Вълк в овча кожа

Д-р Михаел ЛайтманВъпрос: Защо е казано, че душата е съвършено отделена от Твореца и в същото време е подобна на Него по свойства? Съгласно духовния закон, ако те имат еднакви свойства, то трябва да са едно цяло.

Отговор: Душата, това е желание за получаване, а не желание за отдаване. Защо тя се нарича отдаваща? Независимо, че това е желание за получаване, то изпълнява действия, с които се уподобява на желанието за отдаване.

Макар че вътре стои вълк, отвън изглежда като че ли е овчица. Сега всичко зависи от това дали този вълк ще си облече овчата кожа или ще я свали – по свой избор и желание.

В света Ацилут всичко е бяло беленичко, същинска овчица. В света Брия вече се забелязва, че това е вълк, но такъв, който иска да бъде овчица. И той действително се държи като овчица. Но все пак се вижда, че там вътре е вълк.

Тоест, засега това е духовен свят, душа, отдаване, но вече се появява такова предупреждение, че тя не се намира в сливане с Твореца. Появява се нещо, което ги разделя – този същият вълк, седящ вътре, егоизмът.

В света Ецира е още повече, там желанието за наслаждение вече няма власт над себе си. От положителното остава това, че е съединено с Твореца, зависи от Него, напълно е във властта Му. Творецът определя всичко, което се случва, а аз нищо не съм способен да реша сам. Нямам сили, слаб съм, инструмент съм в Неговите ръце. Вълкът все по-ясно осъзнава, че е вълк и изпитва все по-голямо вътрешно съпротивление, но се сдържа.

Ако се върви в противоположната посока, отдолу-нагоре, и се издигам в света Ецира, който съответства на малкото състояние (катнут), то аз постигам, че съм малък. Има по-високи стъпала, които са по-добри от мен, а аз засега съм в такова състояние. Оказва се, че има положителни и отрицателни моменти.

А в света Асия, съвсем… Осъзнаването на това, че на нищо не съм способен, ме води в състояние на зародиш. Само се затварям, напълно се предавам във властта на висшето и нямам ни най-малък шанс да се уподобя на него, освен във вид на една точка.

От урока по „Въведение в науката кабала (Птиха)“, 04.03.2014

[129098]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: