Ноосферната парадигма на социалното развитие

каббалист Михаэль ЛайтманМнение (В. Бобков, проф. МГУ): Ноосферата – това е сферата на разума, научната мисъл на човечеството, имаща биологично начало, особен тип човешки разум, който, в резултат на осъзнаването от човечеството за своята цялостност, единството с Природата, става духовен Разум, т.е. осветен от хуманни цели.

Само такъв Разум се явява ноосферен, може да усъвършенства себе си в името на спасението на живота, да се развива, избягвайки усложнението на Обществото и средата на неговото обитание, а също, способен е да ги управлява, да управлява деятелността на Човечеството в глобалното съобщество на нашата планета по законите на Кооперацията и в съответствие с ценностите на Хуманизма.

Установяването на ноосферния Разум на Земята произтича от борбата с егоистичния примитивен разум на индивидуализма, формиращ се на базата на частната собственост. Този тип разум преобладава в настояще време на нашата планета. Той е движен от лични егоистични интереси на конкуренция и насилие.

Установяването на Разума на ноосферното общество става в процеса на осъзнаване и решение на проблема на формирането на устойчиво глобално общество на Земята.

Разширяването на полето на ноосферния Разум на обитателите на Земята се формира обективно, с целия ход на развитие на локалните съобщества и държави, природата и климата на планетата.

Едновременно преобладаването на Земята на егоистичния разум  в настояще време означава, че за да се избегне катастрофата на човечеството, огромно значение има създаването на условия за преобладаване на ноосферния Разум в отделните държави. Последните, разбира се, ще изчезнат в глобалното ноосферно съобщество, но те играят важна роля в процеса на установяване на ноосферния Разум.

Реплика: Мислите, изхождайки от осъзнаването на единството на природата и обществото, винаги са верни. Проблемът е в тяхното претворяване. Могат ли да ни обединят всички заедно? Когато започне сближаване, между златните думи за всеобщо обединение настъпва местния, държавен или национален егоизъм и възникват проблеми… Но опитите да се обединим с ”братята по Разум” не трябва да се оставят!

[103893]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed