Entries in the '' Категория

Какво е това любов?

[124176]

На религията не и трябва Бог

каббалист Михаэль ЛайтманСъобщение: Върховният съд на Великобритания е отменил „Акт за регистрация на местата за поклонение“ от 1855 г., считащ за религия само групите, които почитат божество. Тоест, сциентологията и будизмът – забранени, по причината на отсъствие на централно божество, заело място в редица други религии.

Съдът обяви ново определение за религия: отсега, това понятие не принадлежи, изключително на вярванията, предполагащи ”висше божество” и не е необходимо да бъде ограничавано с храмове. Да се предполага, че за религията е необходимо божество, означава да се устройва религиозна дискриминация, неприемлива в съвременното общество. Плурализмът заставя църква, да станат течения, които признават правото на съществуване на други течения.

Религиите не могат повече да разчитат на традиционното паство, не могат да разчитат на държавата, налага им се да примамват хора към себе си, пораждайки религиозен пазар: едната църква обещава на своите поклонници, че заедно с тях в рая ще попаднат техните любими кученца, а другата – може да възразява, че животните нямат душа. Това е пазар и енориашите ще се насочат там, където предложението е по-добро. Догмата тук, отдавна е проядена отвътре и е изхвърлена, като непотребна, затова празната обвивка е надута и накичена с всички измислени краски.

Контурите на пазара са започнали да се оформят при активното участие на Ватикана. Засега, има най-доброто капитализиране, но наглите, млади конкуренти започват да придърпват клиентите и „де факто“, вярващи католици са останали само в Латинска Америка, Полша и Хърватска. Европа демонстрира рекордно отпадане от вярата и в същото време взривен ръст на преход към исляма. На фона на плуралистичната позиция на католиците, твърдите и традиционалистични устои на исляма се оказват привлекателни за хората с духовни стремежи.

Традиционните религии изискват подобие на човека към висшия трансцедентален идеал, изискват от човека постоянно да работи над себе си заради доближаването до тази вечна Истина. Този път изисква мъжество, дисциплина, самоотричане, което никак не се вписва в съвременния свят от инфантилни егоисти.

Възможен е междуконвенционален диалог – обсъждане, коя Истина е действителната, какъв е правилният път към нея. В света, където всички религии са еднакво истински, няма Истина в нито една. Цялото, възможно обсъждане се свежда до чисто естетичната страна на въпроса – някакви облекла да се нахлузят, някакви по-забавни обряди, където обещават голям рай и повече девственици и по-малко работа над себе си. При това се предполага, че комплексът от ценности под тази люспа е един и същи, либерално-демократичен или общочовешки.

А по качество на съдържанието, тази система е способна да избере само следване на нисшите прояви от човешката природа, т.е. деградацията. Развитието винаги е стремеж към по-добрия образ, вечното развитие е стремеж към идеалния образ. Отказът от висшия идеал е отказ от стремежа да се развива, тоест, пълната и окончателна гибел за човечеството, неговото превръщане в цивилизацията „зеленчук“.

Реплика: Всичко е вярно, най-общо, с религиите винаги е било така – всяка религия е създадена от кабала, за нежелаещите да се поправят егоисти, които прикривайки се под смокиновото ”възлюби ближния като себе си”, усърдно ”възлюбват себе си”. В контекста на общата криза, естествено трябва да премине и кризата на религията – ”осъзнаването на злото”, по-вярно, от лъжата и от възнесението към истината, по пътя на страданията или на кабала, с поправянето на себе си.

[124268]

Мъжкият поглед за секса

[123838]