъв начин природата ни въздейства. Но това влияние не идва от звездите. Всички природни нива, неживото, растителното, животинското и човешкото, всички се намират на една карта, в една система.

Ето защо, движението на звездите и тяхното взаимодействие, съгласно закона на природата за неживото ниво, може да влияе на случващото се на човешко ниво. Независимо, че човекът и звездите са доста отдалечени, но те се намират в една система.

Затова има знаци на небесната карта, по които на основание на това, което се е наблюдавало в течение на хилядолетия, можем да кажем дали ще успеем или не в едно или друго дело, с един или друг човек, или за хора, възнамеряващи да се оженят или да сключат някаква сделка. В някаква степен ние можем да предполагаме.

За това е писано също и в Тора: като пример, Аман е бил велик астролог, а самият Авраам във своето време се е занимавал с астрология, с търговия на идоли и амулети.

Проблемът е там, че обикновените хора нямат възможност да влияят на своята съдба. Да влияе на своята съдба, т.е. на висшата сила отдолу нагоре, може само този, който знае как се прави това.

Това е във възможностите само на кабалистите, или както е казано в известната фраза на мъдреците: „Исраел е над звездите и знаците на късмета“. В науката кабала е написано как можем да се съединим помежду си, да се подготвим така, че не само да се защитим, но и да владеем своята съдба и късмета си.

Тогава поглеждам небесната карта, която ми се открива от науката кабала и на тази карта се разкриват звезди и знаци на късмета, така наречените „мазалот“ – „капки на късмета“ / от иврит думата „ноел“-стича се/. Това е особена светлина, която се стича към нас капка по капка от висшите системи – Рош /Глава, мозък/ на света Ацилут –формирайки долу, в нас, всевъзможни явления, както настоящи, така и предстоящи в бъдещето. Всички тези сили се наричат „знаци на късмета“ / „мазалот„.

Следва продължение …

[152312]

Колкото повече егоизъм, толкова по-добре

Всички религии и вярвания са основани на принизяване на егоизма. Но тази тенденция е съвершено противоположна на духовното развитие…

[151686]

Запознайте се: бесове

laitman_2009-03_4166Те – това съм аз

Въпрос: Какво са това „бесове“, „духове“ и тем подобни термини, използвани в науката кабала?

Отговор: Кабала казва нещо просто: трябва да знаеш, че съществува само една Сила. Тя е позитивна и ти трябва да я постигнеш. А всички негативни сили пробуждаш сам, обръщайки добрата Сила в зло. Причината е в това, че не работиш над себе си, за да се измениш от зло към благо.

По такъв начин, „бесовете“ и пр. са изключително силите на моята душа, които трябва да поправя. Ако не ги поправям, то те ми действат във вид на зло, а иначе казано, все пак ме водят към поправяне, но по неприятен път.

Въпрос: Какво означава „силите на моята душа“?

Отговор: Това са моите непоправени желания. Защото общото поправяне се определя на принципа на любовта към ближния, като към себе си. Ако не построявам своите егоистични желания по такъв начин, че чрез тях да се съединявам с всички, ако не се стремя към единство и любов, ако не „преправям“ желанията в нещо правилно и благотворно. То сам ги оставям в злото.

И тогава те започват да ми въздействат: внезапно идва заплашително уведомление от банката, или с мен се случва нещастие, или нещо с близките ми и т.н. Има множество варианти, като цяло те съставляват нашия живот. И те са съставени от тези самите сили, отчасти позитивни, но основно негативни – тъй като ние не се грижим за тяхното поправяне.

Разчистване на територията

Излиза, че аз сам създавам своя свят. Като цяло, в него има 620 сили – моите желания, които трябва поетапно да поправя отново и отново. Не трябва да се заема изведнъж с целия списък, но в крайна сметка, всички тях трябва да ги приложа в любовта към ближния, в единението, в доброто въздействие върху обкръжението, постепенно разширявайки кръга му.

Действайки по такъв начин, с това очиствам своята „територия“ от негативни сили и стигам до позитивните.

Това зависи също от периода, в който живеем. Условията се сменят ежесекундно и аз също трябва да действам динамично, променяйки се в съответствие с повелите на времето. Трябва ми да чувствам тези сили – така, както животните чувстват природата и отрано се спасяват от стихийните бедствия.

И това е възможно само в този случай, ако аз, по препоръките на науката кабала, се обединявам с приятелите, с близките до мен хора, и заедно с тях формирам вътрешен кръг, общество, в което започвам да реализирам съветите на науката кабала.

С това помагам на света като цяло.

Следва продължение…

От 502-та беседа за новия живот, 18.01.2015

[152355]

Магията на егоизма

laitman_2010-12-28_0906_usРай и ад

Въпрос: Казвате че „магьосничеството“ е психологическо явление. Но по какъв начин то се отразява на тези, които дори не знаят че са „под ударите“?

Отговор: Така действа в света желанието на човека, обърнато към другите. Защото нашите желания заедно, съставляват тази мрежа от сили, която влияе на всички нас. Със своето отношение към обкръжаващите или към света като цяло, човек задейства собствените си сили в общата система.

Въпрос: Значи, „магьосничеството“ е желанието на човека, задействано в определена посока: в полза или вреда на някой?

Отговор: Желанията са действени, но защо да ги наричаме „магьосничество“? Човек действа в общата мрежа на сили, разгъната между нас. Тя е много-много сложна, всеки от нас се явява източник на комплекс от непоправени, лоши сили, които като цяло се наричат „его“. И тези сили ние трябва да поправим от зли на добри – за благото на ближните.

А значи от стремежа за получаване, да вземем колкото се може от другите, трябва да преминем към отдаване, обърнато към всички. И съответно, ключовият принцип, всеобхватното правило на науката кабала гласи: „Възлюби ближния като самия себе си“, за да се напълни мрежата на нашите взаимовръзки с позитив. Всички сили, излизащи от всеки, трябва да носят благо на другите. Така и се създава добрата мрежа.

Започвайки да я изграждаме, влизаме в свят, който целият е благо – с други думи, „райска градина“. По такъв начин „рай“ е състояние на душата, в което човек мисли само за благото на другите. Тогава той действително се оказва в „Едем“.

И обратното, „ад“ е когато изпитваме ненавист един към друг, и всеки страда от това.

Как да се защитиш от негатива?

Въпрос: Ако някой обръща против мен лоши сили чрез общата мрежа, мога ли да се защитя от това?

Отговор: Да, предизвиквайки въздействието на положителните сили.

Въпрос: Върху кого?

Отговор: Върху всички. Нека дори да не зная кой ми изпраща негатива, не е важно. Моят позитив, доброто ми отношение към другите, става щит за мен, през който не могат да пробият лошите сили.

Механизмът е прост: мога да пострадам, само ако пребивавам в егоистичните желания, ако се грижа само за себе си. Ако извършвам отдаване на всички, добавям, дарявам, раздавам, обичам, то е невъзможно да ми навредят. Неуязвим съм, защото целият живея в другите.

Това е много силна психологическа защита. Благодарение на нея, колкото и да се опитват да ми навредят, ще бъде напразно.

Още повече, с това аз неутрализирам всички вредители. Тъй като ние се намираме в обща система, и затова, със своето искрено отношение към човечеството, с желанието да донеса на всички благо, привнасям в мрежата позитивна сила, която сама обезврежда целият насочен към мен негатив. Не само че никой няма да може – никой даже и няма да започне.

Така е устроена системата, и Тора, а особено науката кабала, ни я обяснява. И тогава виждаме, че ако човекът донася благо на другите, то към него не може да се приближи злото.

От 502-та беседа за новия живот, 18.01.2015

[152360]

„Ненавиждаме те, но си ни нужен“

В началото на 70-те години, когато исках да емигрирам от Съветския съюз в Израел, се състоя особено заседание на правителството, решаващо: да се даде ли право на евреите да емигрират, или не. Американците настояваха много на това, издигайки го като задължително условие за търговията си с Русия. Всъщност те знаеха, че по този начин ще разрушат Съветския съюз. А руснаците знаеха, че с това ще разрушат страната си.
На проведеното тогава интервю с президента на Академията на Науките, той бил запитан: как да бъдат отстранени последствията от емиграцията на евреите. Точния въпрос бил такъв: „Кога ще успеем да се освободим от евреите в науката?“ А той отговорил много просто: „Ако ще се освобождавате от евреите в науката, ще се освободите и от самата наука!“
Въпрос: Ако всички разбират, че евреите допринасят много за страна, в която се намират, то защо тогава в Европа съществува толкова силен антисемитизъм? Защо е това противоречие?
Отговор: Така става, защото светът чака не  това от нас! Ние действително принасяме много полза за науката, промишлеността, финансите, и затова ни разрешават да живеем в други страни, докато сме нужни. Но всъщност, страданието, което светът чувства в живота си, обвинявайки за това евреите, е много по-голямо, от всичките успехи в културата, образованието, театъра, музиката, науката. Едното не заплаща другото.
В желанието си да запазят ползата от евреите, чуждите страни, не им разрешават да си тръгнат, но въпреки това, те не спират и да ги ненавиждат.  Светът сякаш казва на евреинът: „Ненавиждаме те, но не можем да се справяме без теб“. В това няма никакво противоречие. Можеш да не обичаш човека, и въпреки това да го използваш от безизходност, защото е незаменим.
Може би, заради това ни ненавиждат още повече.

От 499-а беседа за новия живот, 13.01.2015

[152110]

След кого ще тръгне народът

Моше започнал да се моли и Творецът отворил небесата. Озарение се дало на синовете на Израел и те видели войнство от ангели на тяхна страна. Моше продължил да се моли, но Творецът му казал: „Сега е неподходящо време за дълги молитви. Моите деца преживяват критичен момент.

Ти повече не трябва да се обръщаш към мен със своя глас, защото молитвите на Моите синове изпревариха твоите, и Аз ги чух. Кажи им, да влязат в морето, и аз ще извърша заради тях чудеса!“ [„Мидраш разказва“, седмична глава „Бешалах“]

Реплика: За пръв път молитвата на народа изпреварила молитвата на Моше…

Отговор: Работата е в това, че ако искаш да предизвикаш висше действие, трябва да го поискаш от своето равнище и само след това Творецът започва да действа. Отначало трябва да има възбуждане отдолу (итарута де-летата), и тогава съответно с това идва възбуждане отгоре (итарута де-лиела).

Но народът се води от духовни ръководители, които му показват правилния път. Без тях хората не знаят какво да правят, затова те трябва да слушат своите духовни наставници и да изпълняват това, което те кажат.

В наше време ръководителите и политиците напълно зависят от народа. Ако народът поиска, той може да направи с тях всичко каквото си пожелае. Затова главното за съвременните ръководители е да не дадат на народа такава възможност. Те с всички средства се стараят да потиснат пробуждащите се в него желания, да заглушат, приспят неговите стремежи.

Но постепенно политиците ще започнат да се сменят с мъдреци. Ще настъпи възраждане на Синедриона, където мъдреците съвместно ще взимат решения, изхождайки само и единствено от своето единение в едно общо цяло. И тогава, вътре в тяхното единство, ще се прояви Висшата сила, която чрез тях ще се разпространи от Твореца към народа на Израел и чрез него към целия свят.

От ТВ програмата „Тайната на вечната Книга“, 30.04.2014

[152305]

Нощният сън е продължение на деня

Началото е в постингаОт къде идват сънищата”?

Въпрос: Как с помощта на сънищата природата ни развива?

Отговор: Състоянието на бодърстване се нарича „ден”. В сънно състояние ние излизаме от предишното бодро състояние и можем да се свържем със следващото активно състояние. Сънят е „малкото състояние” (степента ВА”К), чрез което мога да се свържа отминалото си бодро състояние със следващото.
Подобно е на кола със стандартни скорости – трябва непрекъснато да преминаваме през неутрална предавка на скоростта: при преход от първа към втора скорост и от втора към трета. Между тях винаги има неутрална предавка – това е съня.
Едва при преминаване през неутрална предавка може да стане преминаване към втора скорост. След това отново спускане на неутрална и издигане на трета скорост. Не е възможно да се премине от едно състояние в друго по друг начин, освен чрез съня.
От това става ясно, защо сънят е толкова важен и защо заема значителна част от времето ни – цели 8 часа. Ако се намираме в нашата егоистична природа, т.е. всички природни намерения са насочени към полза за себе си, то си струва да изпълняваме потребностите на тялото. Рамбам пише, че човек е длъжен да спи достатъчно време.
Ако живеем в материалния свят, то трябва да се държим нормално и сънят остава прост физиологичен процес. Ако човек вече се намира на определено духовно стъпало и действа за да отдава, то възниква въпрос: какво е сънят за него?
Сънищата му също могат да са следствие на преживяни през деня събития. Но доколкото се стреми през деня да достигне ново духовно състояние, то по време на сън той е способен да извърши духовен подем или поне да извърши необходимите му изяснения.
Към нощния сън науката кабала се отнася като към продължение на деня – продължение на бодро състояние. Това е физиологично необходимо състояние и за хората, намиращи се единствено в рамките на материалния свят и за тези, които се намират във висшия свят, на духовните стъпала.

От 496-а беседа за новия живот, 11.01.2015

[152341]

На хоризонта вече се разгаря война между религиите

 

Евреите са длъжни да бъдат свързващо звено между висшата сила на отдаването и любовта – и цялото човечество. Ако изпълняваме тази мисия, то целият свят се успокоява. Именно това всъщност човечеството неосъзнато иска от нас: връзка с висшата сила.

Въпрос: Затова ли е войната между религиите, която се разгаря сега на хоризонта?

Отговор: Да, причината е именно в това. Затова светът обвинява евреите за всички свои нещастия. Тъй като ние като кран закриваме преминаването на светлината, която трябва да се излее от Твореца в света. Тази светлина стои пред нас, а ние не и даваме да премине, защото няма единство между нас.

Веднага щом народът на Израел се обедини, чрез него ще се открие проходимостта на потока светлина – висшата сила ще се излее върху света.

Въпрос: А какво ще стане с останалата част на човечеството, когато евреите започнат да се обединяват и пропускат светлина в света? Какво ще стане с войната между религиите?

Отговор: Няма да има каквото и да е разделение на религиозни и светски хора. Всички ще се обединят в един съюз, както е казано: „Всички ще ме опознаят – от най-нисшия до най-висшия, и Моят дом ще се нарече молитвен дом за всички народи”. Ще се възцари едно пълно единство, слято с висшата светлина, с Твореца.

Евреите са длъжни да доведат света до това състояние. А ако не правим това навреме, то ще предизвикаме върху себе си вълна от ненавист, антисемитизъм, терористични актове, подобни на този, който се случи във Франция. И за съжаление той няма да е последен. Сами сме си виновни за тази ситуация и сме длъжни колкото се може по-бързо да започнем разпространение на това знание, да започнем просвещение на народа.

Въпрос: Това означава ли, че нито французите, нито немците могат да се борят с радикалните ислямисти и терористи? Нито едната, нито другата страна притежават сила, способна да извърши промените, тъй като силата се намира в народа на Израел?

Отговор: Силата за промяна на живота се намира в евреите. И когато гледаме как народите се избиват, то трябва да разберем, че всичко това е заради нас, ние сме виновни за всичко! Ако в света се случва някакво нещастие – то е само по причина на народа на Израел. Затова трябва незабавно да помислим как да поправим ситуацията така, че в света да се възцари спокойствие и съвършенство.

Въпрос: Вярвате ли, че сме способни на това?

Отговор: Просто сме длъжни да го направим. А сега помислете, какви удари в бъдеще още трябва да преживеем, за да достигнем до това решение по пътя на страданието. Не е ли по-добре още сега, осъзнато, с разбиране, целенасочено  да го направим и да достигнем до поправянето по краткия и приятен път.

От 499-а за новия живот, 13.01.2015

[152184]

Пълен достъп до програмата на живота

Началото е в постинга „От къде идват сънищата

Въпрос: Има ли „вещаещи” сънища?

Отговор: Има хора, които могат да предсказват бъдещето. Те влизат в особено състояние на транс, като в сън и  могат да видят събития, които ще се случат в бъдеще. В реалния живот тези състояния все още не са се проявили, а в съня могат вече да бъдат видяни.

Въпрос: Излиза, че едни сънища са предизвикани от минали преживявания, останали в човека, а други – разкриват бъдещето, ако сме успели да се включим към висшия поток от информация?

Отговор: Да, това е възможно, тъй като във всеки от нас е заложена програмата на всичко, което ще се случи с него до края на живота му, а може също и в следващия живот. И ако човек притежава особени способности, които му позволяват да види бъдещето, то той може и да го предскаже.

В историята са съществували такива ясновидци. Хората през вековете са ги използвали, но в крайна сметка са ги убивали заради нежелани предсказвания. И това не е случайно, че бъдещето е скрито от нас. По-добре да не знаем това, което ни очаква и да се постараем сами да си построим бъдеще, мислейки така, сякаш то ни е подвластно.

Животните не строят каквито и да е планове за бъдещето, освен инстинктивното запасяване с храна за зимата. Но те вършат това не осъзнато, а подтиквани от инстинкта. А ако човек можеше да узнае своето бъдеще, той просто би свършил със себе си, тъй като тогава животът му би загубил всякакъв смисъл. Затова природата ни е лишила от способността да вижда бъдещето.

Но, за сметка на науката кабала, ние имаме възможност да подобрим бъдещето си. Можем да се издигнем над програмираната си съдба при условие, че се издигнем на това ниво, където се съставя програмата за бъдещето, тогава ще можем да проникнем в този компютър, в нужната папка и отново да препрограмираме целия си живот.

Ще получим възможност сами да запланираме предстоящите ни междинни етапи и да изменим всички състояния, през които преминаваме, освен най-последното. Крайното състояние се отнася към по-висока степен, до която сега не можем да достигнем.

Науката кабала обяснява, че това е най-доброто и съвършено състояние. И ако искаме да напреднем до него с добро, то трябва да го проучим и да разберем как постепенно да реализираме това прекрасно бъдеще на всеки един етап от своето развитие.

От днес нататък аз вече мога да привлека към себе си фрагментите от доброто бъдеще и да ги реализирам още сега в своя живот. С това се занимава науката кабала, обучавайки ни как да реализираме доброто си бъдеще.

Следва продължение…

От 496-а беседа за новия живот, 11.01.2015

[15333]

Късметът изгражда съдбата

Началото е в постинга „Връзката между съдбата и звездите“

Въпрос: В какво е връзката и в какво е разликата между късмета и съдбата?

Отговор: Късметът изгражда съдбата. С помощта на действията между нас ние можем да въздействаме на Разума, управляващ целия ни живот, който се нарича Рош (Глава) на света Ацилут.

От там към нас слизат сили, но ние можем да решим как ще се спускат и по какъв начин ще ни повлияят. Тогава получаваме тяхното въздействие върху нас в правилен, прекрасен вид, готови сме за това. И затова влиянието на тези сили е добро.

Тези сили се наричат „знаци на късмета“ или „капки на късмета“ („мазалот“ от думата „нозел“/“стича се“), понеже се спускат към нас не на поток, а се стичат на капки и между тях има интервал, подобно ударите на пулса.

„Капките на късмета“ се спускат към нас и организират във всеки миг по какъв начин можем да се движим към целта. Тяхното действие е целенасочено. И ако от по-рано се подготвя за тази цел, то всяка капка действа в точно съвпадение с моето направление и тогава я възприемам като хубаво, приятно въздействие, ако съм готов за него.

Науката кабала обяснява какъв трябва да бъда, за да получа тези „капки на късмета“ в най-чудесния им вид и да вървя напред с тях, доколкото е възможно. Затова кабала се нарича наука за получаването, от иврит думата „лекабел“ – „да получа“.

Да кажем, седя в колата и някаква сила ме бута напред. Ако кормилото ми е обърнато на другата страна, то колата ще се обърне напряко на шосето и е неизвестно с какво ще се сблъска. Ако аз отрано, с всички свои „колела“ – желания с поглед към бъдещето, съм насочен в правилната посока, то всеки път „капката на късмета“ идваща към мен, ще ми действа за добро.

Да се стараем да вървим по вятъра, а не срещу него – това ни учи науката кабала. Още повече, че можем да извикаме върху себе си тези „знаци на късмета“, да ги притегляме с голяма сила и с голяма честота. Можем наистина „да се прегърнем“ с идващата към нас висша сила и да усилим нейното въздействие. Тогава пулсациите на тази сила ще бъдат по-чести и всяка от тях, по-мощна по своя резултат.

Така съкращавам своя път, на който постоянно се намирам в някакви ситуации от моя живот, изпитвайки натиск и извършвайки поправяне, по-бързо достигам предварително набелязаната цел, която не мога да променя. Но я достигам по чудесен, добър, приятен и кратък път и тази цел е моето съвършенство и вечност.

Така къзметът изгражда съдбата, тоест „знаците на късмета“ са пулсациите на тази сила, от тяхното въздействие върху мен аз изграждам съдбата. Съдбата, това е целият ми път.

Следва продължение…

От 494-та беседа за нов живот, 08.01.2015

[152317]

От къде идват сънищата?

Въпрос: Какво представляват сънищата? Около сънищата съществуват множество митове и приказки. Това явление е вълнувало човечеството през цялата негова история. Още древните римляни и гърци се опитвали да разшифроват сънищата. Но и до днес това явление е загадка.

Една трета от целия си живот човек прекарва в сън и през цялото това време той вижда сънища, макар и да не помни голяма част от тях. По такъв начин мозъкът ни преработва и въвежда в порядък цялата, получена през деня информация.

Но има такива сънища, които сякаш ни предават особено послание, разкриват бъдещето. От къде изобщо се вземат сънищата?

Отговор: За сънищата се разказва дори в Тора: сънят на Яков, сънищата на Фараона и неговите министри. Сънят е естествено явление, но понякога възприемаме сънищата като нещо несериозно, като нереалните мечти.

 Но науката кабала счита, че в съня мозъкът сумира цялата получена през деня информация и именно това ние възприемаме като сън. Тези данни, определени флуиди, възникващи в мозъка без всякаква връзка с реалната материя, получават особени форми, поради  което ние виждаме необичайни картини: хора, животни, странни събития.

Всичко това е следствие на това, че в съня, за разлика от реалността няма материална основа и затова всичко сякаш се случва във въздуха, без връзка с конкретните ни желания. А освен това, в съня могат да се проявят тези желания, които бихме искали да реализираме, но не можем, или измъчващи ни страхове, от които не сме в състояние да се освободим, всевъзможни фантазии, преживяни приятни и неприятни впечатления.

Сред тях има такива, които бихме искали да забравим. И е възможно в реалния живот да ни се е отдало, но подсъзнателно те все още живеят в нас. Затова, когато спим, откъсвайки се от реалността и обкръжаващата ни среда не ни влияе, всички тези страхове и преживявания се пробуждат в нас и оживяват в съня ни.

Сънищата могат много да разкажат за човека: за вътрешното му състояние, желанията, мислите, всевъзможните планове, страховете, пречките. Когато се намира под хипноза, можете да го изследвате и да извлечете доста информация от него. В такова състояние човек губи контрол над себе си и се разкрива за изследване.

Следва продължение…

От 496-а за новия живот, 11.01.2015

 152253

Некомпетентните хора не разбират своята некомпетентност

Изследване: Хората с невисок интелект, скромно ниво на квалификация, тесен кръгозор – са неспособни да разберат, че техните действия са погрешни, а привидните им таланти – са лъжливи. Ето защо им се струва, че всичките им действия са правилни и че по-добре от другите разбират ситуацията.

При талантливите се наблюдава обратния ефект: те разбират добре колко сложни са законите в реалността и колко обширно е полето на знанието, което в перспектива може да бъде овладяно – това ги води до подценяване на собствените им способности, до недооценяне на мястото им в обществото.

В крайна сметка: тези, които са уверени – са глупави, а тези, които са компетентни – са несигурни и нерешителни.

Реплика: Светът постепенно ще признава именно съвършенството в мнението на колектива. Кабала ни учи, че единствено сплотеният състав (във взаимно поръчителство) от 10 специалиста, е способен да не греши и да изрази правилното мнение.

152177

Прилепване към Твореца

Праведниците от народа възкликнали: „Нека търпеливо да носим волята на Твореца“. По-слабите се разделили на четири групи. Всяка считала за правилен своя план за действие.
Представителите на колената Рувейн, Шимон и Исахар се поддали на паника и решили, че те по-скоро ще се хвърлят в морето, отколкото да противостоят на египтяните. Моше ги успокоявал „Не се бойте, бъдете спокойни, и ще видите, че Творецът ще ви спаси!“
Колената на Зевулон, Бинямин и Нафтал считали, че е най-добре да се предадат и да се върнат в Египет. „Вие повече никога не ще се върнете в Египет“, обещал им Моше.
Колената на Иеуда и Йосеф възкликнали: „Нека излезем и завържем бой с египтяните“. Но Моше ги поправил: „За вас ще се сражава Творецът“. Колената на Дан, Гад и Ашер предложили да извършат набег на лагера на египтяните и да предизвикат паника. „Не, отговорил Моше. — Стойте тук и се откажете от този план“. [„Мидраш разказва“, седмична глава „Бешалах“]
Става дума за разделянето на израилтяните на дванадесет колена стремящи се към Твореца, които не могат да се обединят в един народ, защото олицетворяват трите линии: дясната, лявата и средната.
Тъй като във всяка от трите линии има по четири стадии на развитие, то три умножено по четири образува дванадесетте колена. Те не бива да се смесват по между си, затова се движат по пустинята в отделни колони в определен порядък.
Всички проблеми и разногласия, възникващи между тях, са нужни за това, за да разберат, че само Творецът може да им помогне. Затова те трябва да се прилепят към Него, а не да бягат напред, не да остават на място, не да нападат своите егоистични желания, опитвайки се да ги унищожат или да се отделят от тях.
С други думи, всичко, което става наоколо, е устроено от Твореца и поставено на мястото си – „Няма никой освен Него“. Единственото, което остава е връзката с Него, и Той всичко ще отрегулира. Всички проблеми ни се дават с цел постигане на единство.
Но при това всички наши свойства и мотиви ни разкъсват на части. Ние се боим, че ще останем в егоистично състояние, няма да можем да излезем от него, и затова изпадаме в паника.
Единственият изход е да се държим за състоянието, изпратено ни от Твореца, разбирайки, че паниката възниква не, за да боим от египтяните, независимо в каква форма ни се представят егоистичните желания, а да се боим от Твореца. Това вече е друг вид страх – трепет пред величието на Твореца. Ако ние имахме този страх от Твореца, тогава в никого не би възникнал страх пред египтяните – пред своя егоизъм.
Още повече, Моше през цялото време повтаря: „Не се бойте, бъдете спокойни. За вас ще се сражава Творецът. Той ще ви спаси“. Затова всички желания в човека трябва да се захванат за Твореца.
От ТВ програмата „Тайната на вечната Книга“, 30.04.2014
[152230]

Връзката между съдбата и звездите

Въпрос: Има ли връзка между съдбата на човека и разположението на звездите и Слънцето?

Отговор: Разбира се. Намираме се във взаимосвързана система, в която действат строги закони. Част от тях изучаваме във физиката и астрономията. Но недостатъчно познаваме тези закони, нямаме знания за цялата система.

Преди всичко, ни е известно само малко късче от тази част на мирозданието, която се нарича Вселена, която представлява една мъничка черна точка в огромното, безкрайно пространство, което изобщо не усещаме. Тоест, безкрайното пространство на нашата Вселена, което усещаме, е едва мъничка точка.

Затова е без знание за цялата система, намираща се зад пределите на нашата Вселена, не можем нито да придвижим напред, нито да обсъждаме, нито да разбираме всички тези неща. Даже ако знаем на 100% всички закони, съществуващи в нашата Вселена, ще познаваме едва само нищожна част от устройството на света.

И затова не сме способни да създадем наука от наблюдения на звездите, на движението на планетите с някакви признаци на успех – нямаме достатъчно данни в тази област.

В продължение на хилядолетия много изследователи и учени са изучавали планетите и звездите, записвали са своите наблюдения, искайки да свържат поведението на всяка от тях с въртенето на другите звезди и планети, а също със ставащото на Земното кълбо – с времето, със затоплянето и захлаждането, с ветровете, с изригването на вулканите, със земетресенията и с ураганите, с положителното или отрицателното въздействие на растенията и на животните, а също на различните типове хора.

Много ни се иска да знаем какво ни подготвя този или друг фактор, доколко влияе на нашето близко и далечно бъдеще. Хората са се опитвали да го изучат и както се вижда от астрологията, старали са се да свържат това с живота на човека, с неговата природа, с характера, със съдбата, с направлението на живота, как хората се съчетават помежду си, в зависимост от знаците на зодиака.

Много искаме да знаем бъдещето. Ако бяхме знаели бъдещето си, ако в родилния дом нашите родители получаваха подробна карта на целия ни живот, никой дори не би започнал да гледа звездите, признаците на успеха и да слуша астролозите.

От всичките си изследвания на природата сме натрупали много данни, на които не можем на 100% да се доверяваме, но поне можем да видим различните зависимости. И на практика е вярно, тъй като произлиза от това, че наблюдаваме природните явления и виждаме, че в продължение на десетки и даже хиляди поколения едни явления са свързани с други.

В астрологията има таблици на такива взаимовръзки, по които може примерно, да се каже какво ще се случи при определен процент на съвпадение на външните условия. При това, има няколко варианта за развитие на събитията.

Така, както наблюдаваме явленията в природата, събираме данни и после на тяхна основа създаваме наука, така е и в астрологията. Само астрологията не трябва да се нарича наука, защото цялата тази област ни е напълно неподвластна.

Следва продължение…

От 494-та беседа за нов живот, 08.01.2015

[152241]

Всички планети предпазват живота на Земята

laitman_2011-02-25_9650Въпрос: Звезди, късмет, съдба, астрология, карта на нашия живот – всичко това предизвиква в хората горещо любопитство, но остава скрито в мрака на неизвестността. Затова всеки е свободен да фантазира всичко, както поиска в тази област, и съществуват многобройни астрологични течения.

Но преди всичко ни се иска да узнаем: наистина ли има връзка между разположението на звездите и съдбата на човек?

Отговор: Това е абсолютно очевидно, щом живеем в интегрален свят, произлязъл от една точка на Големия взрив преди четиринадесет милиарда години. От тогава и до този момент той се развива по определени закони, от които и до днес сме разкрили само една дребна част. Но в това, което успяваме да разкрием, ние осъзнаваме железните закономерности и неразделната връзка между всички части на природата.

Нашата Слънчева система е създадена при изключително благоприятни условия, позволяващи възникването на живот. Земята не случайно се е оказала третата планета след Слънцето, намираща се в особени условия, обезпечавани и от двете предходни планети: Меркурий и Венера, и всички след нея – започвайки от Марс и нататък.

Интересното е, че всички планети, въртящи се около Слънцето заедно със Земята, имат собствена функция и спрямо нея. Едни ловят и поглъщат изхвърляните радиоактивни вълни на Слънцето, като не им дават да достигнат до Земята.

Чрез своето преместване планетите уравновесяват цялата тази голяма система. На нас ни се струва, че Земята се върти в пуст космос, но всъщност всички планети са сковани от строги връзки.

Например не много отдавна бе открито, че Юпитер – най-голямата планета от Слънчевата система, играе огромна роля в нашия живот. Ако не съществуваше неговата огромна маса, привличаща към себе си като магнит всички прелитащи наоколо отломки, то на Земята биха падали милион пъти повече метеорити, отколкото днес. По такъв начин тя се явява наш предпазен щит.

Едни планети ни защитават от вредно излъчване, втори работят като клапа заглушаваща резките колебания и обезпечаваща на Земята стабилни условия, в които може да съществува живота, трети привличат към себе си космическите обекти, заплашващи да се стоварят върху повърхността на Земята.

Всичко това работи като една система, която ние все още не разбираме до край. Кабала ни показва доколко всичко е свързано помежду си и как всеки елемент зависи един от друг. От мига, в който вселената е излязла от една точка, и до ден днешен, всичко в нея се управлява за сметка на една обща сила, удържаща цялата нежива, растителна, животинска природа и човечеството.

Затова, безусловно съществува връзка между нашата съдба и това, което се случва в небето, щом ние се намираме в една и съща система. Въпросът е само в това, можем ли да я разкрием и разберем?

Способни ли сме да достигнем до правилните изводи въз основа на хилядолетни наблюдения, записи, предавани от поколение на поколение? В такъв случай ние изучаваме на практика тази връзка. Или пък се основаваме не на опитните данни, а изучаваме основните закони и вече на тяхна основа разбираме какво ще се случи.

Има два пътя за изследване на природата: или по пътя на опита, или по пътя на постигането на нейните закони. Знаейки законите, ние вече без всякакви опитни данни можем да разчитаме бъдещето и да предсказваме какво ще се случи.

Из 489-та беседа за новия живот, 01. 01. 2015

[151737]

Трябва да излезем от аквариума

laitman_2009-05-27_8216_wВъпрос: Защо във висшия свят трябва да изследвам всичко относно себе си, а в този свят не?

Отговор: Това е така, защото в новата реалност съществуваш в нова форма. В нашия свят получаваш всичко в тялото си, усещаш всичко в органите си на възприятие и затова виждаш тази стая, стените, прозорците, масата и мен.

Как знаеш, че всичко това съществува? То се обрисува във възприятията ти.

Възприятието на истинската реалност се разкрива само във висшия свят. В нашия свят си ограничен и живееш в аквариум, скъпи мой! Заключен си вътре в себе си, твърдейки, че не се нуждаеш от други сетива, освен тези, които имаш в рибеното си тяло. Те са достатъчни, за да чувстваш този материален живот, не се нуждаеш от нищо повече.

Не вярваш, че зад стените на аквариума има един различен свят и не се опитваш да изследваш зад тях. Но аз вече имам желание, което е началото на едно по-висше ниво на желания. Това са същите пет вида възприятие, но се намират на следващото ниво. Възприемаш всичко на своето ниво в желанието за получаване, а аз развивам възприятията си в желанието за отдаване.

Реплика: Но аз използвам обективни прибори за измерване, без да внасям субективните си усещания.

Отговор: Така си мислиш, но бъркаш.

Реплика: Но намирайки се вътре в аквариума, не мога да разбера своята ограниченост и своето влияние на картината, която ми се представя?

Отговор: Можеш. Съвременната наука говори за това, защото е достигнала до ограниченията на този свят. Айнщайн първи е говорил за относителното възприятие на нашия свят, а след това физикът Хю Еверет и други учени.

В момента, в който разберем, че всичко е относително, вече имаме проблем. Всичко да е относително означава, че по никакъв начин не можем да измерим каквото и да било по правилен обективен начин. Всеки път трябва да добавяме изречението, че наблюдаваното е по отношение на наблюдателя, който се намира в определена отправна рамка и при определени условия. В този случай нищо не е абсолютно и няма никакви обективни факти. Още

Висшият разум, който е скрит в природата

laitman_2009-07_0229Въпрос: Казвате, че народът на Израел е бил избран от Твореца, за да помогне на цялото човечество да се приближи до Него. Но вече не живеем в древните или средновековните времена и не виждаме днешния свят да се нуждае от Твореца. Само религиозните хора говорят за Твореца, а обикновените хора не и никой не чувства нуждата от Твореца.

Отговор: Творецът е равен на природата. „Творец“ се нарича цялата огромна система на природата, необхватната сила, която включва и поддържа цялото творение. Това определение е напълно различно от религиозното.

Проблемът е, че тъй като нашият разум и чувства са толкова ограничени, не можем да признаем факта, че висшата сила също има чувства, разбиране и план и че организира процеса, водещ до дадена цел.

Представяме си тази сила като нежива, както е силата на гравитацията, която просто притегля и нищо повече. Мислим си, че само хората имат разум и мисли, а природата не.

Но днес има много научни статии, които говорят за висшата сила, която развива цялата материя. Тази сила има план и цел, които са предопределени и които ни движат съобразно този план. Ситуацията ни не е случайна и в света нищо не се случва случайно.

Дори обикновената еволюция, която ни изглежда своеволна, всъщност е предопределена. Всеки път различни желания се съединяват и воюват помежду си – те точно изпълняват предопределения план. Само че не го знаем, но днес учените вече започват да говорят за това.

От 485 беседа от „Нов живот“, 28.12.2014

[150971]

Власт над своята съдба

Въпрос: Астрологията се опитва само да предскаже очакващата ни съдбата. Но главното е да променим съдбата си, а не само да разберем каква ще бъде тя. Има ли такава възможност?

Отговор: Искате от своя страна да повлияете на своите звезди на късмета и да ги обърнете? Да, възможно е. Тъй като това е интегрална система, в която всичко е взаимосвързано, и разбира се, ние можем да влияем на своите звезди.

Защото човекът е най-мощната сила в природата, която е способна да проникне във всяка нейна част, разпростирайки се във всички направления, изучавайки, познавайки, свързвайки ги едното с другото, изяснявайки всички закономерности. По такъв начин ние сме способни да си представим характера на връзките и да разберем как да се включим в тях и да им повлияем.

На това е способен само човекът и никой друг. Във всички времена хората са се опитвали да въздействат на съдбата си с помощта на религията, всякакви мистики, астрологии и гадания, а също и с науката кабала. Свободни сме да изберем посредством какво да изменим съдбата си. Реално, всичките три направления са способни да й повлияят.

Въпрос: Как можем да повлияем на съдбата си с помощта на астрологията? Можем ли да въздействаме на звездите? Още