Антисемитизмът като потребност от внимание и любов

каббалист Михаэль ЛайтманСилата на единството е силата на природата, преминаваща определен процес на изменения. В наши дни тази сила влияе на Земята и ни задължава да се обединяваме. Цялата система трябва да стане интегрална, т.е. да стане свързана с всичките си части. А също така, тя трябва да стане глобална – т.е. да се разпространява около цялото Земно кълбо.

Ние сме длъжни да достигнем такова състояние. Но от цялото население на Земята, единствено народът на Израел някога е пребивавал в такова състояние на единство и равновесие с природата: с нейното неживо, растително и животинско ниво и общата висша сила. А останалото човечество няма такъв опит.

Така се е случило преди две хиляди години, когато народът на Израел построил Първия и Втория Храм, живеейки на земята Израел. Тогава сме започнали да се наричаме народ на Израел поради своята насоченост ”Направо към Твореца” – ”Исра – ел”, ”яшар кел”, направо към единството, хармонията, братската любов към ближния.

Днес целият свят страда от външния натиск на приближаващата се Висша сила към нас. А народът на Израел не желае това приближаване, намирайки се в състояние на духовно разложение, изгнание, наложено от тази висша сила, поради несъгласието за обединение помежду си.

Затова цялото останало човечество, усеща, че народът на Израел не изпълнява своите задължения: не предава на другите народи тази висша сила, методиката за обединение, не става светлина за останалите, не ги учи да живеят свързани помежду си. Ние не реализираме своето предназначение ”да станем духовни служители и свят народ”, т.е. учители на цялото човечество.

Подсъзнателно, целият свят очаква това от нас. Светът ненавижда евреите затова, че те не му носят добрина и затова причиняват само страдания. Всички народи обвиняват Израел, че са източник на всичките беди. С това те искат да кажат, че Израел има възможност да стане източник на доброто за целия свят, но не го прави!

Антисемитизмът е свидетелство, че всички народи се чувстват зависими от Израел. Представете си какво тежко състояние е това. Сякаш си попаднал под пълната зависимост на съседа, който е събрал срещу теб пълно досие и има възможността да разкрие пред близки, роднини всичките ти тайни, лъжи и престъпления, които са изпълвали твоя досегашен живот.

Той държи това досие с компромати и по малко разкрива факт след факт: оттук – оттам, доставяйки ти с това страшно страдание. И това той го прави преднамерено, като умен и хитър престъпник, без да те оставя на мира нито денем нито нощем, измъчвайки те ден след ден.

Как би се чувствал в такава ситуация? Това може ли да се нарече живот? Твоят живот би станал по-тежък от смъртта! Той би се превърнал в едно непрекъснато страдание, обновяващо се всеки миг, когато не знаеш, какво да очакваш. Ето, така се чувстват народите на света и това усещане се усилва с всеки изминал ден.

Въпрос: Кое точно предизвиква именно такова чувство спрямо Израел?

Отговор: Причината е в това, че народът на Израел не е Единен. Ние трябва да се обединим и тогава през нас ще потече светлината, Висшата сила, която ще повлияе на света и ще наложи ред.

А със своето разединение, ние носим само вреда на света. И от нас не може да потече Висшата сила към света. Ние не обучаваме света, как да се обединява. Целият свят трябва да е организиран в една единна глобална система – хората трябва да се обединят помежду си и да станат като едно тяло, като един човек с едно сърце.

Народът на Израел със своето обединение трябва да стане за пример и да помогне на всички останали да се обединят като него.

От 425–та беседа за новото време, 12.08.2014

[141627]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: