Да станем управляващи, вместо Твореца!

каббалист Михаэль ЛайтманМнение Current Biology: Ако мравките трябва да се справят с голям обем информация, решението се взема от цялата колония, защото участниците, взети поотделно, не могат да се справят с такова предизвикателство.

От време на време мравките трябва да променят мястото си на пребиваване. При което цялата колония напуска родния мравуняк, отнасяйки със себе си яйцата и ларвите. Преди да се преместят, те трябва да решат къде да разположат новото гнездо. Информация за потенциалните места се събира от разузнавачи.

Зоолозите са забелязали, че дори ако нито една от мравките не е изследвала всички възможни места, колонията все едно ще избере най-подходящото място за бъдещия мравуняк. По някакъв начин колонията комбинира данните, изпратени от всички мравки.

Движейки се, мравките отчитат такива параметри като разположението на входа на укритието, неговата дълбочина, невидимост и т.н. По този начин, от осем потенциални места за колонизация в насекомите попада цялата лавина от данни. Някои индивиди, както показва опитът, са правили правилния избор между две възможности, но с по осем често са грешили.

Ако решението зависи от колонията, то дори при много варианти, насекомите избират оптималния. С други думи, мравките сякаш осъзнават границите на индивидуалната интелигентност и при информационно претоварване решението взима цялата колония. Променливите данни по някакъв начин се разпространяват и анализират в рамките на  общността, но учените все още не могат да кажат как точно се случва това.

В днешното информационно общество към човека постоянно тече поток от информация, която отделния човек не може да преработи. Има компютърно-базирани методи за анализ, но те не винаги могат да дадат правилното решение. Може би има смисъл да се съсредоточим върху създаването на колективен разум от типа на мравките.

Забележка: При “образованите” и “стадни” птици и животни индивидуалния разум съществува в минимален обем и сила, а за всички поводи в живота се използва колективния разум, силата на колектива. Така природата държи заедно „в себе си“ неживото, растителното и животинското.

А човек трябва съзнателно, по силата на осъзнатата необходимост, против своята индивидуалистична природа, да направи от себе си и от себеподобните егоисти – колективно, едно общо – и тогава ще бъде на степента „Адам“ – ще почувства и разбере уникалността и интегралността на системата на природата и ще може разумно и активно да съществува на нивото „Адам“ – да усети и разбере уникалността и интегралността на системата на природата и да може разумно и активно да съществува на нивото Адам. И няма да има нужда повече от животинско тяло, защото сега то му е нужно само за да може да се издигне над животинското ниво (напълно ръководено от природата) на степен Адам (контролиращ цялата природа самостоятелно, вместо Твореца).

[99581]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed