На стража за благото на ближния

каббалист Михаэль ЛайтманБаал a-Сулам, „Любов към Твореца и любов към творенията“: При мъдреца Хилел дошъл един не евреин, желаещ да приеме еврейството, и помолил да му бъде обяснена цялата кабалистична методика, докато стои на един крак. Хилел му отговорил: ”Не прави на другия онова, което е ненавистно на теб самия. В това се състои цялата методика. Останалото са пояснения. Върви и се учи”. Това показва ясно, че цялата Тора се явява като разяснение на принципа ”Възлюби ближния, като себе си”.

Можем да поправим цялото си развалено егоистично желание само посредством правилното си отношение към обкръжението. Имам всички необходими средства, позволяващи точно да разбера, какво правя, да контролирам и изразявам своето отношение към другарите, да приемам от тях правилните сигнали за самоанализ и чрез тях да получавам всички позитивни и негативни сили, които са ми необходими. С една дума, благодарение на принципа ”не прави на другия онова, което е ненавистно на теб” човек е способен да поправи в своите очи цялата действителност, всичко създадено от Твореца. Повече нищо не ни трябва.

Принципът на Хилел се подразделя на две части. Едната – ”негативна”, т.е. изисква от нас дисциплина, за да не носим зло, да не причиняваме вреда на ближния. А втората изисква от нас тъкмо обратното, да пазим благото на ближния: ако той има шанс за нещо добро, а аз всячески се опитвам да го лиша от тази възможност – това означава, че му правя тъкмо това, което ненавиждам.

По такъв начин, принципът на Хилел не се разпространява само на действията, които сам инициирам, когато, препълнен от любов, със всички сили търся възможност да направя нещо за другите.

Пристъпвайки към реализацията на този принцип, аз веднага се озовавам в ”сферата от интереси” на висшия, духовен свят и неговите черти започват все по-ясно да се проявяват пред мен. Аз откривам връзка между отделните части на реалността, общата мрежа, а в нея – системата на взаимоотношения, която изучаваме в ”Учението за Десетте Сфирот”. Уча се да работя със себе си и да установявам връзка с останалите така, че да извършвам максимално отдаване във всяко едно състояние.

Разкривам връзките си с ближните, съкращавам себе си, за да формирам правилно отношение към тях, избирам свойствата, пригодни за използване, изграждам баланс на силите, достигам единство с Исраел, Тора и Твореца.

По такъв начин, условията на Хилел изискват от мен истинска духовна работа и, въпреки измамната лекота, в действителност никой в света не я прилага в живота. Понеже става дума не за благотворителност и подаръци на ближния, а за вътрешни разчети за негово постоянно благо.

От урок по статията ”Любов към Твореца и творенията”, 02.06.2013

[108927]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: