Entries in the '' Категория

Проблемът е в доверието

каббалист Михаэль ЛайтманМнение (д.и.н. проф. В. Сергеев): Никакво „глобално село“, в което всеки седи в дома си и работи в Интернет няма да се получи, защото е необходимо да се съкращават издръжките по транзакциите, които достигат половината от външния брутен продукт.

При сключването на сделки в условията на бързо изменяща се икономическа ситуация е необходимо много високо ниво на доверие, което не може да бъде обезпечено с помощта на електронните пощи или телефона. Решаващо значение при сключването на сделки или при оценка на научно-технически новости има личното познанство. Глобализацията води не до съкращаване, а до увеличаване на личните контакти. А при тези условия пространствената концентрация на бизнеса, науката, производството, зависимо от науката, са абсолютно необходими за снижаване на издръжката по транзакциите.

Според ръста на транзакционната икономика, икономиката на познаването и очакванията, в областта на транспорта, финансите, в интелектуално-иновационната инфраструктура се оказва концентриран най-важният ресурс на очакванията в транзакционната икономика – доверието. Работата е в това, че доверието се поддържа не от институциите, а от устойчиво-повтарящите се не виртуални, а социални взаимодействия.

Взаимопроникването и постоянното взаимодействие на мрежата в тясна локализирана зона ще доведат до синергичен ефект: започналата концентрация на транзакционната икономика и икономиката на познанието акумулират в себе си все повече ресурси на такова развитие, в значителна степен изсмукващи ги отначало от ближния, а след това и от по-далечното обкръжение.

При това транзакционната трансформационна икономика започва да се съкращава, оказва се неконкурентноспособна с икономиката на доверие, стеснява се в периферията, където остават производството в областта на услугите и знанието.

Именно доверието е най-важният фактор по създаването на социалната мрежа, особено в случая, когато от социалната мрежа се изисква високо ниво на надеждност, а самата структура на мрежата предполага висока плътност. Институционното доверие, особено в условията на бързо изменящата се икономика и политическа конюнктура не замени междуличностното доверие, формируемо чрез устойчиво повтарящи се контакти.

Реплика: Ето, точно този дефицит на взаимно доверие, все повече растящо според нарастването на егоизма, ще стане препъни камък в обновяването на икономиката – точно той ще принуди хората да преразгледат отношението си към себе си, към природата и да вземат решение за необходимостта от хирургично вмешателство в нея – в замяна на своята същност на противоположна, „излизане от себе си в другите“.

[114684]

Поколение на бумеранга

каббалист Михаэль ЛайтманСъобщение: Икономическите проблеми, с които никак не могат да се справят на Запад, изменят социалните навици: в САЩ и Европа рязко нарасна броят на младите хора, връщащи се под крилото на своите родители – ще минат години, докато младите хора могат да спечелят за собствено жилище. За Америка това е малка социална революция – деца-бумеранги (връщащи се).

Същото се случва и в Европа: 67% от испанците на възраст от 18 до 29 години живеят с родителите си, причините са икономически. В Италия този показател е 61%. Подобни са данните във Великобритания, Ирландия, Полша и навсякъде експертите сочат, че това е резултат от икономически проблеми. Като цяло – пред нас е уникален пример на връзка и взаимопомощ между поколенията.

Реплика: Най-общо, това говори за обстановка на егоистично развитие, която се наблюдава повсеместно, егоизмът изчерпа себе си, но засега се усеща само някаква пустота, а по-късно – прозрение, страдание или осъзнаване, необходимост от по-нататъшно развитие – към постигане на смисъла на съществуването, т.е. разкриването на Твореца.

[114893]

Изменението на климата предизвиква нарастване на насилието в света

каббалист Михаэль ЛайтманПроучване (американски учени, списание Science): Климатичните изменения са тясно свързани с нарастването на насилието в целия свят. Учените анализирали климатичните изменения в продължение на 100 години и изяснили, че дори минималното изменение на температура и количеството на валежите корелира с ръста на нападенията, изнасилванията, убийствата, масовите конфликти и войни.

По оценка на учените, при повишаване на температурите броят на престъпленията нараства с 15%, а броят на масовите протести се увеличава повече от два пъти.

Реплика: Ако отчетем, че живеем в период на рязко затопляне, то нас ни очакват обширни и страшни масови престъпления, граждански войни, революции!

На това може да се противопостави само възпитанието: 1. То удържа хората от конфликти, 2. Непосредствено влияе на равновесието в екосистемата, доколкото човек е централен елемент в нея.

[115165]