Entries in the '' Category

Нечисти желания

laitman_2009-12-25_2594_wpСамо тези не яжте от преживните и имащи раздвоени копита: камила, която е преживно, но няма раздвоено копито – тя не е чиста за вас. И заек не яжте, независимо че е преживно, но няма раздвоени копита – не е чист за вас.

И свиня не яжте: независимо, че копитата ѝ са раздвоени и сцепени, но не е преживно – нечиста е за вас. Месото им не яжте и до трупа им не се докосвайте – нечисти са за вас. (Тора, „Левит“, „Шмини“, 11:4; 11:6-11:8)

Това е точно изброяване на онези желания, които не могат да бъдат поправени до Крайното поправяне.

От една страна, те имат много от признаците, годни за използване на желанието за отдаване. От друга страна, е невъзможно да бъдат поправени, защото е необходима твърде голяма светлина, която за сега не можем да получим.

Това ще може да стане едва след като поправим всички останали желания на неживата, растителната и животинската природа вътре в нас. Тогава в поправено състояние ще можем да използваме желанията, наричащи се камила, свиня и т.н.

От ТВ програмата ”Тайните на вечната Книга”, 22.01.2014

[138107]

Да станем светлина за народите

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Системата от взаимоотношения в народа на Израел може ли да стане причина за несполука в процеса на освобождаване от егоизма на целия свят?

Отговор: Безусловно. Ако ние не сме свързани един с друг, причиняваме зло не само на себе си, но и на целият свят.

Общият процес се реализира в нас така, както и в целия свят, но ние задължително трябва да реагираме. Няма смисъл да чакаме реакциите на целия свят, защото в него има само желание за получаване. В нас, освен това, има и искра на отдаване. Затова трябва да реагираме правилно и обмислено. Нашата мисия е да се обединим и да станем „светлина за народите“, „царство на свещенослужителите“. Отсъствието на връзка между евреите на земята на Израел влияе не само на всички евреи по света, живеещи в отчуждение един от друг, но и на целия свят, който ни ненавижда и особено държавата Израел.

Виждаме, че днес на мода е не антисемитизмът, а „антиизраилизма“. И това не е случайно, защото Израел е особено място, където ние трябва да се обединяваме, а не го правим. Ако започнем да се грижим за взаимовръзките помежду си, ще отстраним всички пречки и ще почувстваме как след нас ще започне с радост да се обединява целият свят, защото в него няма такъв егоизъм, както в нас. Затова, ако приложим усилия, към нас ще се присъединят всички останали.

Освен това, към нас ще започнат да се отнасят правилно и евреите, живеещи зад граница. Днес те ненавиждат държавата Израел. Те, в болшинството си, гласуват против Израел и биха били радостни, ако държавата не съществува. Такива са резултатите от запитванията. И с това нищо не можеш да направиш. Това е предизвикано от факта, че ние не действаме съгласно своето предназначение. В такъв вид, в какъвто сме сега, на никого не сме нужни. Ние сме егоисти, протекционисти, буквално „трън“ в тялото на света. Всички негови проблеми са свързани с Израел, а никой не забелязва нашите успехи. Обратно, те предизвикват раздразнение, защото ние трябва да донесем на света методиката на поправянето, а не да учим на това, как още по-успешно да използваме егоизма.

Въпрос: Но нали в народите на света няма осъзнаване за ролята на Израел?

ОтговорПодсъзнателно има. Защо говорят, че ние се явяваме причина за всичкото зло? Защото чувстват зависимост от нас. Това усещане не възниква случайно. Когато арабските лидери утвърждават, че евреите предизвикват злото в света, те чувстват, че това е така. Това не е просто политика, а глас от сърцето, вътрешно усещане. И самите евреи в различните страни чувстват, че деятелността на съвременната държава Израел с нищо не допринася за света. Затова днес всички са настроени на това да премахнат Израел.

За съжаление, в Израел изобщо не се вслушват в настроението на света. Ние се държим така, като че ли това ни е безразлично: занимаваме се с бизнес, правим пари, повишаваме благосъстоянието си, спорим в парламента и т. н. Живеем така, сякаш нищо не се случва. Затова не е изключена опасността от това в скоро време да ни се случат беди. Външните сили, идващи както от евреите, така и от народите на света, могат да посеят раздор в народа. Ще започнат протести, „израелска пролет“.

Получава се така, че експеримента по създаването на държавата Израел е несполучлив, колко може да се търпи? Затова днес евреите по целия свят са настроени против Израел. Ако ние сега, в навечерието на празника Песах, не се обединим, след 2-3 месеца ще се окажем в много опасна ситуация. Да се надяваме, независимо от това, да успеем да се обърнем към народа на Израел с обяснение в такава форма, че той да ни разбере.

Нашето спасение е в обединението и разпространението му по целия свят. Трябва открито да кажем на света, че това е нашата мисия и именно това те трябва да получат от нас. Тогава ще им стане ясно доколко те се нуждаят от нас. Ако по-рано с нашите взаимоотношения сме донесли зло на света, то сега, с нашето обединение, ще донесем добро. Хората ще го разберат и почувстват. Ако се променим, ще се промени и нашето състояние, иначе няма да имаме добро бъдеще.

Въпрос: Какво сега, преди празника Песах, можем да направим, за да спрем отрицателното развитие?

Отговор: Да се стремим към изход от Египет, т. е. към подем над ненавистта, раздорите и разделението между нас, заради обединението! Целият народ, раздробен на групировки и партии, всички заедно и всеки човек поотделно трябва да разбере, че от това зависи нашето светло бъдеще и от нищо друго.

От програмата „ Кабалистите пишат – Изходът от Египет“, 04.03.2013

[103816]