Концепция за оцеляването на човечеството

каббалист Михаэль ЛайтманМнение: На планетата ни стават значителни изменения. На всичко живо на земята му се налага да оцелява и приспособява към новите условия. Причината за измененията е в бурното развитие на цивилизацията с нейните агресивни и регресивни действия. Проблемите на глобализацията нарастват и могат да разрушат всичко, което се е натрупвало от човечеството векове наред.

В света се обостриха крупните социални, политически и икономически проблеми. И засега световната общественост не може да намери изход от създалата се ситуация. Човечеството се намира в първата фаза на глобална екологична катастрофа. Огромни ресурси от биосферата ще се изчерпят в края на този век.

Земята е планетарният ни дом, който се състои от духовност, научно-техническа революция, екология, космос, безопасност и икономика. Нужно е разработване на модели за глобална система за управление и регулиране на световните процеси.

Сега е нужно не разделяне на държавите, властта, а обратно – планетарна кооперация на нациите и етносите. За тази цел трябва да бъдат създадени съответните на това институти.

Реплика: Изход от безизходността е възможен само в осъзнаване на необходимостта от изменение не на външните условия, а от изменение на природата на самия човек. И макар това да ни се струва неизпълнимо, но 1) друго решение няма, 2) ако бъде приложен методът за интегрално обединение, то проблемът с превъзпитанието на човека може да бъде решен лесно.

[132202]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed