Първо – осъзнаване на необходимостта

каббалист Михаэль ЛайтманЧовечеството не може да върви към бъдещето, докато не разруши старото.

Голяма част от старото се руши само – семейството, културата и прочее, но това, което е изгодно на управляващия елит, не си отива само, а се задържа, въпреки че дърпа назад, с всички възможни средства.

Ако необходимостта от преход се осъзнае от елита, то ще се формира и идеята за преход към бъдещето.

В миналото, като правило, преходите се осъществявали чрез революции, чрез социална борба.

Това се дължало на липсата на разбиране на новото състояние, липса на виждане за него, на причините и силите на движение към него.

За да се придвижим – трябва да знаем накъде вървим, трябва да имаме исторически поглед, който е в съответствие със законите на социалното развитие, правата на човека и нашето мислене.

За да унищожим – не е необходима никаква историческа или логична гледна точка, не е нужен ум – напротив, за това трябва да си невеж, сляп, да не си представяш бъдещето.

Ако няма обществено съзнание, ако всеки разсъждава по своему – ние разрушаваме, не  създаваме бъдещето.

Ако признаем, че имаме нужда от нов светоглед, какво трябва да достигнем, нашето бъдещо състояние и как да се развиваме към него – ние признаваме необходимостта от нови знания.

Всяка нова социално-икономическа историческа степен в развитието на човечеството се базира на предходната, на „бащите“, защото всички степени се различавали с все по-голямо егоистично развитие.

Състоянието ни е специално – следващата степен от развитието ни е интегралното човечество. Тъй като това състояние ни е напълно непознато, ни е дадена наука за следващата степен от нашето развитие. След всичко, ние се издигаме от степента на неосъзнатото развитие (неживото, растително, животинско социално развитие) към развитие на ниво „човек“. Дадена ни е науката кабала – за това, как да преминем към следващата степен. Този преход трябва да бъде в разрез с предходните преходи, не автоматично, инстинктивно, а съзнателно. Ще го изминем само до степента на нашето осъзнаване, разбиране, майсторство и контрол над тях.

[102195]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: