Да бъдем съдии сами на себе си

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Как трябва да се реши спор между двама, в който всеки от тях се смята за прав?

Отговор: В такъв спор трябва да се компенсират недостатъците и на двете страни. И двете страни трябва да попълнят своето образование. Това вече не е един човек, извършил престъпление спрямо обществото: кражба или насилие, а двама човека, спорещи помежду си.

И затова и двамата трябва да се явят в съда и съдията ще провери, какво недостига на единия и на другия, за да се възцари мир помежду им. Съдът удовлетворява всеки до такава степен, че да стане полезен и поправен член на обществото.

Въпрос: Излиза, че задачата на съдията е да приповдигне човека на по-високо ниво, за да е полезен за обществото. В крайна сметка, всички в обществото трябва да се издигнат до едно ниво или всеки да си остане на своето?

Отговор: Всички трябва да се намират под постоянното влияние на образователната система, възпитаваща човека. Тъй като егото на всеки постоянно расте и по тази причина помежду ни ще възникват спорове. А ние трябва да се грижим за повишаване на нашето интегрално образование, т.е. да се учим правилно да се съединяваме помежду си на фона на нарастващия егоизъм.

Това трябва да бъде в центъра на общественото внимание във всички средства за масова информация. Трябва постоянно да се учим на правилно взаимодействие, с една дума, като нашите деца, отиващи всеки ден на училище. Не можеш да завършиш училище и с радост да си изхвърлиш книгите, смятайки се за свободен.

Няма свобода от обществото! Аз съм член на обществото и съм длъжен да знам, как правилно да се включвам към него всеки ден и всеки миг на работното си място, на пътя, в семейството, с приятелите – абсолютно във всичко. И трябва постоянно да се усъвършенствам в това.

Тогава няма да има нужда от съдии и от съдебната система, тъй като в такава постоянна система на интегрално образование ние ще си изясняваме помежду си всички произшествия и сами ще си бъдем съдии и изпълнители на ”присъдите”.

Съдията ще стане възпитател, наставник. Цялата държава ще трябва да е разделена на области по териториален принцип, по месторабота, по местоживеене, чрез телевизията и радиото – всички трябва да се включат в системата. Аз, като гражданин, имащ определени задължения пред държавата, ще трябва да съм включен в такава система.

Да допуснем, по половин час на ден съм задължен да се уча: на работното място, с помощта на Интернет или в местен клуб и да се намира под влиянието на наставник и правилното обкръжение. Първоначално прослушвам лекция за необходимостта от обединение и взаимно включване, след което провеждаме семинар, обсъждайки как сме възприели материала и как го реализираме в нашите връзки помежду ни.

Това е необходимо за всички без изключения. И тогава системата за образование и правосъдие ще се слеят в една система.

През вековете хората са били дълбоко вярващи и било прието всеки ден да ходят на църква или в синагогата, дори по няколко пъти на ден. Ето така и ние трябва да се занимаваме с интегралното възпитание. Това изначално е било така замислено и реализирано от народа на Израел преди две хиляди години. Но след крушението на Храма тази система се е разпаднала.

Въпрос: Излиза, че в поправеното общество, всеки гражданин, независимо от възрастта, започвайки от малкото дете до стареца, трябва всекидневно да работят за своето обединение и за правилното отношение един към друг?

Отговор: Абсолютно вярно. Това е необходимо дори за престарелите хора. Ако им е тежко да излизат сами от дома си, трябва на място да им се осигурят занятия. Докато човек е жив, той трябва да усъвършенства непрекъснато своите отношения с обществото.

Въпрос: В поправеното общество ще има ли правосъдна система?

Отговор: Събирайки се на занятията по интегрално образование, всички ще учат, как да станат съдии, как да изпълняват решенията на съда, как да реализират тези решения върху себе си и върху другите. Всичко това ще се ражда вътре в кръговете, в които се събираме за обсъждане и слушаме за правилните закони, за интегралното и глобалното взаимно свързване между нас.

От 409-тата беседа за новия живот

[138664]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed