Entries in the '' Категория

Изборът е в това, как да се подготвим за действие

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: В какво се състои свободата на нашия избор в работата ни?

Отговор: Истинската свобода на избора, за разлика от цялата мнима свобода, е в подготовката, а не по времето на самото действие. Когато действието се случва, вече е невъзможно да му се повлияе: идва състоянието, дадено свише, а ние можем само предварително да установим в каква форма да го приемем.

Освен това, от нас нищо не зависи. Програмата на творението вече съществува и не можем да я променим. Можем само да ускорим развитието си. А освен това, ние все още не разбираме връзката си с огромната система: Как е възможно да напредвам по-бързо от останалите, щом се намираме в една система, всички части на която трябва да се развиват хармонично? Излиза, че сме зависими всички помежду си.

Но ако искате да знаете къде имаме свобода, то тя е само в подготовката. Трябва да отделя този единствен фактор, на който мога да влияя, и да работя за неговата промяна. А то зависи само от това, как ще възвися своята група, за да може за нейна сметка да ценим всяко идващо състояние, като дадено ни от Твореца с абсолютно добри намерения за мое благо.

Само от обкръжението, което съм си създал, зависи доколко ще ми се отдаде да се издигна над разединяващите сили, отричащи единството на висшето управление, и над тъмнината, поставяща под съмнение добрината на Твореца. Тогава ще мога да видя дали мога или не мога да оправдая всяко едно състояние: лично, вътрешно, и общо в цялата група.

Да допуснем, че се установи някакъв общ проблем, голяма неприятност – тук ще можем да проверим дали сме способни всички заедно да се справим с него, подготвени ли сме за това или не? И съответно всеки проверява себе си, доколко е въвлечен в общото преживяване и укрепва всички останали.

Всичко това зависи от подготовката и от осъзнаването на своето зло, от изясняване на своя егоизъм и от стремежа да правим добро. Тук човек се самопроверява, наистина ли не се намира под властта на своя егоизъм или в усещане на важността на обкръжението, групата, която е над всичките му лични, егоистични разчети. В това се състои нашата самоподготовка, т.е. свободата ни на избор.

От урока по статия на Рабаш, 17.04.2013

[105261]

Залезът на университетите

каббалист Михаэль ЛайтманМнение: Свидетели сме на залез на епохата на студентското образование и висшето образование в света изобщо. Причините:

1. Частта от знание за стоките и услугите непрекъснато расте и става по-голяма, отколкото частта на рутинен труд. Разходите по изграждане съставляват 10%, а останалото са дизайн и разработка. В програмното обезпечаване частта на знание е 10о%. Дори добиващите отрасли инвестират все повече в разработки и изследвания.

Хората имат нужда от непрекъснато обучение, все по-малко се отчита какъв ВУЗ е завършил работникът, много по-важен е опитът в работата и курсовете, на които се е обучавал. Частта от допълнително образование нараства и замества висшето образование.

Гъвкавото допълнително образование, по възможност без откъсване от производството, икономисва преподавателски състав, използвайки дистанционно и интерактивно обучение.

2. Изменението на пазарните отношения свързано с възможността за тиражиране на знания. Преходът към икономика на знанието изменя картината на пазарните отношения. Знанията, за разлика от обичайните продукти и услуги, могат да се тиражират безкрайно много пъти.

3. Преходът към колективно потребление и производство на информация. Не е възможно да се намерят специалисти, успяващи да прочетат всичко по своята тема. Хората са принудени да се кооперират в получаването на информация. Най-добрите традиции за обучение в условията на масовост са възможни само при СМАРТ образованието. Интерактивните програми позволяват да се реализират елементите на индивидуалния подход. За това способства Интернет помощта, когато напреднали ученици помагат през Интернет на изоставащите.

Реплика: Според степента ни на развитие, всички създадени от човека системи се подлагат на изменение или заместване. Трябва само да бъдем чувствителни дали това  става в съответствие с развитието на природата – към обединяването ни в единна мрежа.

[105048]

Жива вода от общия кладенец

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Как се изгражда правилното намерение в нас?

Отговор: Намерението се изгражда за сметка на извършената от човека работа, благодарение на светлината, която му въздейства в отговор на неговите усилия при включването му в групата, с желание да придобие намерение за отдаване. Само светлината може да му даде такова намерение, да му даде своята сила.

Когато светлината идва в центъра на групата, а всички се присъединяват към този център, с една дума, като към кладенец с жива вода, тогава всеки и всички заедно получаваме светлината, възвръщаща към източника. Така благодарение на намерението, ние поправяме желанието, поставяйки го под властта на намерението. Това означава да завоюваш земята със силата на народа на Израел, т.е. със силата на намерението.

В това се състои работата в групата и в учението, където всичко се насочва към привличане на светлината за поправяне. Тази работа се осъществява непрекъснато, за да се привлече светлината към центъра на групата, вътре в нашето обединение, към готовността ни да станем като един. А благодарение на идващата светлина, нашите получаващи съсъди се разширяват ”620” пъти. Тоест, поправяйки всяка своя крачка, всяко мъничко желание с намерение за отдаване, ние създаваме от него огромно желание, съдържащо в себе си множество детайли. По такъв начин всеки елемент набъбва до 620 пъти.

Центърът на групата е Шхина, нашето обединение като един човек с едно сърце. Това не е наша прищявка, а условие от духовния устав, изискващ от нас такова съединяване, което да съответства на светлината. Затова, в зависимост от приложените от нас усилия, светлината ни въздейства и ни помага наистина да се обединим.

А в мига, когато достигнем първото минимално съединение, започваме да разкриваме светлината вътре в нас. Това се нарича преход, махсом (границата на висшите светове), раждане в духовния свят, т.е. в състояние на пълно отдаване, всеки на всички, и Творецът на всички нас.

Поправянето се извършва от светлината, а нашата задача е само да прилагаме усилия.

От урока по статията ”Наследяване на земята”, 15.04.2013 

[105171]