Entries in the '' Category

Книгата Зоар е нашето Дърво на Живота

Д-р Михаел ЛайтманКонгресът „Зоар – 2014“. Урок №1

„Книгата Зоар е трябвало да бъде скрита дотогава, докато в края на дните не дойде последното поколение, и тогава тя ще се разкрие“. (Раби Йешая Алеви Гурвиц)

За тези забрани за изучване на кабала са говорили много кабалисти: великите средновековни кабалисти: Авраам, Азулай, Ари, и всички кабалисти свързани с тях: Рамак, Рамхал, Рав Хаим Витал. Ари бил кабалистът, който е подвел финалната черта под всички процеси на изгнание, които го завършват.

След него вече започва времето на Месията. Но това е цяла епоха, която постепенно се разгръща по стадиите 0-1-2-3, а в наши дни вече се намираме на входа на 4-тия, последен стадий – непосредствено в периода на Месията. Затова целият свят преживява падение, а науката кабала започва все повече да се разкрива.

До времето на Ари книгата Зоар е била скрита. Тя не много се е открила благодарение на вдовицата на Раби Моше Де-Елион, но само благодарение на Ари сме се удостоили да разберем какво е написано в нея. Затова отмерваме епохата на Месията от времето на Ари и нататък.

„Месия“ означава, че със своята работа можем да притеглим (лимшох) светлината, възвръщаща към източника, да създадем „възбуждане отдолу“, да изразим своето желание, което се издига по всички степени и притегля към нас светлината, която поправя отношенията между нас. Тогава започваме да усещаме, че вече не се намираме в нашия свят, а действително влизаме в духовния свят.

Всичко това се изяснява във връзката между нас. Ако тази връзка се усъвършенства, стане правилна, то съответно започваме да усещаме себе си намиращи се в духовните светове и издигащи се все по-високо по 125-те степени.

„Доколкото в бъдеще народът на Израел е осъден да вкуси Дървото на Живота, което се явява книгата Зоар, то с негова помощ той ще излезе от изгнанието по милосърден път“. (книгата Зоар, Глава Насо, п.90)

Ако усърдно се занимаваме с книгата Зоар, то, разбира се, ще излезем от изгнанието по милосърден път. А ако не, то ще се случи както е написано: „Ще поставя над вас такъв цар като Аман, който ще ви застави да избягате от изгнанието не по своя воля“. Тоест имаме възможност да излезем от изгнанието по добрия път: пътя на Тора, светлината, възвръщаща към източника, специално предназначена за поправяне на злото начало.

Ако знаем как правилно да изучаваме книгата Зоар, то ще притеглим към себе си обкръжаващата светлина и ще се освободим от изгнание, т.е. от безпричинната ненавист и това временно усещане на нещастно съществуване в този свят. Всичко ще се измени за сметка на нашето съединение.

Можем да извършим същото това изменение по мъчителния път на страданията, който е много тежък и дълъг. Но привличайки към себе си светлината, ние се движим по много кратък, лек и приятен път.

От 1-ви урок на конгреса „Зоар – 2014“, 05.02.2014

[127127]

Политиците не позволяват на икономиката да расте

каббалист Михаэль ЛайтманМнение (Джоузеф Е. Стиглиц, икономист, нобелов лауреат): Най-мрачните прогнози за дългосрочна стагнация и спад в стандарта на живот на хората в САЩ и Европа могат да се сбъднат от грешките на правителствата. Властите налагат програми за икономии, отказват да извършват реформи, намаляват разходите за образование и здравеопазване.

За политиците не представлява опасност: доходите на елита растат за сметка на фондовия пазар. Но обикновените хора страдат: стандартът им на живот спада, без перспективи за подобрение. Решение на проблема: обикновенните хора трябва да се вземат в свои ръце, у властта няма надежда.

Реплика: Нашата природа, егоизмът, е над нашия разум и ние сме в негова власт. Той ни принуждава да действаме ирационално, дори пред заплахата на нашата собствена смърт. Както е казано: ангелът на смъртта поднася капка сладка отрова на човека и той принудително отваря уста и я поглъща, за да напълни своя егоизъм, усещане за живот, въпреки че именно тази капка го убива. Така и елитът не може да ограничи себе си в експлоатирането на обществото, дори пред заплахата от въстания, войни и самоунищожение.

[127552] 

Храмът, построен в сърцето

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Имат ли различните предмети и постройки, споменавани в Тора, някакво отношение към духовните сили?

Отговор: Разбира се. Но човек, който не разбира това и не се намира в духовния свят, няма да може физически да ги възпроизведе. Той няма да знае как!

Затова само ”мъдрите по сърце”, т.е. хората, намиращи се на духовно стъпало, могат да изобразят всичко това чрез своето вътрешно постижение, знаейки всяко свое движение: как да обработват, какво да правят. Без да си на духовно стъпало, е невъзможно това да се изобрази даже просто и на книга.

Днес някои призоват да се изгради Третия Храм. Но как да го изградят, какво да бъде изградено? Дори не знаеш как да постъпиш, тъй като това трябва да живее в теб, трябва ясно да разбираш как да го изградиш. Без чертежи!

Защото чертежите на Рамхал, трябва да са вътре в теб, с всичките си детайли: камъни, дървета и т.н. На никого не можеш да нареждаш, защото всеки трябва да те разбира отвътре. Това трябва да бъде такъв отбор, вътре в който да се намира Храмът, който просто взема и въплъщава неговия външен образ и отпечатък. Независимо, че принципно външният образ не ни трябва. Понеже ако сега достигнем пълно общо поправяне, така че всичко това да заживее в нас, и да се издигнем от световете БЕА в света Ацилут, то не трябва нищо да се претворява в камък. Защото Третият Храм – това е пълното духовно поправяне, изискващо претворяване не в камък, а в сърцето.

От ТВ предаването ”Тайната на вечната Книга”, 19.08.2013

[126126]