Интервю за литовския портал DELFI

Най-големият портал в прибалтийските държави www.DELFI.lt публикува интервю, което дадох на кореспондента на портала Инга Саукене по време на европейския конгрес.

Превод:

Кабалистът М. Лайтман: Единственият изход от кризата е утопичният модел за равенство в обществото

Инга Саукене (Inga Saukienė)

2012 m. март 24 d. 23:58

Известният изследовател на науката кабала М. Лайтман е убеден, че излизането от обхваналата целия свят глобална икономическа криза е възможно единствено в случай, че човечеството радикално промени начина, по който гледа на себе си и на света.

По негово мнение, днес вече сме узрели за утопичния модел на обществото, който преди не е бил оправдан. Модел, при който хората ще произвеждат стоки само в количества, необходими за задоволяване на основните им нужди, а произведените блага ще се разпределят по равно. Това не означава връщане назад към природата – хората ще имат възможност да работят само по 2 часа дневно, а останалото време да използват за самовъзпитание и усещане на пълнотата на живота.

На гости в Литва се намира доктор на философските науки, биокибернетик, известен професор по онтология и теория на познанието, който е основал и ръководи международната академия по кабала и института за изследвания на кабала на името на Й. Ашлаг, имащ филиали в много страни по света. Последователите на кабала наричат възгледите си за света наука, която няма нищо общо с религията. Тя е ориентирана към самоконтрола, самовъзпитанието и промяната.

М. Лайтман е написал повече от 30 книги, в които подробно е коментирал истинските кабалистични източници, адаптирайки ги към днешно време. Той участва в световния Съвет на мъдреците, който обединява учени и обществени деятели, обсъждащи глобалните проблеми на съвременната цивилизация.

Ако днес не излезем от кризата, то човечеството може да изчезне до 20 години.

– В беседата споменахте, че човечеството може да загине много скоро в течение на близките 20 години. Защо му отреждате толкова кратък срок?

Това не е само моя идея. В института ни работят десетки учени, които сътрудничат с няколко хиляди учени от целия свят. Природата действително ни съобщава, че ако искаме да оцелеем, трябва да станем глобални, трябва да се обединим. В природата всичко е взаимосвързано, обаче човек се противопоставя на природата. Днес се оказваме в такава противостоене със собствената си природа, че ни заплашва унищожение. Не напразно се говори за възможността от световна война.

– Подкрепяте ли идеята за случващата се в света глобализация? Често я обвиняват в това, че светът се изравнява (различията се изглаждат).

Нямам предвид, че светът трябва да се изравни, че трябва да изчезнат различните нации и държави. Запазвайки всичките си различия, трябва да се обединим, трябва да разберем, че представляваме части на единно цяло. Трябва да го направим не само защото това искат някакви си партии или групи от хора, а защото разкриваме този закон, изследвайки природата.

Много години егоизмът е нараствал и с него израствахме и ние, защото егоизмът ни кара постоянно да се развиваме, да се усъвършенстваме, да изобретяваме нови технологии, обществени форми. Обаче вече от средата на миналия век егоизмът е престанал да расте и човечеството е станало депресивно. Хората спряха да желаят, станаха апатични, дори не искат да имат семейство и деца. Основна причина за съвременната криза е в това, че абсолютно не разбираме как трябва да взаимодействаме един с друг.

Вижте, главите на световните организации се събират заедно, за да обсъдят какво да правят, но в резултат нищо не решават, защото просто не знаят какво да правят. Такива решения могат да бъдат взети само при промяната на мисленето, когато човек започва да се осъзнава като част от цялото. Само в резултат на съществена промяна на мисленето ще разберем как правилно да живеем. В противен случай, светът ще продължава да се руши. В течение на няколко години расте безработицата, предприятията банкрутират – и този процес няма да спре, докато не започнем да гледаме на света и на себе си по друг начин, да създаваме нова система на човешкото общество и производство.

 Мислите ли, че това е възможно днес?

Разбирам, че това е сложно. Човек трудно се отказва от егоизма си, обаче ще бъдем принудени да се променим. Кризата е започнала заради това. В действителност, кризата не е влошаване на ситуацията. Това е период, когато трябва да се появи новото, когато трябва да се изкачим едно стъпало нагоре. А появата на новото е подобна на раждането на дете – става с мъки. Днес има множество хора, които се занимават със самовъзпитание, учат се да се виждат като част от огромното цяло, да сътрудничат с другите и да поддържат равновесието в света. Трябва да се научим да ценим заобикалящата ни среда, да не консумираме повече, отколкото ни трябва. Изчерпваме колкото е възможно от земните недра, едновременно замърсявайки Земята. Последиците са очевидни.

– Как оценявате процесите, които протичат в Европейския Съюз?

Въпреки че отделните държави трудно се разбират помежду си, все пак се стигна до извода, че Европейският Съюз е нужно да бъде запазен. И това е правилно – сега не е позволено никакво разпадане. Разпадането може да струва на човечеството много по-скъпо, отколкото всякакво съюзяване.

Известно е, че в света съществуват много съюзи и те не могат да се разберат помежду си. През всички времена са съществували Азия, Африка, Европа, Америка, Далечния Изток, и т.н. Мисля, че правилната интеграция би се случила, ако всички различия биха били запазени: културни, религиозни, езикови, държавни. Светът трябва да се обединява според законите на нашия организъм: сърцето очевидно не прилича на белите дробове, а белите дробове извършват съвършено различна работа, за разлика от бъбреците. Обаче всички органи, запазвайки различието си, работят заедно, като един организъм.

Ако все пак това не се случи, какъв е най-лошият сценарий?

Много жестока световна война, след която малцина биха оцелели. Очевидно, че не си даваме сметка колко страни днес имат атомно оръжие. Най-вероятно са десетки. Но за това човек не иска и да мисли. Трябва да вярваме, че еволюцията ни води към единно цяло. Природата има задължение да възстанови равновесието, та нали това е нейният основен закон.

Утопичният модел за равенство в обществотоединственият изход от кризата.

Как би могло да изглежда обществото на бъдещето?

Когато хората започнат да се чувстват като част от единното цяло, ще започнат да осъзнават, че обществото трябва да се направи по-равно, по-справедливо, с цел за всички да бъде достъпно приблизително еднакво ниво на живот, осигуряващо едно разумно задоволяване на нуждите. Това ще се случи, ако обществото започне по-разумно и по-справедливо да разпределя произведените блага. Това не означава, че милионерите ще трябва да раздадат милионите си на бедните.

В това не трябва да има никакво насилие. Обаче, когато съзнанието на хората се променя, в обществото се създава атмосфера, в която хората не могат да постъпват по друг начин. Хората сами искат да поделят с други, защото виждат, че това е най-добрият изход за тях, защото тогава се установява равновесие. Между другото, за да станеш милионер, трябва да си добър ръководител, значи тези хора ще могат да се проявят на ръководните постове. Те биха помогнали на обществото да процъфтява, а когато обществото започва да процъфтява, когато хората се обединяват с природата, вместо да и се противопоставят, се освобождават огромни енергетични ресурси за творчество и познание.

Промишленост, разбира се, ще има и в бъдеще, но само в необходимия обем. Хората ще могат да работят приблизително по 2 часа дневно, а останалото време да посвещават на самовъзпитание – на курсове или в университети. Това също ще бъде работа. За нуждите на тялото не е нужно много. Сега произвеждаме много ненужни вещи, които изобщо не са необходими на тялото ни. Ако намерим правилните взаимоотношения със себе си и със света, нашите потребности ще станат по-разумни. Днес живеем в потребителско общество, но природата няма да ни позволи да останем в него.

Такива идеи за равенството в обществото вече са съществували преди, но те се наричали утопични, защото всякакви опити да бъдат внедрени са се провалили.

Да, преди тези идеи не са се оправдали, защото те не са били нужни за понататъшното развитие на обществото. Това са били идеите на отделни мечтатели – утописти, комунисти. Обаче днес това е необходимост, която самата природа изисква от нас. Това е причината за глобалната криза. Трябва да изпълним това, защото се озовахме на прага на промените и няма да можем да ги избегнем. Вместо да обсъждаме утопията на тази идея и нищо да не правим, по-добре да се замислим какво можем да предприемем, така че нещо да се промени. Защото хората са объркани. Това се проявява като вълна от различни протести в света. Ако не започнем сега да ги управляваме чрез обучение, те ще станат опасни.

Обучавайки безработните, можете да повлияете на обществото положително.

Как е възможно споменатите от Вас промени да бъдат поощрени?

Най-главното е образованието и възпитанието. Имаме специална методика за детско възпитание, когато от малки децата се обучават на интегрални взаимоотношения със себе си и света. Когато пораснат, те ще оценяват света и ще се държат в него по различен начин, защото ще усещат, че всичко е взаимосвързано. В своя егоизъм сме забравили за това. Също така предлагаме и безработните хора да се обучават на курсове, вместо да седят вкъщи.

Безработицата няма да намалее, не можем постоянно да произвеждаме безсмислени предмети с цел да ги продадем, купим, а после да ги изхвърлим. Затова хората, изгубили работа, биха могли да получават неголяма стипендия, която ще им позволи да живеят и да се обучават на различно сътрудничество със света. След промяната, те биха могли да имат съвършено различно влияние на обществото. Тогава няма да се наложи да се говори за вредата от депресиите и наркотиците, самоубийствата и други беди на съвременното общество.

– В какво се състои същината на предлаганата от Вас методика?

Имаме програмата за възпитание на децата. Запознаваме ги с историята на човешкия егоизъм, интегралния поглед на света, с физиологията и биологията на човека, учим ги, че всички аспекти в човека представляват единен организъм, в който всички елементи функционират отделно, но са взаимосвързани.

На този принцип съществува светът. Всички народи в света, искат или не, зависят едни от други. Затова трябва да  знаем как да взаимодействаме като един общ организъм.

Също така запознаваме децата със структурата на обществото, организираме различни екскурзии в заводи и големи предприятия, така че децата да опознаят света, да знаят от какво се състои той. Това са занимания, допълващи обикновените учебни предмети, с които сме свикнали.

Но основното в нашата методика е възпитанието. По време на заниманията децата сядат в кръг, водят дискусии, учат се да се подкрепят едни други или да възразяват на другия. Например, инсценираме съд, в процеса на който се обсъжда нечие лошо държане. Децата обсъждат защо това се е случило, как всеки би се държал на негово място. Всъщност ги учим не на дипломация, а да усетят другия, да осъзнаят, че са свързани помежду си. Благодарение на тези упражнения възниква взаимно разбиране и усещане за общност, което представлява основната ни цел. Именно това чувство ни задължава да мислим с други категории, да се отърсим от своето „аз“ и да се почувстваме част от „ние“.

Колко време е необходимо тези изменения да се внедрят?

Мисля, че в близките няколко години човечеството ще усети необходимост нещо да промени. Нашият институт работи с ЮНЕСКО, с ООН, с много учебни заведения. Ето че и в Литва сме подписали договор за сътрудничество с Шауляйския университет. Надявам се, че вече тази година методиката ни ще бъде приета като задължителна за въвеждане на равновесието в обществото. Друг изход няма – за това говорят хиляди учени.

[73829]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: