Проблемът е в доверието

каббалист Михаэль ЛайтманМнение (д.и.н. проф. В. Сергеев): Никакво „глобално село“, в което всеки седи в дома си и работи в Интернет няма да се получи, защото е необходимо да се съкращават издръжките по транзакциите, които достигат половината от външния брутен продукт.

При сключването на сделки в условията на бързо изменяща се икономическа ситуация е необходимо много високо ниво на доверие, което не може да бъде обезпечено с помощта на електронните пощи или телефона. Решаващо значение при сключването на сделки или при оценка на научно-технически новости има личното познанство. Глобализацията води не до съкращаване, а до увеличаване на личните контакти. А при тези условия пространствената концентрация на бизнеса, науката, производството, зависимо от науката, са абсолютно необходими за снижаване на издръжката по транзакциите.

Според ръста на транзакционната икономика, икономиката на познаването и очакванията, в областта на транспорта, финансите, в интелектуално-иновационната инфраструктура се оказва концентриран най-важният ресурс на очакванията в транзакционната икономика – доверието. Работата е в това, че доверието се поддържа не от институциите, а от устойчиво-повтарящите се не виртуални, а социални взаимодействия.

Взаимопроникването и постоянното взаимодействие на мрежата в тясна локализирана зона ще доведат до синергичен ефект: започналата концентрация на транзакционната икономика и икономиката на познанието акумулират в себе си все повече ресурси на такова развитие, в значителна степен изсмукващи ги отначало от ближния, а след това и от по-далечното обкръжение.

При това транзакционната трансформационна икономика започва да се съкращава, оказва се неконкурентноспособна с икономиката на доверие, стеснява се в периферията, където остават производството в областта на услугите и знанието.

Именно доверието е най-важният фактор по създаването на социалната мрежа, особено в случая, когато от социалната мрежа се изисква високо ниво на надеждност, а самата структура на мрежата предполага висока плътност. Институционното доверие, особено в условията на бързо изменящата се икономика и политическа конюнктура не замени междуличностното доверие, формируемо чрез устойчиво повтарящи се контакти.

Реплика: Ето, точно този дефицит на взаимно доверие, все повече растящо според нарастването на егоизма, ще стане препъни камък в обновяването на икономиката – точно той ще принуди хората да преразгледат отношението си към себе си, към природата и да вземат решение за необходимостта от хирургично вмешателство в нея – в замяна на своята същност на противоположна, „излизане от себе си в другите“.

[114684]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: