Да видим света в светлината на Твореца

Д-р Михаел ЛайтманКонгрес в България. Урок 2

В заобикалящия ни свят нищо не може да се измени освен нашият поглед на него. Изменя се не светът, а човекът, който вътре в себе си започва да го вижда под друг ъгъл, и светът се разкрива пред него съвършено друг: положителен, залят със светлина на щастие и абсолютна доброта.

Оказва се, че в нашите усещания днешният свят ни се представя порочен, неудобен, несигурен, пълен с проблеми и опасности само за да можем да бъдем на такова ниво на виждане.

Затова е най-важна тази принадлежност към групата, включването в нея дотолкова, че да и се отдадеш безрезервно, постоянно да попадаш под нейното въздействие. Много години минават преди човек да се убеди в това, и върху него да започне постепенно да въздействат малки порции светлина. Но това зависи от нас.

Трябва да се опитваме още веднъж и още веднъж да се включим в конгреса, в събранието на приятелите, а след това да анализираме какъв съм бил преди събранието и как съм се изменил след него, какъв съм бил до включването в другарите и какъв съм станал след това. По какъв начин мога да направя така, че в мен да се получи потенциален скок, който да ме издигне на следващото енергийно равнище, за да мога да видя света в светлината на Твореца, и тогава той ще бъде абсолютен.

Нищо не се изменя освен нашето виждане за света, защото се поправят само нашите келим/съсъди, нашите органи за усещане, а светът си остава непроменен – свят на Безкрайността, само в него и плуваме. Затова трябва само да изменим своето отношение.

Бих искал да почувствате тази разлика в напълването, което е милиарди пъти повече, отколкото това, което можем да получим от най-добрите земни състояния. И това всъщност е самата истина, а не бягство от проблем. Всички проблеми и препятствия, всичко, което се случва с човека вътре и отвън, са изменения на абсолютната светлина. До това трябва да достигнем.

Още веднъж благодаря на световната група за подкрепата на нашия конгрес и за подкрепата на централната група в Израел, която провежда велика и самоотвержена работа по разпространение.

Това дори не е разкриване на науката кабала, а работа, способстваща за прозрението на хората в изключително не леки и критични условия, които ни поставя Творецът. Той си играе с нас в такива игри, в които трябва да попаднем в много екстремални състояния, да бъдем във „вяра над знанието“, да закрием очи и да се откъснем от всякакви разчети. Това прави днес израелската група. И аз съм много благодарен на цялата световна група за тяхната поддръжка. Благодаря на всички.

От 2-я урок на конгреса в България, 01.11.2013

[119881]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: