Готови за контакт със света

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: В историята е известна появата на нови типове хора. Например, по оста на времето се е появил така нареченият логоцентрик, който представлява религията на зороастризма или християнството. Тези хора веднага се отклонявали в групи. Каква е разликата в груповите методи на интегралното обучение?

Отговор: В интегралното обучение групите от хора не са затворени, те не трябва да навлизат навътре в себе си, в някаква ниша.

Невъзможно е човек да се промени просто ей така, а само под влияние на обкръжението. Следователно, обкръжението трябва да бъде повече или по-малко възприемчива за него, а това е не повече от десетина души. Така сме устроени – десет пръста и не повече. Това първо.

Второ, с останалите членове от групата трябва непременно да намеря такъв контакт, при който се разтварям в тях, когато всички ние – десет човека – започваме да чувстваме едно общо желание и общо разбиране. В голяма група това е невъзможно.

Поради това, в съответствие с природата, най-оптималният брой е десет участника.

Но след като по такъв начин в мен е създаден интегрален орган за възприятие, аз започвам да разбирам какво означава да изляза от себе си и да почувствам света извън себе си. Аз не чувствам себе си, а чувствам всички! Това е съвсем различна психология и взаимодействие между хората, различаващи се от предишните.

Когато имам това усещане, аз съм готов за контакт със света.

От ТВ програмата „Интегрален свят“, 27.11.2012

 [98913]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: