Глобалната криза – перспективи…

каббалист Михаэль ЛайтманМнение (М.Делягин, политик, д.и.н., Директор на Института по Глобализация):

  1. 1. Икономическата криза е само частна проява на системната криза на човечеството, което изменя целия си облик. Това е коренна промяна на отношенията на човека с природата, включваща в себе си колективното съзнание, което ние не усещаме. Главни стават не измененията в обкръжаващия свят, а формирането на собствено съзнание. За цялата история подобен преход все още не е имало.
  2. Понижаването на познаваемостта на света повишава потребността от мистика, намалява потребността от наука и образование. Започва дехуманизация на човечеството, затъване в ново Средновековие.
  3. Причината за кризата е в изчерпването на модела за глобално развитие. Неговото съдържание е в загниване на глобалните монополи, глобалният пазар се разпада на райони с жестока конкуренция. Затова още сега управляващият елит предпочита да потопи потенциалните райони в хаос.
  4. Проблемът в икономическото развитие е в липсата на източник за икономически растеж, в свръхпроизводството. Затова икономиката ще излезе от кризата не като се възстанови, а в продължителна депресия и войни.
  5. Конкуренцията ще бъде не на основата на логиката, а на творчеството и мистичното мислене. Това ще намали значимостта на знанията и ни грозят технолигични катастрофи. Ръстът на мистичното мислене, ожесточената глобална конкуренция ще способства за дехуманизация на обществото.
  6. Свръхпроизводителните постиндустриални технологии правят средната класа излишна. Доколкото демокрацията съществува на основата на средната класа, тя ще се изроди в диктатура на формираното ново съзнание, отказ от цивилизацията и суверенитета и самосъзнание на личността. Кризата на демокрацията способства за възраждане на системата на управление от ордените, възраждат се ритуалите, възражда се Средновековието.

Реплика: Всичко е вярно, освен познаването на Програмата за развитие на човечеството и неговата Цел, заложени в Природата. Съгласно нея, именно кризата ще доведе човечеството до необходимостта да излезе от егоистичния си застой към духовното възраждане, към изход от „Египетското егоистично робство“. Задачата ни е да въведем „Интегралното образование и възпитание“, да облекчим „мекия“ преход към новия принцип на съществуване.

[104684]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: