Неограничен достъп до компютъра на Твореца

Д-р Михаел ЛайтманВъпрос: Физическите сили: електромагнитните, гравитационни и ядрените, въздействат върху живата материя. Може ли да се каже, че висшата сила, Творецът, действа подобно на тях и движи хората?

Отговор: Естественно, че цялата нежива и животинска природа също се движат под управлението на Твореца, който удържа всички части на творението в една система. Но главното е Неговото отношение към нас, към човечеството, висшата степен на природата.

Важно е нашето човешко ниво – разумът, сърцето, човешките мисли и желания – да съответства на мислите и желанията на Твореца, тъй като неживото, растително и животинско ниво действат инстинктивно, в съответствие с висшата сила. Ние не сме властни над тях и не можем да управляваме системите, които функционират в нашето тяло, но искаме мислите и желанията ни да бъдат подобни на Твореца. Тогава всичко ще е наред.

Ние винаги работим единствено със силите, те ни обкръжават в ежедневния ни живот от всички страни. А Творецът е просто общата сила, която управлява всички и активира всичко. Вместо хора, правителства, държави – ние трябва да виждаме силата, която движи всичко. Няма нищо, освен висшата сила.

Виждаме, че сами нищо не определяме. Всичко се разиграва съгласно висшата програма и ние трябва да я опознаем и да се включим в нейната реализация.

Въпрос: Нашият разум способен ли е да усвои това висше знание?

Отговор: Ние трябва напълно да постигнем висшата сила и в нас са заложени тези способности. Сърцето и разумът ни се присъединяват към висшата система и могат да я използват в безкрайна степен.

Не е важно, че в мен има само един малък компютър, защото той е съединен с кабел към компютъра на Твореца и аз получавам всички Негови ресурси, а от своя компютър ползвам само клавиатурата.

Науката кабала може да направи такава промяна в човека. Тя му обяснява, обучава го, възпитава го чрез учителите си.

Въпрос: Какво ще помогне на човек да измени мнението си за висшата сила, да се освободи от стереотипите си и да разкрие себе си за сътрудничество с нея?

Отговор: Тук действат два фактора: от една страна, натиск от страна на бедите и страданията, а от друга страна, разпространение на кабала. Да се надяваме, че разпространението на кабала ще се разшири дотолкова, че няма да се налага бедите и страданията да ни движат.

От програмата Кабалистите пишат. Да подготвим народа на Израел за светлината„, ч.3, 20.08.2014

[142279]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: