Единствената сила във вселената

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Вашето мнение за противопоставянето между Бог и Дявола?

Отговор: Аз обикновено не се докосвам до такива въпроси, затова само ще отбележа, че в цялата вселена съществува една действаща сила – Творец, от който произлиза всичко, всички струващи ни се противоположни сили и въздействия.

Всички взаимно противоположни съгласувани действия на тези сили произхождат от единната сила на Твореца, всичките те действат по една програма: да доведат хората до единствената цел – пълното разкриване на Твореца в тях самите, подобни на Него. За да постигнем това подобие с Твореца, Неговото въздействие се разбива на множество различни и противоположни въздействия. Разликата между тях се възприема от нас като различни, противоречащи си едни на други източници на сила.

Кабала ги свежда до ”Няма никой освен Него”. Тъкмо стремежът  всичко в света да се сведе към едно, в това число и себе си, със всичките ни желания, мисли, постъпки, към Единния Източник, се явяват като основно усилие на човека, който разкрива Твореца в това усилие – и открива, че в света съществува само една сила на любов и отдаване.

[104454]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: